Oficiālā publikācija: Latvijas Vēstneša saturs
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Normatīvie akti
 

OFICIĀLĀ PUBLIKĀCIJA (VESTNESIS.LV)

 

Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” pieejams tikai elektroniski (vietnē www.vestnesis.lv)*. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL). OPTIL reglamentē tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.

Iedzīvotājiem ir tiesības būt informētiem par savām tiesībām un pienākumiem. Tā ir „Latvijas Vēstneša” funkcija. Piemēram,

 • Latvijā likumus izsludina, tos publicējot "Latvijas Vēstnesī". Likums stājas spēkā 14 dienas pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš.
 • Arī Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā (tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš).


Vietnē www.vestnesis.lv oficiālais izdevums pieejams brīvi un bez maksas. To publicē kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. "Latvijas Vēstnesis" iznāk katru darba dienu.

Oficiālā publikācija (tiesību akti un oficiālie paziņojumi) – tā ir oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija (saturs).

"Latvijas Vēstneša" saturs

Oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

 • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 • pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
 • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju.

Saturs vietnē www.vestnesis.lv strukturēts, pakārtojot to diviem informācijas blokiem: tiesību akti un oficiālie paziņojumi. Oficiālie paziņojumi kārtoti vairāk nekā 20 grupās - skat. sarakstu.


Tiesiskie aspekti

Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija.

 • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un juridiski saistoša.
 • Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.


Kopš 2012. gada 1. jūlija oficiālo publikāciju nodrošina elektroniski, izdodot oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izdevumam ir noteikts periodiskums un struktūra. Informācijai, kas tajā publicēta pirms 2012. gada 1. jūlija, ir informatīvs raksturs. Šādas informācijas oficiālā publikācija pieejama laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (drukas versija).


Fizisko personu datu aizsardzīb
a

Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai informācijai.

Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Par personas datu aizsardzību, dzēšanu, labošanu: vestnesis.lv > personas datu apstrāde

Vairāk ar “Latvijas Vēstneša” darbībām ar personas datiem un datu subjekta tiesībam lasi mūsu Privātuma politikā.


Valsts funkcija

Oficiālās publikācijas (tiesību aktu un oficiālo paziņojumu) izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Oficiālās publikācijas nodrošināšana ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 90. panta “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” īstenošanu.

Šī panta saturā ietverts tiesiskas valsts principa elements, proti, valsts pienākums radīt mehānismu, kas nodrošina personu informētību par tiesiskā regulējuma saturu un tā izmaiņām. Tikai persona, kas zina savas tiesības, spēj tās efektīvi īstenot un aizstāvēt nepamatota aizskāruma gadījumā. Savukārt attiecībā uz personai garantētajām tiesībām uz informācijas pieejamību oficiālā izdevuma nodrošināšana ir saistīta arī ar Latvijas Republikas Satversmes 100. panta izpildi.

Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā vai Ministru kabineta (MK) noteikumos nav paredzēts citādi.

MK nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus

Oficiālo publikāciju noteikumi nosaka:

1.1. maksu par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus;
1.2. maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai;
1.3. politisko partiju reģistra ziņu publicēšanas kārtību. 


Par oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis”


* Oficiālā publikācija Latvijā: svarīgākās izmaiņas

 1. No 1993. gada 25. februāra, kad klajā nāca pirmais numurs, oficiālo publikāciju (OP) publicē "Latvijas Vēstnesī".
 2. Elektroniskā formātā OP tika ieviesta no 2012. gada 1. jūlija, vienlaikus paredzot pārejas periodu līdz 2012. gada nogalei, kad "Latvijas Vēstnesis" izdeva paralēli divos formātos (elektroniski un drukātā) ar vienādu juridisko spēku.
 3. No 2013. gada 1. janvāra oficiālais laikraksts (papīra formāts) vairs netiek izdots. Oficiālais izdevums iznāk tikai elektroniski.

+ pietuvināt  
Oficiālā izdevēja galvenā funkcija ir nodrošināt oficiālo publikāciju (izdevums „Latvijas Vēstnesis”). Sabiedrības interesēs esam attīstījuši trīs nozīmīgus informācijas avotus – Likumi.lv, LV portālu un žurnālu „Jurista Vārds” –, kas ērti pieejami gan oficiālā izdevēja centrālajā adresē (www.lv.lv), gan katrs savā tiešajā interneta adresē.

+ pietuvināt  


Oficiālais izdevums

 

Der zināt

 • Oficiāla publikācija - tā ir Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija.
  Jebkura informācija, kas dublē oficiālas publikācijas saturu un publicēta citur (piem., tiesību aktu pārpublikācijas dažādās mājas lapās), nav oficiāla publikācija (OP).
 • Valsts garantē OP autentiskumu, ticamību un drošumu.
 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI

 

Oficiālā publikācija (vestnesis.lv)

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
* Saņēmēja e-pasts:
Teksts:
Kopija sev: