1. jūlijā stājas spēkā 67 tiesību akti

2024. gada 1. jūlijs

Attēls: Latvijas Vēstnesis.

Šodien, 2024. gada 1. jūlijā, stājas spēkā 67 tiesību akti ar tajos iekļautām jaunākajām izmaiņām. No tiem — 17 likumi un 17 Ministru kabineta noteikumi. Savukārt spēku zaudē 128 tiesību akti. 

Apkopojošu informāciju par katru dienu — cik un kādi tiesību akti stājas spēkā un kādi zaudē spēku — ikviens interesents var iegūt vietnē likumi.lv, ko uztur oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis". 

Pārliecinoši lielākā daļa no tiesību aktiem, kas šodien stājas spēkā, ir grozījumi, tostarp — apjomīgie grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā. Tie attiecas uz mājdzīvnieku turēšanu, pavairošanu un atsavināšanu, kas paredz uzlabot mājdzīvnieku labturību, kā arī nodrošināt labāku dzīvnieku izsekojamību.  

Spēkā stājas arī pērn rudenī izsludinātie grozījumi Civillikumā un saistītie grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību", kas paredz, ka laulību varēs noslēgt arī bez lieciniekiem. 

Arī pērn apturētais likums "Grozījumi Notariāta likumā" šodien stājas spēkā. Līdz ar šī likuma grozījumiem Latvijā ieviesīs jaunu tiesību institūtu — partnerību. 

Saraksts ar visiem tiesību aktiem, kas 1. jūlijā stājas spēkā, ir pieejams vietnē likumi.lv: 

Noderīgi un aktuāli skaidrojumi par jaunākajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā pieejami LV portāla rubrikā "Stājas spēkā": https://lvportals.lv/skaidrojumi/stajas-speka. LV portāls to regulāri papildina ar iekļautām jaunākajām izmaiņām.  

"Latvijas Vēstnesis" ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma — vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls "Jurista Vārds" / juristavards.lv. 

Papildinformācijai:

Zeltīte Kazļenoka
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Attīstības un komunikācijas departamenta
Digitālās komunikācijas speciāliste
zeltite.kazlenoka@lv.lv
67898741, 25386479
lv.lv