Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

  • Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.
  • Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv vai arī aizpildot veidlapu un un iesniedzot iestādes trauksmes celšanas kontaktpersonai, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai:

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Atgādinām, ka trauksmes cēlēja ziņojums nedrīkst būt anonīms, tam jābūt parakstītam.

Elektroniski:

  1. izmantot e-adresi;
  2. nosūtīt uz e-pastu trauksme@lv.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Papīra formā:

  1. nosūtīt pa pastu uz adresi Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011;
  2. iesniegt klātienē Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona "Latvijas Vēstnesī"

Trauksmes celšanas kontaktpersona – Viktorija Svīķe, telefons 67898741.