Pētījums par oficiālo publikāciju

Interesentiem brīvi pieejams pētījums, kas publicēts jaunajā Satversmes komentāru grāmatā un kurā aplūkota oficiālā publikācija Latvijā no pirmsākumiem 1918. gadā līdz mūsdienām. 

Pētījums, kas tapis projekta “Vēstnesim100” ietvaros, publiski pieejams ikvienam interesentam PDF formātā. Tā pielikumā - arī nozīmīgāko Latvijas oficiālo izdevumu veidotāju īsas biogrāfijas. 

Oficiālā publikācija Latvijas tiesiskajā sistēmā

2019. gada jūnijā klajā nāca  grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana” - fundamentāls pētījums par likumdošanas procesu. Grāmata tapusi Satversmes zinātnisko komentāru projekta ietvaros, kļūstot par septīto komentēto Satversmes nodaļu.

592 lappušu lielajā monogrāfijā ir ne tikai atsevišķu Satversmes normu komentāri, bet arī vairāki vērtīgi raksti par likumdošanu pielikumā  “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Tajā publicēts arī pētījums, kas tapis, pateicoties projektam “Vēstnesim - 100”, par oficiālo publikāciju - likumdošanas procesa noslēguma posmu - Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918. gadā. 

Publikācijā, ko sagatavojis autoru kolektīvs doc. Dr.iur. Jāņa Plepa zinātniskajā vadībā, aplūkots oficiālā izdevuma institūts un tā funkcijas, izpētīta oficiālo izdevumu vēsture Latvijā, to attīstība, kā arī ieskicēti oficiālā izdevēja - mūsdienās tas ir “Latvijas Vēstnesis” - nākotnes izaicinājumi kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformai.

Pētījuma autori: Andris Pumpišs, Elīna Kursiša, Jānis Priekulis, Eva Vīksna, Santa Ratnika, Dainis Pudelis, Dārta Ūdre, Kristīne Gailīte. Pētījuma zinātniskais vadītājs doc. Dr.iur. Jānis Pleps.