Kā panākt, lai būvniecības process būtu labi pārvaldīts, raits un efektīvs

2024. gada 19. jūnijs

Attēls: Jurista Vārds.

18. jūnijā iznācis "Jurista Vārda" tematiskais izdevums, kas veltīts būvniecībai un tapis, redakcijai sadarbojoties ar viesredaktoru un nozares lietpratēju Jāni Uzulēnu. 14 autori – juristi un nozares eksperti – savās publikācijās uzsver dažus no jautājumiem, kas ikdienā ir svarīgi, lai būvniecības process noritētu raiti. 

Pirmkārt, ir laiks aizdomāties, kur ir balanss starp inženieru un juristu specifiku. Būvprojekti bieži vien saskaņošanas gaitā vairāk tiek analizēti no juridiskā aspekta, dažkārt pat mazāk pēc būtības, žurnālā norāda būvinženieris Mārtiņš Liepiņš. Tajā pašā laikā straujais ikdienas temps prasa inženierim apgūt minimālas zināšanas jurisprudencē, savukārt attiecīgās jomas juristam izzināt un apgūt arī būvdarbu procesu un tehnoloģiju pamatzināšanas.  

Otrkārt, gan no tiesu prakses apkopojumiem, gan plašsaziņas līdzekļos izklāstītajām atsevišķu būvprojektu problēmām var secināt, ka nepieciešamas plašākas diskusijas par riskiem, godprātību, būvniecības procesa realizācijas metodēm un normatīvo regulējumu būvniecības nozarē. Tā piemēram, jurists Jānis Uzulēns savā publikācijā norāda, ka "projektē un būvē" normatīvais regulējums nav draudzīgs, bet drīzāk tāds, kas vismaz publiskajā iepirkumā noteikti paildzina kopējo būvniecības procesam nepieciešamo laiku.

Treškārt, daudz lielāka uzmanība jāpievērš arī nodokļu jomai, piegādes ķēdēm un apdrošināšanai būvniecības nozarē. "Jurista Vārda" tematiskajā izdevumā ir vairāki vērtīgi ieteikumi būvniecības nozarē iesaistītajiem.   

Nodokļu konsultante Irēna Lejiņa norāda, ka, lai lieki neiesaldētu finanšu resursus, ir svarīgi par būvniecības darbiem samaksāto PVN atgūt pēc iespējas ātrāk. Savukārt juristi Kārlis Tračums, Edgars Rancāns un Linda Darčika pasūtītājiem iesaka nemainīt apdrošinātājus būvniecības procesā, lai nerastos strīds par to, kuram apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt atlīdzību. 

Noslēgumā viens no instrumentiem, kā varētu efektivizēt būvniecības procesu, ir izmantot FIDIC jeb Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas tipveida līgumus. Jurists Jānis Uzulēns uzsver, ka šādu tipveida līgumu būtiska priekšrocība slēpjas tajā, ka visiem līgumu veidiem ir vienotas definīcijas, vienāda pamatforma, definēti pušu riski, precīzi aprakstīta strīdu kārtība un  atsauces uz līguma apakšpunktiem palīdz strādāt ar līgumiem. 

Par šiem un citiem būvniecības nozares jautājumiem vairāk lasiet "Jurista Vārda" 18. jūnija tematiskajā izdevumā. Žurnālu saņems visi abonenti, savukārt interesenti to var iegādāties šeit: https://juristavards.lv/veikals/produkta-kategorija/zurnali/zurnali-tematiskie/  

Par "Jurista Vārdu" 

Jau pirms vairākiem gadiem specializētais, tieslietām veltītais izdevums "Jurista Vārds" aizsāka praksi konkrētu tematisko žurnālu veidošanai piesaistīt attiecīgās jomas entuziastus un ekspertus. Šādā veidā ir tapuši žurnāli, kas aplūko tiesību jautājumus saistībā ar enerģētiku, mākslīgo intelektu, ceļošanu, medicīnu, dezinformāciju, koptaisnību, finanšu tehnoloģijām utt.  

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv