2009 – 2005

31.12.2009.
Lielā dokumentu skaita un apjoma dēļ oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis” atšķirībā no citiem preses izdevumiem klajā nāk pat 31. decembrī. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu visu pieņemto normatīvo aktu oficiālu publicēšanu līdz to spēkā stāšanās dienai 1. janvārī. "Latvijas Pasta" svētku darba grafika dēļ laikraksts abonentiem tiek piegādāts tikai 2. janvārī, taču jau 31. decembrī ar gada pēdējā numura saturu var iepazīties laikraksta bezmaksas e-versijā vestnesis.lv.

Normatīvo aktu "birumu" un līdz ar to oficiālo publikāciju apjomu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2009. gada nogalē raksturo šādi skaitļi:

  • 28. decembrī tika izsludināti 75 Ministru kabineta (MK) noteikumi,
  • 29. decembrī - 58 MK noteikumi,
  • 30. decembrī – 29 likumi un 29 MK noteikumi,
  • bet 31. decembra numurā – publicēti 28 MK noteikumi.

Kopumā decembrī pieņemti un izsludināti 109 likumi (no tiem 71 grozījums likumā) un 275 MK noteikumi (tajā skaitā 149 grozījumi iepriekš pieņemtos MK noteikumos). Neraugoties uz gada nogalē pieņemto likumu un MK noteikumu milzīgo skaitu, jau 2010. gada 1. janvārī tiesību aktu vietnē likumi.lv aktuālajās redakcijās lasāmi visi tiesību akti, kuri vai kuru grozījumi ar šo gadu stājās spēkā.

17.12.2009.
17. decembrī valsts sekretāru sanāksmē izskatīšanai pieteikts projekts "Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcija".

15.12.2009
Klajā nāk īpašs laidiens – pēc 16,5 gadu drukāšanas a/s "Preses Nams" oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis" nodrukāts un turpmāk tiks drukāts tipogrāfijā "Poligrāfijas grupa Fenster". Šis izmaiņas ienes jūtamas korekcijas darba organizācijā, jo laikraksta sagatavošanas process ir jāpabeidz krietni agrāk un ar to jārēķinās arī sadarbības partneriem, "Latvijas Vēstnesim" iesniedzot publicējamos dokumentus. 

11.12.2009.
Tieslietu ministrijai apstiprina VSIA "Latvijas Vēstnesis" darba plānu 2010. gadam. 

09.12.2009.
Uz "Dzīvnieku drauga" patversmi Candera ielā Rīgā tiek nogādāts kārtējais "Latvijas Vēstneša" sūtījums (avīzes un darbinieku ziedojumi). 

30.11.2009. – 01.12.2009.
Tartu universitāte svin nozīmīgu jubileju – deviņdesmit gadus, kopš jaundibinātās Igaunijas valsts izglītības sistēmā notika vēsturisks pavērsiens un studijas universitātē turpinājās igauņu valodā. Tartu universitātei ir sena vēsture (ar pārtraukumiem tā darbojusies kopš 1632. gada). Jubilejas pasākumu ietvaros notiek juridisko preses izdevumu vēsturei un mūsdienām veltīta zinātniskā konference "Law Journals: National, Regional, International", kurā piedalījās arī "Jurista Vārds" (vēlāk žurnālā publicēts izvērsts pārskats par konferencē izskanējušajām atziņām) un kurā ar referātiem uzstājās gandrīz 15 zinātnieku. 

12.2009.
"Latvijas Vēstneša" tiesību aktu vietne likumi.lv papildināta ar jaunu sadaļu "Pašvaldību saistošie noteikumi", kurā vienkopus pieejami saistošie noteikumi aktuālajās redakcijās. Savukārt portāls par likumu un valsti LV.LV startē ar būtiskiem jaunievedumiem sākumlapā – aktuālo dienas rakstu rotācija un sadaļa "Viedokļi" pilnīgi jaunā veidolā (gan saturiski, gan funkcionāli). Vietnes likumi.lv satura papildinājums ir likumsakarīgs jaunievedums, lai sabiedrībai piedāvātu iespējami pilnīgu, ērti izmantojamu un sistematizētu ārējo normatīvo aktu krātuvi. Sadaļa nepārtraukti tiek papildināta ar jaunākajiem saistošajiem noteikumiem, kas publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Svarīgākais satura piedāvājumā – jaunie grozījumi tiek konsolidēti, tādēļ spēkā esošie saistošie noteikumi vienmēr pieejami aktuālajā redakcijā. Vēl viens iedzīvotājiem noderīgs vietnes jaunums – likumiem un MK noteikumiem (skat. atvērtam dokumentam pievienoto norādi "Saistītie dokumenti") ir izveidots jauns sasaistes veids "Tulkojums", kurā pievienotas saites uz tiesību aktu tulkojumiem angļu valodā, kas pieejami Valsts valodas centra interneta vietnē. 

27.11.2009.
Latvijas Universitātē notiek "Jurista Vārda" autoru un lasītāju konference "Krīze un tieslietas", pulcējot gandrīz pilnu Lielo aulu. Pasākumā uzstājas Latvijā ietekmīgākie juristi, gan norādot uz tieslietu problēmām, kas izriet no krīzes, gan meklējot šīm problēmām risinājumus. Konferencē nolasīti 11 saturiski ļoti dažādi referāti – katrs runātājs liek aizdomāties par pilnīgi citu tiesību problēmu krīzes laikā, raisot klausītājos visa spektra emocijas: gan intelektuālu un emocionālu pārdzīvojumu, gan pārsteigumu, gan kritiskas iebildes, gan jautrību (tas šajos grūtajos laikos ir ļoti nepieciešami). Pasākumu noslēdz "Jurista Vārda" ceturtā pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana.

24.11.2009.
Izveidojot mikroblogošanas vietnē profilu, "Latvijas Vēstneša" tiesību aktu vietne likumi.lv pievienojas tviterim. Turpmāk šī sociālā saziņas tīkla lietotāji var operatīvi uzzināt par vietnes un tiesību aktu jaunumiem, kļūstot par likumi.lv profila sekotāju. Adrese: twitter.com/likumi. Tiesību aktu vietne regulāri tvīto: par nozīmīgākajiem jaunajiem tiesību aktiem; par izmaiņām tiesību aktos; par jaunajām tiesību aktu konsolidētajām redakcijām; par gatavajām nākotnes konsolidētajām redakcijām; par jaunām vortāla sadaļām; par jaunām iespējām vietnē; par vietnes redakcijas aktualitātēm u. c. 

13.11.2009.–20.11.2009.
Izstrādāts jauns dokuments – "VSIA "Latvijas Vēstnesis" stratēģija (2010-2013)". 

17.11.2009.
Ar tieslietu ministra 2009. gada 6. novembra rīkojumu nr. 10-10.1/1985 VSIA „Latvijas Vēstnesis” Elektronisko publikāciju daļas vadītājai Inesei Lustei par priekšzīmīgu, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu piešķirts Tieslietu ministrijas Goda diploms. Tieslietu ministrijas rīkotāj apbalvošanas ceremonija, kurā tiek sveikti tieslietu sistēmas darbinieki, notiek 17. novembra pēcpusdienā. 

09.11.2009.
Neatkarīgā starptautiskā sertifikācijas organizācija "Bureau Veritas Latvia" pasniedz VSIA "Latvijas Vēstnesis sertifikātu, kas apliecina – organizācija ir izveidojusi un uztur ISO 27001:2005 prasībām pilnībā atbilstošu informācijas drošības pārvaldības sistēmu. Informācijas drošības vadības sistēmu (IDS) ieviešana tika pabeigta oktobrī. Auditā secināts, ka sistēma veiksmīga darbojas un kļuvusi par noderīgu mehānismu ikdienas darbā. Tagad saņemts arī sertifikāts – apliecinājums, ka "Latvijas Vēstneša" vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā informācijas drošības standarta prasībām atbilstoša.

"Bureau Veritas Latvia" Tehniskais menedžeris un vadošais auditors Artis Gailītis: "Mūsdienās nevienu vairs nepārsteidz apgalvojums, ka informācija ir vērtība. Taču jāuzsver, ka vērtība ir precīzai, uzticamai un drošai informācijai. "Bureau Veritas Latvia" ar lepnumu un pilnu atbildību var apliecināt, ka VSIA "Latvijas Vēstnesis" ir izveidota un tiek uzturēta standarta ISO 27001:2005 prasībām pilnībā atbilstoša informācijas drošības pārvaldības sistēma. Mums ir patiess prieks par sadarbības laikā novēroto visu "Latvijas Vēstneša" darbinieku attieksmi pret savu darbu, izpratni par šī darba rezultāta nozīmību un uzņēmuma pamatvērtībām – uzticamību, precizitāti un kvalitāti. VSIA "Latvijas Vēstnesis" ir jau otrā Bureau Veritas Certification Latvia ISO 27001 sertificētā organizācija Latvijā." 

04.11.2009.
Izdots Latvijā pirmais fundamentālais zinātniskais pētījums par franšīzes tēmu. Tā kodolīgi var raksturot Viktorijas Jarkinas grāmatu "Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri", kuras temats ir ļoti nozīmīgs komerctiesību teorijai un praksei un kurš klajā nācis "Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā. 

11.2009.
Dati liecina par pozitīvās tendences noturību – novembrī turpina pieaugt vietnes likumi.lv un portāla LV.LV lietotāju pulks. Abas interneta vietnes novembrī apmeklējis rekordliels unikālo lietotāju skaits. Vietnē reģistrēti 115 805 unikālie lietotāji. 

28.10.2009. – 16.11.2009.
"Latvijas Vēstneša" darbinieki, ziedojot dziju Rīgas bezpajumtnieku patversmes iemītniekiem, piedalās akcijā "Palīdzi sasildīt ziemu!", kuru organizē Zane Zvejniece ("Turības" studente, kas akcijas ideju izlolojusi, izlasot portāla LV.LV publikāciju). Labdarības akcijā iesaistās "Latvijas Vēstnesis", Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Nacionālā ziņu aģentūra LETA, musturs.lv, SIA Ina-Henri un citi individuāli ziedotāji.

28.10.2009.
Klajā nākusi Prof., Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa grāmata "Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi. 1998-2008". Tās atvēršanas svētki notiek 28. oktobra pēcpusdienā Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19). 

26.10.2009.
Mazturīgo atbalstu biedrībai "Dace" nogādāts kārtējais VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieku ziedojums (privāti ziedotās mantas). 

06.10.2009.–07.10.2009.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" sekmīgi ieviesis informācijas drošības vadības sistēmu (IDS). 6. un 7. oktobra audita slēdziens apliecina, ka sistēma atbilst ISO 27001:2005 standarta prasībām, turklāt tajā nav konstatēta neviena neatbilstība. Auditu veica neatkarīgā starptautiskā sertifikācijas organizācija "Bureau Veritas". "Latvijas Vēstnesis" ir otrais uzņēmums Latvijā, kas ieguvis sertifikātu par atbilstību šim autoritatīvajam standartam. Lai "Latvijas Vēstnesis" būtu laikus sagatavojies arī oficiālās elektroniskās publikācijas nodrošināšanai, tika pieņemts stratēģisks lēmums ieviest informācijas drošības vadības sistēmu. Kopš 2008. gada vidus organizācija veica visu informācijas sistēmu, to tehnoloģiskā nodrošinājuma un drošības standartu auditus un pakāpeniski pilnveidoja visus tehnoloģiskos procesus, maksimāli gādājot par informācijas drošību. Nu ir radīta sistēma, kas nodrošina visaugstākos informācijas drošības standartus. IDS kritērijus nosaka starptautiskais standarts ISO 27001:2005 "Informācijas tehnoloģijas – drošības tehnikas – informācijas drošības vadības sistēmas – prasības".

Kāds no tā ieguvums Latvijas iedzīvotājiem? VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja Daina Ābele uzsver: "Oficiālo publikāciju raksturo precīza atbilstība pirmavotam. Tas nosaka oficiālās publikācijas uzticamību. Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis" savas pastāvēšanas sešpadsmit gados ir ieguvis nedalītu sabiedrības uzticību tajā publicētajam saturam un ieguvis autoritatīva vienīgā oficiālās informācijas avota reputāciju. Citēšu laikraksta lietotāju: "Ja pastkastē saņemu "Latvijas Vēstnesi", vismaz zinu, ka valsts ir uz vietas." Mūsu mērķis ir sasniegt tikpat augstus standartus un uzticamības līmeni arī elektroniskajiem informācijas nesējiem, tādēļ nepieciešams pilnveidot mūsu sniegtās informācijas drošību interneta vidē, un IDS ir viens no mehānismiem, kā to sasniegt.” 

06.10.2009.
Izmaiņas VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes sastāvā – iecelts jauns valdes loceklis Matīss Markus. 

06.10.2009.
Sākas aktīvā abonentu/potenciālo "Latvijas Vēstneša" un "Jurista Vārda" abonentu informēšana par abonēšanas iespējām 2010. gadam. Cenu politikas mērķis ir piedāvāt iespējami draudzīgu pakalpojumu, tādēļ cenas nav paaugstinātas. 

17.09.2009.
Portāls LV.LV izveido profilu sociālās saziņas tīklā Twitter.com. Turpmāk "Latvijas Vēstneša" un portāla jaunumiem var sekot līdzi twitter.com/portals_lvlv. Žurnāls "Jurista Vārds" šīs interneta vietnes piedāvātas iespējas izmanto no jūnija: twitter.com/Jurista_Vards

17.09.2009.
Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija izsludina ceturto pētniecisko darbu konkursu un aicina jaunos juristus līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniegt darbus. Konkursā var piedalīties visu valsts atzītu augstskolu tiesību zinātņu studenti un absolventi. Arī šogad konkursam jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam drīkst iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros rakstītus pētnieciskos darbus (to skaitā bakalaura darbus, diplomdarbus un maģistra darbus, kas aizstāvēti ne agrāk par 2008. gadu). 

16.07.2009.
Veiksmīgi noslēdzas informācijas drošības vadības sistēmas priekšaudits. Auditoru secinājums – "Latvijas Vēstnesim" nav nopietnu neatbilstību standarta prasībām un kopumā "Latvijas Vēstneša" virzība, lai ieviestu jauno sistēmu, ir pārliecinoša. 6. un 7. oktobrī paredzēts sertificēt jauno informācijas drošības vadības sistēmu. 

13.07.2009.
Klajā nāk īpaši apjomīgs oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurs ar 640 (!) lappusēm. Tas sver vairāk nekā pusotru kilogramu (1555 grami) un ir absolūts Latvijas avīžniecības rekords.

Laidienā Nr. 109 (4095) publicēts tikai viens dokuments, proti, Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr. 41/363-3324 "Par Nolīguma par starptautisko [dzelzceļa] kravu satiksmi (SMGS) 2. pielikumu" (latviešu un krievu valodā).

Lai nerastos sarežģījumi ar laikraksta piegādi abonentiem, izdevējs laikus brīdinājis "Latvijas Pastu" un citus piegādātājus par svara un apjoma ziņā neikdienišķo numuru. Arī iepriekš iznākuši atsevišķi ļoti apjomīgi oficiālā laikraksta laidieni. Piemēram, lai nodrošinātu normatīvo aktu bāzi Latvijas pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, 2004. gada 1. maijā iznāca 316 lappušu biezs laikraksts A3 formātā. Tajā bija publicēti 18 likumi un vairāk nekā 100 Ministru kabineta noteikumu. Lai šis unikālais laidiens ieraudzītu dienasgaismu un tiktu nodrošināta normatīvo aktu publicēšana laikā, 1. maija numura sagatavošana ilga aptuveni diennakti. Laikraksts svēra 842 gramus. 

18.06.2009.
Mazturīgo atbalsta biedrībai "Dace" tiek nogādāti VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieku ziedojumi. 

05.06.2009.
Darbinieki piedalās asinsdonoru akcijā "Palīdzi palīdzēt!", kas notiek Ministru kabineta Zaļajā zālē un kas pulcē valsts pārvaldes darbiniekus. 

02.06.2009.
Žurnāls "Jurista Vārds" klajā nāk ar jauniem dizaina elementiem un jaunām rubrikām. "Mūsu mērķis – padarīt žurnālu lasītājam draudzīgāku, personiskāku, dzīvāku, vienlaikus nezaudējot arī saturisko kvalitāti," tā redakcijas slejā raksta galvenā redaktore Dina Gailīte. 

25.05.2009.
Tiesību aktu vietnē likumi.lv papildināta sadaļa "Jaunie tiesību akti", t.i., sākumlapā tiek atspoguļoti arī jaunie Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts prezidenta rīkojumi, kā arī Ministru kabineta instrukcijas.

16.05.2009.
Sestdien klajā nāk formāta ziņā neierasts "Latvijas Vēstneša" laidiens – proti, "Latvijas Vēstnesis" Nr. 76 (4062) izdots A4 formātā. Saskaņā ar EP vēlēšanu likumu laikrakstā publicētas Latvijas politisko organizāciju (partiju) un to apvienību priekšvēlēšanu programma, kandidātu saraksti un ziņa par kandidātiem, kā arī EP vēlēšanu likuma aktuālā redakcija. 

21.04.2009.
Klajā nāk žurnāla "Jurista Vārds" tematisks numurs (Nr. 16 (559)), kas veltīts oficiālajai publikācijai.

Kas mūsdienās jāsaprot ar jēdzienu "oficiālā informācija", kuras pieejamības nodrošināšana ir valsts pienākums? Vai valsts oficiālā informācija jāizsludina papīra, elektroniskā vai papīra un elektroniskā formātā? Vai oficiālajiem izziņojumiem jābūt sabiedrībai pieejamiem bez maksas? Vai oficiālajai publikācijai, ja tā tiek veikta elektroniskā vidē, jābūt pieejamai vienā interneta vietnē, vai arī būtu pieļaujama oficiālo izziņojumu sadalīšana pa nozarēm un dažādiem informācijas kanāliem (mājaslapām)?

18.04.2009.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" darbinieki kuplā skaitā piedalās Lielajā talkā, kurā kopumā Latvijā piedalījās vairāk nekā 110 000 brīvprātīgo. "Latvijas Vēstnesis" talkoja Slīteres dabas parka teritorijā.

03.04.2009.
3. aprīlī klajā nāk pēdējais oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikums "Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums". Laikraksta elektroniskajā versijā vestnesis.lv pieejams pielikuma bezmaksas elektroniskais arhīvs.

27.03.2009.
Vietnē likumi.lv saistītie dokumenti papildināti ar jaunu sadaļu "Tematiskie raksti". Tajā pievienotas saites uz portālā LV.LV publicētiem tiesību aktu skaidrojumiem.

01.03.2009.
No 1. marta laikraksta "Latvijas Vēstnesis" elektroniskajā versijā (vestnesis.lv) jaunizveidotā sadaļā pieejama aktuāla un pilnīga informācija par jaunākajiem ierakstiem Uzņēmumu reģistra (UR) reģistros pirms šo datu izsludināšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Starpposms no brīža, kad ziņa fiksēta UR reģistrā, līdz brīdim, kad tā tika izsludināta Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā, saskaņā ar līgumu ir piecas darba dienas. Lai iespēju robežās mazinātu laika nobīdi, VSIA "Latvijas Vēstnesis" valde pieņēma lēmumu mainīt esošo no UR saņemamās informācijas publiskošanas kārtību. Ar 1. martu piedāvājam operatīvu pieeju no UR saņemtajai informācijai īpašā sadaļā – "Operatīvās UR reģistru ziņas" –, kurā pieejami dati par iepriekšējā dienā veiktajiem ierakstiem. Publikācija oficiālajā laikrakstā, tāpat kā līdz šim, tiek nodrošināta 5 darba dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža. Pēc ziņu oficiālās publikācijas izsludinātie ieraksti ir pieejami laikraksta elektroniskās versijas sadaļā "Sludinājumi" (viss arhīvs). 

27.01.2009.
27. janvārī klajā nāk Latvijas valsts oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 4000. numurs. 

  • "Latvijas Vēstneša" 1000. numurs iznāca 1997. gada 30. oktobrī,
  • 2000. – 2000. gada 9. martā,
  • 3000. – 2004. gada 2. aprīlī.

Pirmais laikraksta laidiens iznāca 1993. gada 25. februārī. Aizvadītajos 16 gados laikrakstā publicēti vairāk nekā 40 000 dokumentu. Kopumā izsludināti vairāk nekā 4000 Saeimā pieņemtu likumu, 10 600 Ministru kabineta noteikumu un tūkstošiem citu mūsu valsts dzīvē svarīgu dokumentu. 

22.01.2009.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" tiesību aktu vietne likumi.lv ir papildināta ar Ministru kabineta instrukcijām un Valsts prezidenta tiesību aktiem. Jaunās sadaļas piedāvā pilnīgu arhīvu līdz 1993. gadam. 

06.01.2009.
Apkopoti un publiskoti oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" statistikas dati par aizvadīto gadu: 2008. gadā iznākuši 202 laikraksta "Latvijas Vēstnesis" laidieni. Publicētas 55 Saeimas sēžu stenogrammas (kopā 3134 lpp.) un 184 Saeimas paziņojumi par pieņemtajiem lēmumiem.

"Valsts informācijas. Valsts dokumentu" blokā 2008. gadā publicēti 4425 dokumenti, t.sk. izsludināti 337 likumi un 1120 Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas (salīdzinājumam: 2007. gadā – 304 likumi un 945 MK noteikumi un instrukcijas).
Lappušu skaita ziņā pagājušā gada rekordisti ir 30. jūlija laikraksta laidiens 276 lpp. biezumā, 13. jūnija laidiens 192 lpp. biezumā un 29. decembra laidiens ar 172 lpp. Savukārt 23. decembrī laikrakstā izsludināts rekordliels likumu skaits – 59 likumi.

29.12.2008.
Lietotājiem brīvpieejai atvērts nedēļas žurnāla "Komersanta Vēstnesis" elektroniskais arhīvs. Žurnāls maziem un vidējiem uzņēmējiem iznāca no 2005. gada novembra līdz 2008. gada nogalei. Kopumā ceļu pie lasītājiem mērojuši 159 specializētā izdevuma numuri, kuru saturu raksturo "Komersanta Vēstneša" moto: "Idejas. Padomi. Pieredze." No 29. decembra žurnāla elektroniskais arhīvs ir brīvi pieejams (kvestnesis.lv) ikvienam interesentam. Paralēlā izeja uz arhīvu – no LV.LV sadaļas "Par mums".

02.12.2008.
Tieslietu ministrijas auditori "Latvijas Vēstnesī" veic auditu saskaņā ar 2008. gada Tieslietu ministrijas plānu auditēt padotības iestāžu sistēmas apakšsistēmu "Valsts kapitālsabiedrību pārvalde".

26.11.2008.
VSIA "Latvijas Vēstnesī" notiek kārtējais ārējais uzraudzības audits. Audita rezumējums – kvalitātes pārvaldības sistēma tiek efektīvi uzturēta un atbilst ISO 9001:2000 prasībām.

14.11.2008.
Valsts svētku priekšvakarā īpašā svinīgā pasākumā, kurā tiek sveikti tieslietu sistēmas profesionāļi, Tieslietu ministrija izsaka atzinību VSIA "Latvijas Vēstnesis" Klientu centra vadītajai Aijai Sinkevičai - Goda diploms par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu.

20.10.2008.
VSIA "Latvijas Vēstneša" tematiskā projekta "Latvijai 90" ietvaros portāls LV.LV sagatavo viktorīnu "No Ulmaņa līdz Zatleram". 

15.10.2008.
Ministru kabineta Zaļajā zālē notiek ikgadējā asins donoru akcija valsts pārvaldes darbiniekiem, kurā piedalās arī "Latvijas Vēstneša" darbinieki.

25.09.2008.–26.09.2008.
25. un 26. septembrī Madridē, Spānijā notiek Eiropas oficiālo izdevēju foruma 5. gadskārtējā tikšanās. Tajā pārstāvētas visas ES dalībvalstis un Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, kas ir ES Oficiālā vēstneša izdevējs un pilda Foruma sekretariāta funkcijas, kā arī tādas valstis kā Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Turcija, Īslande, Lihtenšteina, Šveice, Norvēģija, Bosnija un Hercegovina, Montenegro, Albānija, Serbija, Brazīlija, Čīle un Meksika.

14.07.2008.–15.07.2008.
Pirmo reizi Latvijā notiek Eiropas oficiālo izdevēju foruma darba grupas sanāksme, uz kuru Rīgā ieradušies vairāku valstu, kā arī Eiropas Kopienas Oficiālo publikāciju biroja pārstāvji. Mūsu valsti forumā pārstāv VSIA "Latvijas Vēstnesis", kas aktīvi līdzdarbojas vairākās tā darba grupās. Šoreiz "Latvijas Vēstnesis" rīko sanāksmi darba grupai, kas izveidota tiesību aktu konsolidēšanas jautājumu risināšanai. 

01.07.2008.
Lietotājiem jaunā versijā pieejama vietne likumi.lv. Jauns dizains, ērtāka lietošana, vairāk informācijas un iespēju. Vietnē pieejami arī konsolidēti Ministru kabineta noteikumi.

28.04.2008.
Izveidota un ieviesta 3. portāla lv.lv versija. Korporatīvā stila ietvaros saglabāta, pārredzami strukturēta un ērti pieejama informatīvās telpas vienotība, uzsvērts izdevumu individuālais stils un saturs. Adaptētas elektroniskās vides informācijas paplašināšanas un lietotāju interaktīvās iespējas.

07.04.2008. 
VSIA "Latvijas Vēstnesis" Klientu centrs sāk strādāt jaunās telpās Bruņinieku ielā 53 (līdz tam Klientu centrs bija izvietots pagrabtelpās Bruņinieku ielā 36). Pirmā darba diena jaunajās telpās saistās ar vēl vienu pozitīvu jaunievedumu klientiem - iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm.

02.02.2008. un 25.02.2008.
15. gadadiena kopš uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" dibināšanas un laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 1. numura iznākšanas.

31.12.2007.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" ir izpildījis Latvijas Republikas Saeimas Kancelejas pasūtījumu par 1990. – 1993. gada Augstākās Padomes sēžu stenogrammu izdošanu saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām".

15.12.2007.
Latvija pievienojas Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja kopējam valstu tiesību portālam N-Lex.

12.12.2007.
Tika izskatīta koncepcija "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu". Ministru kabinets apstiprināja jaunizstrādāto piekto rīcības modeli.

20.11.2007.
Klajā nāca Latvijas lielākā profesionālā juridiskā izdevuma "Jurista Vārds"  500. numurs. Lai atzīmētu šo notikumu, 16. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika konference "Latvijas tiesību sistēma šodien", ko redakcija rīkoja sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti. Tematiski konferences gaita bija iedalīta trīs daļās atbilstoši priekšlasījumu tematiem: civiltiesības, krimināltiesības un valststiesības.

09.07.2007.
Oficiālo publikāciju birojs, kas izstrādājis Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo tiesību aktu krātuvi N-Lex (standartizēta meklēšanas saskarne dalībvalstu tiesību aktos), izsaka atzinību, uzsver īpaši veiksmīgo sadarbību ar Latviju un prezentē jaunizveidoto savienojumu (konektoru) starp N-Lex un VSIA "Latvijas Vēstnesis" likumdošanas datu bāzi.

13.06.2007.
Kvallitātes vadības sistēmas serifikācijas uzņēmums SIA "Bureau Veritas Latvia", izvērtējot audita rezultātus, sniedz atzinumu, ka VSIA "Latvijas Vēstnesis" kvalitātes vadības sistēma atbilst starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām.

16.10.2006. 
Portāls lv.lv. un vietne likumi.lv pievienojas Eiropas valstu labajai praksei - par bezmaksas brīvu pieeju oficiālām nacionālo tiesību aktu publikācijām. No 2006. gada 16. oktobra visiem apmeklētājiem nodrošinām bezmaksas piekļuvi likumu konsolidētajām redakcijām.

07.10.2006.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" dalībnieku sapulce 2006. gada 20. septembrī pieņem lēmumu par sabiedrības valdes priekšsēdētāju no 2006. gada 7. oktobra iecelt līdzšinējo valdes priekšsēdētāja vietnieci Dainu Ābeli.

VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes sastāvs:
Daina Ābele – Valdes priekšsēdētāja;
Ints Kalniņš – valdes loceklis;
Aivars Maldups – valdes loceklis.

16.11.2005.
"Latvijas Vēstneša" lasītājiem tiek piedāvāts jauns iknedēļas žurnāls "Komersanta Vēstnesis", ko turpmāk var abonēt un iegādāties arī atsevišķi. Tas sniedz padomus maziem un vidējiem uzņēmējiem ikdienas darbā, kā arī bagātina ar idejām un iedrošina tos, kuri vēl tikai domā par komercdarbības sākšanu.

15.11.2005.
"Latvijas Vēstneša" B daļa pārtop par patstāvīgu laikrakstu un sāk iznākt kā "Latvijas Vēstnesis Plus". 

05.09.2005.
Rekords Latvijas avīžniecības vēsturē – 2005. gada 5. septembrī klajā nāk laikraksta Nr. 140 (3298)
A daļa ar 416 lappusēm un viena eksemplāra svaru pāri kilogramam, precīzāk – 1125 grami. Visas tirāžas svars pārsniedz četras tonnas. Šajā laidienā ir publicēts viens dokuments – starptautiskais līgums "Par Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu" angļu un latviešu valodā. 

23.05.2005.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" portāla lietotājiem piedāvā jaunu sadaļu "Konsolidētie tiesību akti". Sadaļa regulāri tiek papildināta gan ar jauniem likumiem, gan ar esošo jaunajām redakcijām.

24.11.2005.
Latvijas Kvalitātes balvas izcīņā publiskā sektora organizāciju nominācijā par labāko tiek atzīta VSIA "Latvijas Vēstnesis". Kā apliecinājumu par iegūto titulu saņemot diplomu un LKA ceļojošo skulptūru.