Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
KONTAKTI
VISI
Oficiālo publikāciju departaments
Paziņojumu publikācijas daļa (Klientu centrs)
Tiesību aktu sistematizācijas daļa (likumi.lv)
Tiesību aktu publikācijas daļa (vestnesis.lv)
LV portāls "Cilvēks. Valsts. Likums" (lvportals.lv)
Žurnāls "Jurista Vārds" (juristavards.lv)
Lasītāju serviss (reklāma; abonēšana; grāmatu iegāde)
Finanšu vadība
Komunikācijas vadītāja
Kvalitātes un iekšējo auditu vadītāja
Personāla vadītāja
Valde
Attīstības un projektu vadības daļa
 

VISI

 
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
☎8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis (darbdienās no 9:00-17:00)
T.: +371 67310675
F.: +371 67312190
E-pasts: info@lv.lv

Juridiskā adrese:
Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
@
VSIA "Latvijas Vēstnesis" ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus pieņem MK not. Nr. 473 minētajos un arī papildus (DOC,XLS un PDF) datņu formātos
 
 
DaļaTārunisE-pasts
Valde 67310675 valde@lv.lv
Oficiālo publikāciju departaments 67310675 info@lv.lv
Tiesību aktu oficiālās publikācijas daļa (vestnesis.lv) 67310675 na@lv.lv
Tiesību aktu sistematizācijas daļa (likumi.lv) 67898739 likumi@lv.lv
Paziņojumu oficiālās publikācijas daļa (Klientu centrs) 67898741
67898738
slud@lv.lv
LV portāls "Cilvēks. Valsts. Likums" (lvportals.lv) 67310371 portals@lv.lv
Žurnāls „Jurista Vārds” (juristavards.lv) 67310680 juristavards@lv.lv
Lasītāju serviss / Reklāma 80006000
67311161
abonenti@lv.lv
reklama@lv.lv
gramatas@lv.lv
Finanšu vadība 67313093 heino.spulgis@lv.lv
Komunikācijas vadītāja 67313091 info@lv.lv
Kvalitātes un iekšējo auditu vadītāja 67310675 info@lv.lv
Personāla vadītāja 67310675 info@lv.lv
Attīstības un projektu vadības daļa 67310675 info@lv.lv

 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).