2019 – 2015

30.12.2019. 
2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā 120 tiesību akti, no tiem 30 likumi un 72 Ministru kabineta noteikumi, kas iepriekš publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

16.12.2019.
2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā virkne jaunu tiesību aktu, kas tiešā mērā skars mūsu ikdienas dzīvi. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" iedzīvotājiem piedāvā divus noderīgus sarakstus, kur vienkopus var iepazīties ar visiem jaunajiem tiesību aktiem un noderīgiem skaidrojumiem.  

16.12.2019.
17. decembrī iznāks apjomīgs "Jurista Vārds", kas būs pirmais plašākais jaunā administratīvās atbildības regulējuma ceļvedis.

29.11.2019.
Lai dalītos pieredzē un pārrunātu turpmākās sadarbības redzējumu digitalizācijas kontekstā, LV portāla redakcija tikās ar e-konsultāciju atbilžu sniedzējiem.

28.11.2019.
27. novembrī noslēdzās "Jurista Vārda" 14. pētniecisko studiju darbu konkurss, un svinīgā pasākumā tika paziņoti gan sešu sekciju uzvarētāji, gan arī galvenās balvas ieguvējs.

28.11.2019.
Valsts prezidents Egils Levits 28. novembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinājis likumu "Par valsts budžetu 2020. gadam", kas stāsies spēkā nākamgad 1. janvārī, un 27 to pavadošos likumus.

22.11.2019.
Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija aicina uz 14. pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumu

15.11.2019.
Svinīgā pasākumā Tieslietu sistēmas un Tieslietu ministrijas apbalvojumus pasniedza 101 nozares pārstāvim un biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem. Apbalvojamo vidū – trīs oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki.

12.11.2019.
Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" Grāmatu apgāds nācis klajā ar Arta Stuckas monogrāfiju "Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas"

12.11.2019.
88% respondentu oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" vietni vestnesis.lv atzinuši par uzticamu un ērti lietojamu, liecina 2019. gada oktobrī veiktās aptaujas rezultāti.

08.11.2019.
Atsaucoties uz lasītāju lielo interesi, "Latvijas Vēstnesis" laidis klajā Egila Levita grāmatas "Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985-2018" papildtirāžu, un to atkal iespējams iegādāties oficiālā izdevēja Klientu centrā. 

06.11.2019.
Atkārtojot pirms diviem gadiem aizsākto, aizritējusi "Jurista Vārds" redakcijas otrā tikšanās ar žurnāla autoriem un lasītājiem divās Latgales augstskolās – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Daugavpils Universitātē.  

01.11.2019.
Šogad 99 nozares pārstāvjiem un biedrības "Ezer" brīvprātīgajiem piešķirti Tieslietu sistēmas apbalvojumi. Tos saņems arī trīs oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki. 

31.10.2019.
"Latvijas Vēstnesis" iedzīvotājiem piedāvā jaunu projektu – sešu raidījumu ciklu "Zini savas tiesības", kas tapis sadarbībā ar Latvijas Reģionu Televīziju "Re:TV".

21.10.2019.
Ar Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu plašākai sabiedrībai prezentēta un nu ceļu pie lasītājiem sākusi oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā grāmata "Tiesas un mediju komunikācija". 

17.10.2019.
Atvērta Kriminālprocesa likumam veltīta grāmata. Izdevuma svinīgā atvēršana norisinājās LU Mazajā aulā Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences "Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās" ietvaros. 

08.10.2019.
Atkārtojot pirms diviem gadiem aizsākto – doties pie saviem autoriem un lasītājiem reģionos, "Jurista Vārds" 29. oktobrī divās Latgales augstskolās rīko redakcijas tikšanos ar lasītājiem un Dr. iur. Gata Litvina publisko lekciju par administratīvās atbildības institūta reformu. 

08.10.2019.
Žurnāls "Jurista Vārds" un tā izdevējs "Latvijas Vēstnesis" arī šogad turpina iedibināto tradīciju. 1. oktobrī atklāta specializētā žurnāla rudens akcija vairākās Latvijas augstskolās.

08.10.2019.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades svinību ietvaros prezentēs 14 autoru kopdarbu –"Latvijas Vēstneša" apgādā izdoto zinātnisko monogrāfiju "Kriminālprocesa likuma komentāri".

03.10.2019.
Oktobra vidū ar svinīgu Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu tiks prezentēta "Latvijas Vēstneša" apgādā izdotā grāmata "Tiesas un mediju komunikācija. Sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu".

01.10.2019.
No 1. līdz 31. oktobrim aicinām abonēt žurnālu "Jurista Vārds" 2020. gadam par īpaši izdevīgu cenu, bet par ietaupītajiem 10 eiro nopirkt kolēģiem un sev saldējumu!

01.10.2019.
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" laidis klajā Civillikuma 12. izdevuma un Satversmes tiesas atziņu krājuma papildtirāžu. Atkārtoti izdotās grāmatas var iegādāties "Latvijas Vēstneša" Klientu centrā un e-grāmatnīcā.

20.09.2019.
Klajā nācis oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" papildu laidiens, kurā Valsts prezidents izsludinājis divus likumus. 

"Latvijas Vēstnesis" iznāk katru darbdienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Tā saturs iedzīvotājiem pieejams uzreiz pēc pusnakts vietnē vestnesis.lv. Iespējamas arī situācijas, kad konkrētā datumā iznāk divi laidieni, piemēram, nodrošinot operatīvu informācijas pieejamību vai steidzamības gadījumos. Oficiālā izdevuma laidienus numurē gada ietvaros. Tajā pašā dienā izdotu papildu laidienu apzīmē, tā numurā ietverot secīgu latīņu alfabēta burtu.

19.09.2019.
Atsaucoties oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" aicinājumam tuvāk iepazīt uzturēto informatīvo platformu un tās piedāvātās pašvaldību darbā noderīgas iespējas, notika pirmā tikšanās ar pašvaldību komunikācijas speciālistiem. Tā novērtēta kā veiksmīga, tādēļ šoruden iecerētas vēl citas tikšanās. 

17.09.2019.
16. septembrī Satversmes tiesā atvērta grāmata "Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas". Tā nākusi klajā "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā. 

09.09.2019.
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" turpina tikties ar Latvijas bibliotēku pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar valsts informācijas platformas iespējām un nostiprinātu iemaņas darbā ar tās vietnēm - vestnesis.lv, likumi.lvlvportals.lv un juristavards.lv / žurnāls “Jurista Vārds”. 

02.09.2019. 
"Latvijas Vēstnesis" vietnē likumi.lv publiskojis visiem satiksmes dalībniekiem noderīgu iespēju – ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu attēli izvietoti uzreiz pie punktiem, kuros tie minēti.

30.07.2019.

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" pārstāvji startēja Tieslietu ministrijas un tiesu varas sporta spēlēs. Divās disciplīnās iegūtas augstā 2. un 3. vieta.

12.07.2019.
Šī gada sarunu festivalā "LAMPA" oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" ar tieslietu nozares insitūcijām pirmo reizi kopīgi rīkoja Tiesiskuma telts divu dienu programmu. Interesentiem iespēja noskatīties deviņu Tiesiskuma telts sarunu video ierakstus. 

03.07.2019.
Hāgā noticis 16. ikgadējais Eiropas oficiālo izdevēju forums, kurā piedalījās arī "Latvijas Vēstnesis" pārstāvji. Šogad foruma (European Forum of Official Gazettes) atklāšanā īpaši uzsvērta demokrātijas vērtība, attīstot uz lietotāju vajadzībām orientētu oficiālo izdevēju praksi, lai veicinātu likumu, noteikumu un valsts oficiālās informācijas pieejamību.

01.07.2019.
Interesentiem brīvi pieejams pētījums "Oficiālā publikācija Latvijas tiesiskajā sistēmā", kas publicēts jaunajā Satversmes komentāru grāmatā un kurā aplūkota oficiālā publikācija Latvijā no pirmsākumiem 1918. gadā līdz mūsdienām. 

26.06.2019.
Sarunas, diskusijas un tiesu procesu izspēles ar auditorijas iesaisti – domu apmaiņa un risinājumu meklējumi notiks dažādos formātos. Izmēri tiesiskuma koncentrāciju! No 28. līdz 29. jūnijam Cēsīs sarunu festivālā LAMPA Tiesiskuma teltī "Latvijas Vēstnesis" kopdarbā ar vairākām institūcijām rīko 12 sarunas par tieslietām.

17.06.2019.
Jauna grāmata: Satversmes tiesas atziņas. Lai stiprinātu Satversmē ietverto tiesiskuma principu un veicinātu pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanos, ceļu pie lasītājiem sāk viens no atbalsta līdzekļiem. 

12.06.2019.
Ceļu pie lasītājiem sākusi grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”, kas izdota “Latvijas Vēstneša” Gŗamatu apgādā. Grāmata ir fundamentāls autoru kolektīva darbs, kas skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā.

11.06.2019.
Satversmes komentāru projekta ietvaros ceļu pie lasītājiem sāk oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā grāmata. 

Grāmata "Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana" – fundamentāls pētījums par likumdošanas procesu – ir tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros, kļūstot par septīto komentēto Satversmes nodaļu.

10.06.2019.
Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstneša" pārstāvji starptautiskajā konferencē dalījās ar pieredzi oficiālās publikācijas pieejamības un normatīvo aktu sistematizēšanas nodrošināšanā un apsprieda citus aktuālus jautājumus.

07.06.2019.
Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" kvalitātes vadības sistēma ir pārsertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2015.

03.06.2019.
Igaunijas un Latvijas oficiālie izdevēji apspriež nākotnes digitālos risinājumus. "Latvijas Vēstnesis" un "Riigi Teataja" (Igaunija) – ir kopīga vīzija par oficiālās publikācijas perspektīvu digitālajā laikmetā un tehnoloģiskajiem risinājumiem sabiedrības vajadzību nodrošināšanā. 

30.05.2019.
Likumi.lv jaunās aptaujas rezultāti liecina, ka lietotāji augstu vērtē tās pieejamību, sistematizācijas kvalitāti un iespējas.

28.05.2019.
Piecās Latvijas pilsētās "Latvijas Vēstnesis" aicināja bibliotekārus uz informatīvajiem semināriem, iepazīstinot ar valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu un tās produktiem. Bibliotekāri semināru saturu novērtējuši ļoti augstu un atzinuši – to darbā jauniegūtās zināšanas būs noderīgas.

23.05.2019.
Institūciju sadarbības rezultātā LV portāls sadaļu "Moneyval" ir papildinājis ar tematisko ceļvedi, iezīmējot pasākumu plānu 2019. gadam. Turpmāk LV portālā vienkopus būs pieejama aktuālākā informācija par Latvijas paveikto "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā.

16.05.2019.
15. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāju Dainu Ābeli un valdes locekli Daini Mjartānu, lai pārrunātu "Latvijas Vēstnesis" lomu sabiedrības tiesiskās apziņas stiprināšanā un informatīvās telpas drošībā.

12.04.2019.
Iznācis otrs oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidiens, kurā Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir izsludinājis likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” un to pavadošos likumus.

09.04.2019.
Pēc gemiusAudience veiktā pētījuma datiem – martā pieaugusi oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" platformas auditorija, sasniedzot jaunu rekordu – 391 220 reālie lietotāji Latvijā. Tā ir 1/4 no visas iespējamās auditorijas mūsu valstī. Turklāt likumi.lv un lvportals.lv pārliecinoši turas visvairāk apmeklēto Latvijas vietņu topā.

05.04.2019.
Jauna grāmata: Darba likuma aktuālā redakcija. Sērijā "Latvijas Vēstneša bibliotēka" nācis klajā kārtējais Darba likuma izdevums ar jaunākajiem grozījumiem.

03.04.2019.
"Latvijas Vēstnesī" norisinājās ārējais audits, kurā "Bureau Veritas Latvia" ārējo auditoru grupa atzinīgi vērtēja oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" integrētās vadības sistēmu darbību. Kvalitātes vadības sistēma veiksmīgi pārsertificēta bez nevienas neatbilstības.

28.03.2019.
"Jurista Vārds" lasītāju aptaujā žurnāla redakcija noskaidroja lasītāju viedokli par saturu un tā prioritātēm, dizainu, kā arī guva novērtējumu par portālu juristavards.lvAptaujas rezultāti: žurnāla "Jurista Vārds" lasītāji augstu novērtē saturu un jauno dizainu.

27.03.2019.
Lai jauniešos radītu vēlmi iesaistīties valsts norisēs un pilsoniskajās līdzdarbošanās aktivitātēs, LV portāls izsludina multimediālo projektu konkursu "Runā valsts  – Y un Z paaudzes".

26.03.2019
"Latvijas Vēstneša" pirmais galvenais redaktors Oskars Gerts mūžībā aizgāja 24. martā. Viņa vadībā 20 gadu laikā izdoti 4806 oficiālā laikraksta numuri, līdz pirms 6 gadiem "Latvijas Vēstnesis" pārtapa par oficiālo izdevumu, kura saturs - oficiālā publikācija - pieejama un lasāma vien elektroniskā formātā.

19.03.2019.
Lai veicinātu iedzīvotāju prasmes zināt savas tiesības, oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" uzsācis sadarbību ar Kultūras informācijas sistēmu centru. Semināru cikls iecerēts, lai informētu bibliotēku pārstāvjus par oficiālo izdevēju un tā platformu un padziļinātu bibliotekāru iemaņas darbā ar platformas vietnēm.

13.03.2019.
Nolūkā veicināt vienotu tiesību izpratni un piemērošanu vietne likumi.lv piedāvā jaunievedumu – tiesību aktu un spriedumu sasaisti. Jaunās iespējas darbam ar tiesību aktiem nodrošina oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar Satversmes tiesu un Augstāko tiesu.

07.03.2019.
LV portālā ir jauna satura sadaļa "Moneyval"kas veidota tā, lai informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā veiktajiem pasākumiem būtu pieejama vienuviet. LV portāls arī skaidros izmaiņas tiesību aktos, kas veiktas saistībā ar "Moneyval" rekomendāciju ieviešanu.

19.02.2019.
Pēc gemiusAudience veiktā pētījuma datiem – oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" platformu janvārī apmeklējis rekordliels reālo apmeklētāju skaits Latvijā - 375 106, kas ir 25,34 % no visas iespējamās auditorijas Latvijā. Īpaši lielu auditorijas pieaugumu sasniedzis LV portāls (lvportals.lv) - janvārī vietnē ienākuši 240 237 reālie lietotāji, kas ir par 22 % vairāk nekā decembrī.

15.02.2019.
15. februārī – datumā, kad pirms 97 gadiem pieņemta Latvijas Republikas Satversme – ceļu pie lasītājiem sāka oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdotā grāmata, kurā apkopota jurista un politologa Egila Levita publicistika latviešu valodā – "Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985-2018".

05.02.2019.
Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas deputāti 5. februārī pauda atbalstu valsts budžeta dotācijas piešķiršanai “Latvijas Vēstnesim”, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.

21.01.2019.
Līdzīgi kā iepriekšējās aptaujās, apmierinātība ar LV portālu (lvportals.lv) ir nemainīgi augsta, šoreiz to atzinuši 95 % lietotāju – liecina 2018. gada nogalē veiktā LV portāla lietotāju apmierinātības aptauja.

17.01.2019.
Lai palīdzētu iedzīvotajiem orientēties gaidāmajās izmaiņās nacionālajos tiesību aktos un informētu par pārmaiņām un skaidrotu to būtību, LV portāls izveidojis tematisku sadaļu "Brexit".

15.01.2019.
Grāmatu apgāds laidis klajā Jāņa Baumaņa monogrāfiju "Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni", kur autors tiesību institūtus analizē sasaistē ar praksi. Izgaismojot konkrētu tiesisku problemātiku, viņš ne vien piedāvā iespējamos variantus prakses uzlabošanai, bet arī pauž savu viedokli tiesību normu jaunradei.

11.01.2019.
Tiesību aktu vietne likumi.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunu iespēju – ērti iegūt atsauci uz tiesību aktu kopēšanai tekstā. Atsauce ietver nosaukumu, publikācijas informāciju un saiti. Minētās pozīcijas var dažādi kombinēt vai izvēlēties tikai vienu no tām. Ir iespēja iegūt atsuaci (un saiti) arī uz konkrētu pantu.

1.01.2019.
Spēkā stājas 139 tiesību akti, no tiem 34 likumi un 78 Ministru kabineta noteikumi, kas iepriekš publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Savukārt 50 tiesību akti šodien zaudējuši spēku.

No 2019. gada 1. janvāra oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" sadaļā "Amatu konkursi" informācija vairs netiek publicēta līdzšinējā apjomā. To paredz grozījumi Valsts civildienesta likumā.

19.12.2018.
Noslēgusies žurnāla "Jurista Vārds" lasītāju aptauja. Vidēji 92 % no aptaujas dalībniekiem pilnībā piekrita vai drīzāk piekrita tam, ka viņus apmierina žurnāla saturs un forma, 97 % uzskatīja, ka "Jurista Vārdam" ir laba reputācija un autoritāte Latvijas tiesību telpā, bet 94 % – ka žurnāls veicina tiesiskas domas un prakses attīstību; turklāt pilnīgi visi 100 % bija vienisprātis – Latvijai nepieciešams specializēts, vispārējs juridisks preses izdevums.

17.12.2018.
Latvijas Republikas oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" klientu apkalpošanas speciāliste Aleksandra Niedra iekļuvusi to valsts pārvaldes darbinieku sarakstā, kas Valsts kancelejas Laba servisa kustības laikā ieguvuši visaugstāko iedzīvotāju novērtējumu.

14.12.2018.
Aprit 100 gadi, kopš iznāca pirmais "Pagaidu Valdības Vēstneša" numurs. Pirmajā lapā pirmā vēsts – ir Latvijas valsts. Šodien stāstu turpina "Latvijas Vēstnesis" – Latvijas Republikas oficiālais izdevējs.

7.12.2018.
Aprit 100 gadi, kopš Latvijas Pagaidu valdība nolēma izveidot "Pagaidu Valdības Vēstnesi".

5.12.2018.
Smiltenes novada dome par saistošo noteikumu publicēšanas vietu izvēlas "Latvijas Vēstnesi". Smiltenes novada dome ir trešā pašvaldība, kas realizējusi savas likumā "Par pašvaldībām" noteiktās tiesības pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija. Pērn šādu lēmumu pieņēma Talsu novada dome un Tērvetes novada dome.

2.12.2018.
Noslēdzas LV portāla lietotāju aptauja. 2018. gada pavasarī publiskota LV portāla jaunā versija – pilnībā mainīts vietnes vizuālais koptēls, uzlabota funkcionalitāte, saturā ieviestas jaunas tēmas. Šādā veidolā lietotāji vietni iepazina īsi pirms mūsu valsts Neatkarības atjaunošanas svētkiem 4. maijā, par kuru rudenī portāla redakcija aicināja izteikt viedokli.

28.11.2018.
Noslēgušās 13. nacionāla mēroga sacīkstes tieslietās, ko rīko žurnāls "Jurista Vārds". Šogad kopvērtējumā par uzvarētāju atzīts un galveno balvu saņēma Krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību sekcijas uzvarētājs Oskars Kulmanis.

3.10.2018.
Turpinot "Jurista Vārda" izdevēja "Latvijas Vēstnesis" iedibināto tradīciju, arī šogad īstenota tiesiskai domai un praksei veltītā žurnāla "Jurista Vārds" rudens akcija piecās Rīgas augstskolās.

23.08.2018.
Ceļu pie lasītājiem uzsāk divi jauni izdevumi − "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā izdotā Dr.iur., Mg.phil. Andas Smiltēnas grāmata "Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā" un Valsts kancelejas izdevums "1920.-1925. gads Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos, notikumos, atmiņās".

18.07.2018.
Iedzīvotāji aktīvi izmanto likumi.lv un LV portālu. Jūnijā abas vietnes pārstāvētas apmeklētāko vietņu TOP20 ar kopējo auditoriju un arī atsevišķas platformas – apmeklējumi no datoriem – auditoriju.

11.07.2018.
Žurnāls "Jurista Vārds" - jaunā veidolā un ar jaunu saturu.

14.06.2018.
Jau 15. reizi pēc kārtas Eiropas Oficiālo izdevēju forums vieno Eiropas Savienības, kā arī citu valstu pārstāvjus, lai pārrunātu aktualitātes un dalītos pieredzē oficiālās publikācijas īstenošanā. Forumā piedalījās arī oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" pārstāvji.

12.06.2018.
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" pārsertificē informācijas drošības pārvaldības sistēmu un saņem sertifikātu.

01.06.2018.
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" pirmo reizi iesaistās iniciatīvā "Darbā bērni". Šīs dienas ietvaros "Latvijas Vēstneša" vecāku bērni pieņēma un izsludināja "Bērnu noteikumus". Tie paredz, ka bērniem ir jāmācās tikai skolā, mājās ir jāatpūšas, bērniem ir nepieciešams robots, kas sakārto istabu un palīdz apēst ēdienu un kabatas naudai vajadzētu būt 20 EUR dienā.

30.05.2018.
Tiesību aktu vietne likumi.lv piedāvā lietotājiem jaunu iespēju – uzskatāmu norādi uz jauno tiesisko regulējumu tiem likumiem, kas zaudējuši spēku.

25.05.2018.
Izstrādāta oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" privātuma politika

15.05.2018.
Tieslietu ministrijas rīkotajā pasākumā, kas veltīts mūsu valsts un tieslietu sistēmas simtgadei, apbalvoti trīs oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki:

 • Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja Ilze Apine – I pakāpes Atzinības raksts un "zelta spalva";
 • IT programmētājs Jānis Ābens -–II pakāpes Atzinības raksts un "sudraba spalva";
 • klientu apkalpošanas speciālists Raimonds Reiniņš – II pakāpes Atzinības raksts un "sudraba spalva".

26.04.2018.
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" publisko LV portāla jauno versiju. Tā piesaka arī zīmola maiņu, satura jaunievedumus un domu apmaiņai atvērtu telpu.

26.03.2018.
Tērvetes novads par saistošo noteikumu publicēšanas vietu izvēlas oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis". Turpmāk Tērvetes novada domes, līdzīgi kā deviņu republikas pilsētu, pieņemtie saistošie noteikumi būs pieejami vietnē vestnesis.lv.

16.03.2018.
Žurnāls "Jurista Vārds" jau otro gadu pēc kārtas kļuvis par vienu no deviņiem laureātiem Latvijas periodisko izdevumu valodas konkursā.

14.03.2018.
Atzīmējot Latvijas valsts un oficiālā izdevēja institūcijas simtgadi. tapusi animācijas filmiņa par "Latvijas Vēstnesi" − ieskats informatīvajos pakalpojumos.

2.03.2018.
Norisinās konference "Runā valsts", ko rīko oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" un kas veltīta valsts informācijai un nākotnes saziņai.

5.02.2018.
Tiesību aktu vietne likumi.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunas iespējas: ērta pārslēgšanās no tiesību akta latviešu valodā uz angļu valodu; iespēja izdrukāt tiesību akta tulkojumu un saglabāt to kā PDF vai DOCX dokumentu.

2.02.2018.
Aprit 25 gadi, kopš dibināts valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis".

03.01.2018.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā klajā nākuši divi jauni izdevumi − Uģa Ieviņa "Apdrošināšanas pamati" un Jāņa Neimaņa "Paziņošanas likuma komentāri".

01.01.2018.
Spēkā stājas 173 tiesību akti, no tiem 49 likumi un 71 Ministru kabineta noteikumi. Tiesību akti valsts vietnē likumi.lv − to aktuālajā redakcijā.

31.12.2017.
Nācis klajā pēdējais 2017. gada oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv) laidiens ar tiesību aktu oficiālajām publikācijām. Tajā izsludināti 5 likumi, tajā skaitā Veselības aprūpes finansēšanas likums.

Kopumā 2017. gadā "Latvijas Vēstnesī" publicēti 3450 dokumenti, tajā skaitā 278 likumi un 792 Ministru kabineta noteikumi. Tāpat publicēti 105 084 oficiālie paziņojumi, no tiem − 2 193 amatu konkursu ziņas un 71 004 komercreģistra ziņas.

07.12.2017.
Aprit 99 gadi, kopš pieņemts lēmums dibināt oficiālo laikrakstu – valsts un tiesiskās informācijas pirmavotu jaundibinātajā Latvijas Republikā. Ar šo dienu gaidāmās apaļās jubilejas (oficiālā izdevēja simtgade) ieskaņā tiek atklāts tematisko pasākumu un publikāciju cikls.

6.12.2017.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam” un to pavadošos likumus.

17.11.2017.
Valsts svētku priekšvakarā ar svinīgu pasākumu Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" bijušajam valdes loceklim, pirmajam Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Aivaram Maldupam pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu.

15.11.2017.
Noslēgušās 12. nacionāla mēroga sacīkstes tieslietās, ko rīko žurnāls "Jurista Vārds". Augstāko novērtējumu savās sekcijās ieguva šādi studenti un to darbi:

 • Civiltiesību sekcijā: Alise Janševska ar darbu "Substitūcija mantojuma tiesībās",
 • Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā: Agneta Rumpa ar darbu "Valsts uzņēmumu kā ārvalstu investoru tiesības būt prasītāju statusā starptautiskos investīciju strīdos",
 • Tiesību teorijas un filozofijas sekcijā: Krišjānis Bebers ar darbu "Parlamenta ētika; procesuālais aspekts",
 • Krimināltiesību sekcijā: Augusts Kolms ar darbu "Soda jēdziena izpratnes salīdzinājums Mozus grāmatās un mūsdienu Eiropas tiesībās",
 • Sekcijā "Jaunie izaicinājumi": Ilva Mežiņa ar darbu "Ortofoto pierādījuma spēks administratīvajā procesā".

10.11.2017.
Aizvadīts vērienīgs pasākums tieslietu nozarē − žurnāla "Jurista Vārds" lasītāju un autoru forums "Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi uz valsts otrās simtgades sliekšņa".

9.11.2017.
LV portāls sevi kā drošticamu platformu tiesu komunikācijai pieteicis Eiropas Savienības, Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu tiesu administratoru forumā "Inovatīva pieeja tiesu darba pārvaldībā".

7.11.2017.
Iznāk žurnāla "Jurista Vārds" 1000. numurs. Tas ir 144 lapaspušu biezs, kas ir 4-5 reizes biezāks nekā parasti, un apkopo publikācijas par situāciju, kādā Latvijas tiesiskā sistēma atrodas uz valsts otrās simtgades sliekšņa.

7.-13.11.2017.
Īstenota akcija "Uzdāvini "Jurista Vārdu" savai skolai, bibliotēkai, studentam vai skolēnam", kuru rīkot ierosināja vairāki zvērināti advokāti. Akcijas mērķis – mudināt juristus dāvināt "Jurista Vārda" 2018. gada abonementu savas dzimtās pilsētas bibliotēkai, absolvētajai skolai vai konkrētam studentam vai skolēnam personīgi, lai veicinātu jauniešu interesi par tieslietām un, iespējams, arī jurista profesijas izvēli.

17.10.2017.
Valsts vietne likumi.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktiem. Svarīgākie jaunievedumi – iespēja izdrukāt atsevišķu tiesību akta nodaļu un pielikumu, kā arī iespēja tos saglabāt PDF, DOC vai XLS formātā.

12.10.2017.
Turpinot pulcēt savus autorus un lasītājus kopīgos pasākumos, "Jurista Vārds" pirmo reizi viesojās divās Latgales augstskolās – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Daugavpils Universitātē.

10.10.2017.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā klajā nākusi Jāņa Baumaņa monogrāfija "No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai".

6.10.2017.
Eiropas Komisijas darbinieku informatīvās vizītes Latvijā laikā "Latvijas Vēstneša" pārstāvji prezentēja oficiālā izdevēja darbību, tostarp tiesību aktu pieejamības nodrošināšanu vietnē likumi.lv.

3.10.2017.
Atklāta specializētā žurnāla "Jurista Vārds" rudens akcija vairākās Rīgas augstskolās, kur visu oktobri - katru otrdienu - tiesībzinātnes studentiem bez maksas bija pieejams noteikts skaits jaunākie žurnāla numuri.

1.-31.10.2017.
"Latvijas Vēstnesis" īsteno ikgadējo žurnāla "Jurista Vārds" abonēšanas kampaņu.

20.09.2017.
Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis", Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra pārstāvji devās uz Igauniju, kur detalizēti iepazinās ar kaimiņvalsts praksi tiesību aktu tulkojumu nodrošināšanā un publicēšanā.

19.09.2017.
Atsaucoties uz Norvēģijas oficiālā izdevēja izteikto vēlmi iepazīties ar situāciju Latvijā, oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" iepazīstināja ar savu sniegto produktu un pakalpojumu klāstu.

15.09.2017.
LV portāls publisko satura kanāla SKAIDROJUMI demo versiju. Vienlaikus LV portāls sāk pakāpenisku pāreju uz jaunu grafisko identitāti, piesakot logotipa maiņu.

"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā sērijā "Latvijas Vēstneša bibliotēka" nācis klajā jau divpadsmitais Civillikuma izdevums.

1.09.2017.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa amatā ieceļ Daini Mjartānu.

1.07.2017.
Aprit 5 gadi, kopš Latvijā ieviesta oficiāla publikācija elektroniskā formātā. Tā sevi apliecinājusi par drošu, uzticamu un nepieciešamu informatīvo pakalpojumu Latvijas iedzīvotājiem.

30.06.2017.
Sarunu festivāla LAMPA ietvaros žurnāls "Jurista Vārds" sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju "FORT" rīko diskusiju "Sabiedrība un tiesa: sarunāties vai norobežoties?"

26.06.2017.
LV portālam izveidots savs konts arī sociālajā tīklā Instagram.

31.05.2017.
Klajā nākusi jau ceturtā Latvijas Republikas Satversmes komentāru grāmata. Tā sniedz plašu zinātnisku skaidrojumu par Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvarām, funkcijām un tiesībām.

19.05.2017.
LV portālā izveidota jauna satura sadaļa, kas veltīta Latvijas valsts simtgades svinībām.

17.-18.05.2017.
Uz divu dienu semināru "Izaicinājumi digitālajā laikmetā: labāka piekļuve juridiskajai informācijai" Briselē pulcējās Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti, kuru specializācija saistīta ar tiesību aktu un juridiskās informācijas vietnēm un datu bāzēm. Diskusijā piedalījās un Latvijas pieredzi prezentēja likumi.lv pārstāvji.

11.05.2017.
Pie lasītājiem nonākusi atmiņu grāmata "Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē", kuras tapšanā savu ieguldījumu devusi arī "Jurista Vārda" redakcija.

08.05.2017.
Maijā atklātas Latvijas valsts simtgades svinības. Ar savu artavu iesaistās arī oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis", piesakot projektu "Vēstnesim 100".

27.04.2017.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā izdota grāmata, kurā aplūkoti spīdzināšanas, cietsirdīgas vai pazemojošas apiešanās vai soda aizlieguma īstenošanas teorētiskie un praktiskie aspekti.

22.04.2017.
Tieslietu sistēmas darbinieki, tostarp arī "Latvijas Vēstneša" pārstāvji, talkoja Sesavas mācītāja muižas apkārtnē. Ar šo vietu īpaši saistīts Latvijas pirmais tieslietu ministrs Pēteris Juraševskis.

13.04.2017.
Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbinieki piedalās Putnu dienās. Izgatavotie putnu būrīši būs jaunas mājas putniem Slīteres nacionālā parka teritorijā.

23.03.2017.
Žurnāls "Jurista Vārds" kļuvis par vienu no deviņiem laureātiem pirmajā Latvijas periodisko izdevumu valodas konkursā "Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē".

28.02.2017.
Likumi.lv un LV portāls janvārī lietotāju plašās apmeklētības dēļ ierindojās visvairāk apmeklēto Latvijas vietņu saraksta augšgalā. Janvārī likumi.lv ierindojās 16. vietā, LV portāls – 21. vietā.

24.02.2017.
Aprit 24 gadi, kopš iznācis Latvijas Republikas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" pirmais numurs.

16.02.2017.
Talsu novada dome izvēlas oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" kā saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2.02.2017.
Aprit 24 gadi, kopš dibināts valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis".

30.01.2017.
Ar Civillikuma astoņdesmitgadi atklāta LV portāla jaunā rubrika "Likumi - jubilāri".

16.01.2017.
Oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” lietotāju apmierinātības aptaujas rezultāti liecina: tīmekļa vietne vestnesis.lv nodrošina uzticamu un ērti lietojamu oficiālo publikāciju. To atzinuši 90 % respondentu.

1.01.2017.
Spēkā stājas 165 tiesību akti, no tiem 76 likumi un 72 Ministru kabineta noteikumi. Tiesību akti valsts vietnē likumi.lv − to aktuālajā redakcijā.

Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā paredz atlikt kapitālsabiedrības "Latvijas Vēstnesis" pārveidošanu par valsts aģentūru.

8.12.2016.
Latvijas Republikas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" reklāmas un sludinājumu speciāliste Iveta Kasparāne Valsts kancelejas rīkotās kampaņas laikā saņēmusi lielu skaitu iedzīvotāju balsu par izcilu klientu apkalpošanu, tādējādi iekļūstot starp 30 valsts pārvaldes darbiniekiem, kurus balsotāji atzinuši par atsaucīgākajiem.

7.12.2016.
Noslēgusies 11. nacionāla mēroga sacīkste tieslietās, ko rīko žurnāls "Jurista Vārds". Svinīgā konkursa noslēguma pasākumā, 6. decembrī, paziņoti sekciju uzvarētāji, kā arī galvenās balvas ieguvējs – par to 2016. gadā kļuvis LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras absolvents Ingus Meimers.

15.11.2016.
"Latvijas Vēstneša" Klientu centrā un e-grāmatnīcā var iegādāties izdevumu divās daļās: "Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā".

14.11.2016.
Apkopoti likumi.lv lietotāju apmierinātības aptaujas rezultāti. 94 % respondentu atzīst, ka likumi.lv ir uzticama un ērti lietojama tiesību aktu vietne. Šogad aptaujā piedalījies vēl nebijis vietnes lietotāju skaits − kopā 5017 respondenti.

7.11.2016.
"Latvijas Vēstneša" Klientu centrā un Grāmatu katalogā pieejams jaunais izdevums "Krimināllikums", kurā ietvertas visas likuma redakcijas.

1.11.2016.
Tiesību aktu vietne likumi.lv saviem lietotājiem piedāvā jaunu iespēju: saņemt e-pastā paziņojumu, ja uz interesējošā likuma pamata ir izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi.

25.10.2016.
Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome un Tieslietu ministrijas apbalvošanas padome lēmusi par apbalvojumu piešķiršanu tieslietu sistēmas pārstāvjiem. Apbalvojumus saņems 124 personas − to vidū četri VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieki:

 • VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes loceklis Aivars Maldups;
 • VSIA "Latvijas Vēstnesis" nedēļraksta "Jurista Vārds" galvenā redaktore Dina Gailīte;
 • VSIA "Latvijas Vēstnesis" Tiesību aktu oficiālās publikācijas daļas Normatīvo aktu redaktore Māra Keiša un Paziņojumu oficiālās publikācijas daļas tehniskā redaktore-kontroliere Ilze Lāce.

12.10.2016.
Vietnē likumi.lv saturiski un funkcionāli pilnveidota tiesību akta pase. Tajā iekļautas saites uz trīs veidu sarakstiem (pēc dokumenta veida, datuma un tēmas), saites uz tulkojumiem un norādes uz diviem vēsturiskiem tiesību aktu oficiālās publikācijas avotiem – laikrakstu "Diena" un "Cīņa".

13.09.2016.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā sērijā "Latvijas Vēstneša bibliotēka" nācis klajā jau vienpadsmitais Civillikuma izdevums.

17.08.2016.
Valdība atbalstījusi Tieslietu ministrijas priekšlikumu valsts SIA "Latvijas Vēstnesis" pārveidi par valsts aģentūru "Latvijas Vēstnesis" atlikt līdz turpmākam Ministru kabineta lēmumam.

1.07.2016.
Publiskota vestnesis.lv jaunā versija. Meklētājs un paplašinātās meklēšanas iespējas jaunā kvalitātē; mobilajām ierīcēm drudzīgs satura izkārtojums; lietotāju atšķirīgajām vajadzībām dažādotas navigācijas iespējas – ar šādu piedāvājumu startējusi jaunā vietne. 

29.06.2016.
Latvijas Republikas tiesību aktu vietne likumi.lv svin 15 gadu jubileju. Starp Latvijas vietnēm apmeklējuma un sasniegtās auditorijas ziņā tā ierindojas 15. vietā, turklāt − ir līderis valsts sektorā.

3.06.2016.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā nākusi klajā Dr.iur. Māra Onževa grāmata "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī".

16.05.2016.
"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā izdota brošūra "Latvijas Republikas Satversmes ievads".

4.05.2016.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza augstākos valsts apbalvojumus. Triju Zvaigžņu ordeni piešķīra arī žurnāla "Jurista Vārds" fotokorespondentam Borisam Koļesņikovam.

25.04.2016.
Veiksmīgi pārsertificēta VSIA "Latvijas Vēstnesis" kvalitātes pārvaldības sistēma. Tā atbilst jaunās ISO 9001:2015 standarta versijas prasībām.

23.04.2016.
"Latvijas Vēstneša" darbinieki atjaunoja priežu mežu viena hektāra platībā. Tas atrodas 7,5 km attālumā no Dundagas centra virzienā uz Mazirbi.

25.02.2016.
Latvijas Republikas oficiālajam izdevumam aprit 23 gadi. 1993. gada 25. februāris − diena, kad publicēts "Latvijas Vēstneša" pirmais laidiens.

2.02.2016.
Aprit 23 gadi, kopš dibināts valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis" un Latvijā tiek īstenota oficiālās publikācijas funkcija.

1.01.2016.
Spēkā stājas 170 tiesību akti, no tiem 51 likums un 74 Ministru kabineta noteikumi; sistematizēti un pieejami valsts vietnē likumi.lv

14.12.2015.
Kriminālprocesa likuma pieņemšanas 10. jubilejas gadā ceļu pie lasītājiem uzsāk 2 jauni krājumi, kas izdoti "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā. 
2 nozīmīgi papildinājumi juridiskās literatūras klāstā: "Kriminālprocesa likumam – 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" un "Kriminālprocess. Raksti. 2010-2015".

2.12.2015.
Noslēgusies jau 10. nacionāla mēroga sacīkste tieslietās, ko rīko žurnāls "Jurista Vārds". Pētniecisko darbu konkursa galvenās balvas ieguvējs kopvērtējumā, starp dalībniekiem iegūstot vislielāko žūrijas doto punktu skaitu, - Artūrs Parfjonovs!

7.10.2015.
5 Latvijas augstskolās tiesībzinātnes studenti saņem žurnāla "Jurista Vārds" bezmaksas eksemplārus. Mūsu sadarbības partneri šajā gadā: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Biznesa augstskola "Turība", Rīgas Stradiņa universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija un Rīgas Juridiskā augstskola. 

7.09.2015.
Valsts vietne likumi.lv lietotājiem piedāvā jaunas iespējas darbam ar tiesību aktu izdrukām. Svarīgākie jaunievedumi – iespēja dokumentu izdrukāt ar satura rādītāju, ar grozījumu sarakstu, ar vai bez pielikumiem un, ja ir nepieciešamība, pamattekstu arī ar lielāka izmēra burtiem.

20.08.2015.
"Latvijas Vēstneša" produktu satura pārstāvniecību sociālajos tīklos papildina jauna Facebook lapa. Turpmāk oficiāla izdevuma "Latvijas Vēstnesis" jaunumiem var sekot arī šajā sociālajā tīklā. Oficiālais izdevums jaunizveidotajā lapā informē par aktuālākajām publikācijām - gan tiesību aktiem, gan paziņojumiem -, stāsta par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", proti, tā saturu un lietotāju iespējām, kā arī par vietnes vestnesis.lv funkcionālajiem jaunievedumiem.

1.07.2015.
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumam (OPTIL) aprit 3 gadi. Šis likums nodrošina sabiedrībai brīvu pieeju informācijai par tās tiesībām, pienākumiem un iespējām, līdz ar to veikts auditorijas pētījums par nepieciešamību pēc valsts informācijas. Tajā noskaidrots: lielākā daļa sabiedrības (88 %) uzskata, ka valstij ir pienākums sniegt informāciju par tiesību aktiem, kā arī tos skaidrot un teju pusei Latvijas iedzīvotāju (46 %) pēdējā gada laikā ir bijusi nepieciešamība lasīt likumus vai citus tiesību aktus, meklēt skaidrojumus par savām tiesībām vai izmantot oficiālos paziņojumus. 

7.05.2015.
Oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" pieejams arī mobilajā versijā m.vestnesis.lv. Mobilā versija nodrošina: piekļuvi pilnam oficiālā izdevuma saturam; ērtu oficiālo publikāciju pārlūkošanu; ātro un izvērsto meklētāju; kalendāru jeb laidienu atlasi pēc datuma.

10.02.2015.
Paziņojumi par promocijas darbu aizstāvēšanu pieejami atsevišķā oficiālo paziņojumu grupā. Šīs ziņas pieejamas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (vietnē vestnesis.lv).

1.01.2015.
Stājas spēkā 128 tiesību akti: sistematizēti un pieejami likumi.lv.

Tuvojoties valsts simtgadei, klajā nākusi jau ceturtā, paredzams, ka priekšpēdējā, Latvijas Republikas Satversmes komentāru grāmata. Tā sniedz plašu zinātnisku skaidrojumu par Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvarām, funkcijām un tiesībām.