Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

Šonedēļ „Jurista Vārdā”

19.04.2011.

Sagatavoja „Jurista Vārda” redakcija

Jaunajā „Jurista Vārdā” aktuāla tēma - par klupšanas akmeņiem, kas noveduši pie spēka lietošanas mandāta piemērošanas problēmām Lielajā Sociālistiskajā Tautas Arābu Lībijas Džamāhīrijā (Lībijā). Īsumā par dažiem interesantākajiem numura rakstiem.

Jānis Rozenfelds. Lietu tiesību normu piemērošana tiesu praksē

Viena no aktuālākajām problēmām lietu tiesību normu piemērošanā ir saistīta ar nekustamā īpašuma īpašnieka jēdzienu. Diskusijas par īsto īpašnieku juridiskajā publicistikā nonākušas uzmanības degpunktā, it sevišķi kontekstā ar plašu publicitāti ieguvušo pagājušā gada spriedumu un senatora A. Laviņa atsevišķajām domām. Šīs diskusijas demonstrē, ka sabiedrības uzskati šajos jautājumos ir polarizējušies. Viena sabiedrības daļa liek uzsvaru uz zemesgrāmatu aktu publisko ticamību, otra – tieši pretēji – uzskata, ka, aizsargājot tikai tās personas intereses, kura ierakstīta zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma īpašnieks, tiktu nepamatoti aizsargātas arī nelikumīgi iegūtas tiesības. Saistībā ar autora pausto viedokli par to, ka, risinot pretrunu starp „īsto īpašnieku” un „formālo īpašnieku”, priekšroka atbilstoši zemes grāmatu publiskās ticamības principam dodama pēdējam, komentāros par šo rakstu cita starpā norādīts, ka šāda nostādne ir pretrunā ar CL regulējumu, kā arī ar Kriminālprocesa likuma normām.

Arnis Lauva. Pazust tulkojumā: spēka lietošanas mandāts Lībijā

2000. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs izveidoja Apvienoto Nāciju Miera operāciju ekspertu grupu (Panel on United Nations Peace Operations), kuras mērķis bija konstatēt ANO miera operāciju izpildes un organizācijas trūkumus, izanalizēt tos, kā arī sniegt rekomendācijas nepieciešamajām izmaiņām. Rezultātā ANO Drošības padomei (DP) tika iesniegts ziņojums ar plašu priekšlikumu klāstu, cita starpā priekšlikumi par nepieciešamību pēc saprotama (skaidra, ticama un izpildāma) mandāta. Par to, ka starptautisko mandātu kvalitāte ir jāuzlabo, ir izteikušies arī citi eksperti. Tādēļ arī raksta autors vēlas ieskicēt klupšanas akmeņus, kas noveduši pie spēka lietošanas mandāta piemērošanas problēmām Lielajā Sociālistiskajā Tautas Arābu Lībijas Džamāhīrijā (turpmāk – Lībija).

Juris Juriss. Par tiesu praksi naudas atmazgāšanas lietās

Izanalizējot kopumā simts pirmās instances tiesu, apelācijas un kasācijas tiesu pieņemtos nolēmumus krimināllietās, kuru ietvaros personas tika sauktas pie kriminālatbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, par laika periodu no 2003. gada līdz 2010. gadam, jāsecina, ka pārsvarā tikai atsevišķi Krimināllikuma (KL) Sevišķajā daļā ietvertie noziedzīgo nodarījumu sastāvi tika atzīti par predikatīvajiem. Tā 24 krimināllietās (34%) 69 apsūdzētajiem kā predikatīvais noziedzīgais nodarījums tika inkriminēta krāpšana (KL 177. pants vai Latvijas KK 142. pants), 23 krimināllietās (33%) – izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (KL 218. pants), piecās krimināllietās (7%) – KL 320., 321. un 322. pantā paredzētā kukuļošana un piecās (7%) krimināllietās – KL 175. pantā paredzētā zādzība, četrās krimināllietās (6%) par predikatīvo noziedzīgo nodarījumu tika atzīta piesavināšanās (KL 179. pants vai Latvijas KK 144. pants), savukārt KL 149., 190. un 207. pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi kā predikatīvie tika inkriminēti trīs krimināllietās.

Artūrs Gaveika. Robežkontroles punktu režīma tiesiskā regulējuma tendences

Valsts robežsardzes (VRS) likuma 2. pantā ir noteikts: “Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana.” Saskaņā ar Robežsardzes likumu, Latvijas Republikas valsts robežas likumu un citiem normatīvajiem aktiem Valsts robežsardzei kā valsts pārvaldes institūcijai ir jānodrošina iespēja personām pārvietoties pāri valsts robežai no vienas valsts uz citu un jāveic šo personu kontrole, nepieļaujot nelegālo migrāciju. Visu veidu satiksme un pārvietošanās pāri ārējai valsts robežai notiek Ministru kabineta noteiktajās robežas šķērsošanas vietās. Personas, visu veidu transportlīdzekļi, kravas un citas mantas, kas šķērso valsts ārējo robežu, ir pakļautas robežpārbaudēm atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem.

Uzziņai

  • Specializētais nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums brīvai un kritiskai diskusijai nolūkā veicināt tiesisku domu un praksi Latvijā. 
  • Žurnāls iznāk otrdienās drukātā un elektroniskā formātā. Drukātā žurnāla abonentu iegūst bezmaksas pieeju e-versijai (www.juristavards.lv): 1) neierobežota pieeja jaunākā numura rakstiem; 2) 25 arhīva dokumenti mēnesī. 
  • Atsevišķi var abonēt e-versiju un arhīvu.

Papildinformācijai:
Dina Gailīte,
galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Pirmais. 14.12.1918.
Infografika
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI