Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālie paziņojumi
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Reklāma
 
 

ABONĒŠANAS NOTEIKUMI

 

Rīkojums Nr. 01-03/108

Nedēļas žurnāla „Jurista Vārds” abonementu (turpmāk − abonements) noformēšana un pārtraukšana, žurnāla piegāde, kā arī pretenziju izskatīšana notiek saskaņā ar šiem „Abonēšanas noteikumiem”.

Saziņu ar klientiem un abonementu noformēšanu nodrošina Lasītāju serviss − Attīstības un projektu vadības daļas pārdošanas speciālists vai aizvietotājs. Pasūtījuma noformēšanai, konsultācijām un pretenziju izteikšanai klientiem nodrošinātas šādas saziņas iespējas:

 • Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80006000 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17)
 • Tālrunis: 67311161 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17).
 • E-pasta adrese: abonenti@lv.lv.
 • Pasta adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011.
   

1. Abonementu noformēšana

1.1.1. Noformējot abonementu izdevēja VSIA „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā (www.lv.lv/abonesana), klientam ir jāaizpilda noteiktas formas abonēšanas pieteikums, norādot šādas ziņas:

 • abonementa veids un abonēšanas periods;
 • vārds, uzvārds (fiziskām personām);
 • organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskām personām);
 • precīza piegādes adrese, pasta indekss, tālruņa numurs, e-pasts;
 • e-pasta adrese juristavards.lv autorizācijai.
   

1.1.2. Abonēšanas piedāvājumā ietilpst trīs abonementu veidi: drukātais žurnāls „Jurista Vārds”, digitālais e-žurnāls „Jurista Vārds” un komplekts (drukātais žurnāls un e-žurnāls).

1.1.3. Līgums par preses izdevuma abonēšanu stājas spēkā brīdī, kad klients ir samaksājis pilnu tam aprēķināto un rēķinā norādīto abonēšanas maksu par izvēlēto „Jurista Vārda” abonementu.

1.1.4. Žurnāla (drukātā) vai komplekta (drukātais un e-žurnāls) abonementu katram nākamajam mēnesim iespējams noformēt līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam (ieskaitot). E-žurnāla abonementu katram nākamajam mēnesim var noformēt līdz iepriekšējā mēneša beigām.

 

2. Abonementu veidi un to papildu iespējas

2.1.  Žurnāls

2.1.1. Žurnāla „Jurista Vārds” drukātā versija;

2.1.2. Pieeja drukātā žurnāla analogajai e-versijai (www.juristavards.lv):

 • jaunākais numurs – neierobežota piekļuve katra jaunākā numura rakstiem;
 • arhīvs – 25 raksti mēnesī (limits).


2.2. 
E-žurnāls

2.2.1. Elektroniski šķirstāms drukātā žurnāla „Jurista Vārds” dubultnieks portālā www.juristavards.lv

2.2.2. Pieeja e-versijai (www.juristavards.lv):

 • jaunākais numurs – neierobežota piekļuve katra jaunākā numura rakstiem;
 • arhīvs – 25 raksti mēnesī (limits).
   

2.3.  Komplekts

2.3.1.  Drukātais žurnāls + e-žurnāls

2.3.2.  Pieeja e-versijai (www.juristavards.lv):

 • jaunākais numurs – neierobežota piekļuve katra jaunākā numura rakstiem;
 • arhīvs – 50 raksti mēnesī (limits).
   

2.4.  Žurnāla arhīva rakstu lietošanas nosacījumi abonentiem

2.4.1.  Tiek uzskaitīts katrs atvērtais arhīva raksts.

2.4.2.  Piekļuve rakstam: diennakti (24 h) no atvēršanas brīža (šajā laika periodā rakstu var lietot vairākkārt).

2.4.3.  Limitu var izmantot kalendārā mēneša robežās – neizmantotais rakstu skaits netiek pārcelts uz citu mēnesi.
 

2.5.  Abonents var pasūtīt papildu arhīva rakstu komplektu saskaņā ar aktuālo piedāvājumu www.lv.lv/abonesana.
 

2.6.  Studentiem iespējams noformēt abonementu jebkuram 2018. gada periodam ar 10 % atlaidi, sākot ar 2017. gada 1. novembri.

2.6.1.  Atlaide attiecas uz 2 abonementu veidiem:

 • drukātais žurnāls;
 • e-žurnāls.


2.6.2.  Abonementu ar atlaidi var noformēt:

 • klātienē – Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā, uzrādot studenta apliecību;
 • attālināti – sazinoties ar LASĪTĀJU SERVISU pa e-pastu abonenti@lv.lv un iesūtot studenta apliecības kopiju, kā arī norādot abonēšanas periodu, piegādes adresi un kontakttālruņa numuru.


2.6.3.  Atlaide nesummējas ar citas akcijas piedāvājumu. 

 

3.    Norēķinu veidi

3.1.  Rēķins par izvēlēto abonementa veidu tiek sagatavots elektroniski ar elektronisko parakstu un nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi, bet tā oriģināls pēc klienta pieprasījuma var tikt nosūtīts arī pa pastu.

3.2.  Par abonementu var norēķināties, apmaksājot e-pastā saņemto rēķinu tajā norādītajā laikā:

 • ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā;
 • VSIA „Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā Rīgā, Bruņinieku ielā 53.


3.3.  Veicot maksājumu, obligāti jānorāda rēķina numurs.

3.4.  Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida norēķinu pakalpojuma sniedzējs no klienta var iekasēt maksu par rēķina summas transakciju. Par šīs maksas apmēru VSIA „Latvijas Vēstnesis” neatbild.

 

4. Neapmaksāts rēķins

Ja rēķins netiek apmaksāts tajā norādītajā termiņā, preses izdevuma piegāde netiek sākta vai nodrošināta (e-žurnāla gadījumā).

Ja rēķins tiek apmaksāts pēc norādītā laika un tas sakrīt ar izvēlētā abonēšanas perioda sākumu, pirmo numuru klients var nesaņemt laikā.

 

5. Žurnālu piegāde

Abonēto žurnālu Latvijas teritorijā piegādā VAS "Latvijas Pasts" un a/c „Kurzemes Vārds”. Eiropā un citur pasaulē − izdevniecība ar pasta sūtījumiem.

Piegādes cenas Latvijā ir iekļautas abonēšanas cenā.

Savukārt ārzemju abonentiem maksa tiek noteikta no divu komponentu kopsummas: maksa par abonementu un maksa par pasta sūtījumu. Abonements tiek noformēts pēc priekšapmaksas saņemšanas. 

Abonētais e-žurnāls ir pieejams portālā www.juristavards.lv tā iznākšanas dienā.

 

6. Piegādes adreses maiņa

Žurnāla piegādes adreses maiņa ar nākamo kalendāro mēnesi ir iespējama līdz kārtējā mēneša 20. datumam. Par adreses maiņu var ziņot:

 • nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz e-pastu abonenti@lv.lv;
 • nosūtot iesniegumu pa pastu ierakstītā vēstulē: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011;
 • portālā www.juristavards.lv autorizēta lietotāja profila sadaļā „Iestatījumi”;
 • iesniedzot iesniegumu VSIA „Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā.
 

7. Abonementa pārtraukšana

Pārtraukt abonementu var ar nākamo mēnesi:

 • atsūtot abonenta parakstītu iesniegumu ierakstītā vēstulē VSIA "Latvijas Vēstnesis" Lasītāju servisam Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011 (līdz 20. datumam); 
 • atsūtot e-parakstītu iesniegumu uz e-pastu abonenti@lv.lv (līdz 20. datumam);
 • iesniedzot iesniegumu VSIA „Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā Bruņinieku ielā 53, Rīgā (līdz 20. datumam).

Iesniegumā jānorāda  izdevuma nosaukums, abonementa veids un periods, pakalpojuma sniedzējs (kur abonements noformēts), abonenta vārds un uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, norādītā piegādes adrese, klienta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt atlikušo naudas summu par neizmantoto abonementa periodu.

Klienti ir aicināti brīvā formā norādīt iemeslu, kāpēc pieņemts lēmums pārtraukt abonēšanu.

Divu nedēļu laikā iesniegums tiek izskatīts un pārskaitīta nauda par atlikušo periodu.

 

8. Ja izdevums nav saņemts vai saņemts ar nokavēšanos

Abonentam abonēšanas termiņa ietvaros ir tiesības iesniegt pretenziju par vispār vai laikus nepiegādātu izdevumu, rakstot uz e-pasta adresi: abonenti@lv.lv vai zvanot pa tālruni 80006000, 67311161.

Saņemtā pretenzija tiek nosūtīta piegādātājam, kas iespējami īsā laikā noskaidro un novērš iemeslus, kāpēc izdevums nav saņemts, kā arī piegādā iepriekš nepiegādātos žurnālus.

 

9. Pasūtītāja datu izmantošana

VSIA "Latvijas Vēstnesis" līguma izpildes nodrošināšanai ir tiesības pieprasīt abonementa noformēšanai nepieciešamos klientu personas datus, uzkrāt tos Klientu (abonentu) datubāzē, kā arī nodot šo informāciju piegādātājiem – VAS "Latvijas Pasts" un a/c „Kurzemes Vārds”.

VSIA "Latvijas Vēstnesis" ir tiesības izmantot klienta pasta adresi, telefona numuru un e-pasta adresi, lai informētu par abonēšanas pakalpojumiem, vienlaikus klientiem nodrošinot iespēju atteikties no turpmākiem šāda veida paziņojumiem.

Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši Lasītāju servisa rīcībā, žurnāla „Jurista Vārds” izdevējs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības. Abonentu dati tiek aizsargāti saskaņā ar informācijas drošības noteikumiem un ir iekļauti īpaši aizsargājamo informācijas aktīvu un ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā.

 

Izvēlies un abonē!

8000 6000

Bezmaksas informatīvais tālrunis

Darba dienās no 9:00-17:00

 

 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Abonēšanas noteikumi

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev: