Pakalpojumi

Mūsu portāli un žurnāls "Jurista Vārds" veido valsts, tiesiskās un pilsoniskās informācijas platformu. Vairums pakalpojumu un informācija par tiem ir pieejama mūsu portālos. Daļa pakalpojumu pieejami vienkopus "Latvijas Vēstneša" internetveikalā juristavards.lv/veikals  piemēram,

"Latvijas Vēstnesis"  
Latvijas Republikas oficiālais izdevums

Oficiālā publikācija: tiesību akti un paziņojumi. Publiski ticama un saistoša.

vestnesis.lv

 

Likumi.lv 
Latvijas Republikas tiesību akti

Tiesību aktu datubāze: sistematizēta un aktuāla informācija.

likumi.lv

 

LV portāls 
Cilvēks. Valsts. Likums

Portāls par Latviju un mums Latvijā. Palīgs tiesību aktu izpratnei. Veicina izpratni par privātpersonu tiesībām un pienākumiem 

lvportals.lv

 

"Jurista Vārds" 
Žurnāls tiesiskai domai un praksei

Nedēļas žurnāls un portāls tiesību zinātnieku un praktiķu diskusijām. Digitālais arhīvs ir apjomīgākā juridisko publikāciju datubāze Latvijā. 

juristavards.lv

 

"Latvijas Vēstneša" grāmatas
Juridiskā literatūra un un normatīvo aktu krājumi sērijā "Latvijas Vēstneša bibliotēka". 

juristavards.lv/veikals