Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS

“Jurista Vārda” 2017. gada abonenti piedalīsies izlozē!

30.09.2016.

Foto: Santa Sāmīte. Abonentiem iespēja laimēt Māra Onževa grāmatu “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī”, autoru kolektīva grāmatu “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” vai Civillikuma 11. izdevumu.

Žurnāla “Jurista Vārds” 2017. gada 12 mēnešu abonenti piedalīsies izlozē (loterijas atļaujas numurs: 5824)! Publicējam nolikumu, kurā var iepazīties ar loterijas nosacījumiem, balvu fondu, laimestu izlozes un ieguvēju paziņošanas kārtību.

Preču loterijas nolikums

1. Izlozes nolikumā lietotie termini:

1.1. Loterija – VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdotā nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” abonēšanas kampaņas ietvaros organizēts pasākums lasītāju piesaistīšanai ar preču loterijas palīdzību, kurai ir izlozes līguma raksturs un kurā tās Dalībnieku iegūtajiem laimestiem ir gadījuma raksturs;

1.2. Uzņēmums: VSIA “Latvijas Vēstnesis”. Vienotais Reģistrācijas numurs:  LV40003113794, Bruņinieku ielā 41, Rīgā, LV-1011.

1.3. Loterijas dalībnieks – jebkura Latvijas fiziska vai juridiska persona, kas līdz 2016. gada 30. decembrim ir iegādājusies žurnāla “Jurista Vārds” 2017. gada 12 mēnešu jebkura veida (drukātā žurnāla, e-žurnāla vai drukātā un e-žurnāla komplekta) abonementu; prognozētais abonementu skaits – 1200. Dalībniekam visas akcijas periodā nepieciešams saglabāt abonēšanas kvīti vai rēķinu.

1.4. Laimestu fonds – EUR 642,09 (seši simti četrdesmit divi eiro 09 centi): VSIA “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotas grāmatas: Civillikums (11. izdevums) (30 gab., pašizmaksas cena EUR 3,36; PVN iekļauts), Māra Onževa grāmata “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī”  (30 gab., pašizmaksas cena EUR 12,71; PVN iekļauts) un autoru kolektīva grāmata “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” (3 gab. pašizmaksas cena EUR 53,33; PVN iekļauts).

Laimesta vērtība naudas izteiksmē netiek izsniegta, laimests netiek mainīts pret citu.

1.5. Laimests – viena grāmata.

1.6. Komisija − Izlozes uzraudzības komisija, kura tiek veidota no trijiem Uzņēmuma darbiniekiem un kura veic uzraudzību un kontroli pār loterijas nolikuma un citu ar šīs loterijas norisi saistīto dokumentu un normatīvo aktu izpildi.

2. Uzņēmums loteriju izsludina žurnālā “Jurista Vārds”, kā arī interneta portālos www.juristavards.lv un www.lv.lv/abonesana.

3. Loterijas teritorija – Latvijas Republika.

4. Loterijas norises laiks – no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 14. februārim (ieskaitot).

5. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: laimesta ieguvēja ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai Bruņinieku ielā 53, Rīgā, VSIA “Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā.

6. Izlozē ar nejaušo skaitļu ģeneratoru tiks noteikti 63 laimestu ieguvēji, kas bez maksas saņems grāmatu no laimestu fonda:

6.1. Pirmajā kārtā tiks izlozēti 30 grāmatas “Civillikums (11. izdevums)” ieguvēji.

6.2. Otrajā kārtā tiks izlozēti 30 Māra Onževa grāmatas “Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī” ieguvēji.

6.3. Trešajā kārtā tiks izlozēti 3 autoru kolektīva grāmatas “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi” ieguvēji.

6.4. Nākamajās kārtās nepiedalās tie loterijas dalībnieki, kas ieguvuši balvas iepriekšējās kārtās. Ja nejaušo skaitļu ģenerators ir ģenerējis skaitli, kas atbilst dalībnieka kārtas numuram, kurš ir jau bijis izlozēts iepriekšējās kārtas, laimests tiek piešķirts dalībniekam ar nākamā skaitļa numuru.

7. Loterijā nav tiesīgi piedalīties VSIA “Latvijas Vēstnesis” darbinieki un to pirmās pakāpes radinieki. Darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā ar iepriekšminētajiem darba devējiem attiecīgās personas iegūst tiesības kļūt par Dalībniekiem un piedalīties loterijā saskaņā ar šī loterijas nolikuma noteikumiem.

8. Laimestu izloze publiskā veidā komisijas klātbūtnē notiks 2017. gada 7. februārī pulksten 13.00 žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (2. stāvā). Laimestu ieguvēji tiks paziņoti 2017. gada 14. februāra žurnālā “Jurista Vārds” un interneta mājas lapā www.juristavards.lv.

9. Laimesta ieguvējs balvu var saņemt līdz 2017. gada 1. aprīlim Bruņinieku ielā 53, Rīgā, VSIA “Latvijas Vēstnesis” Klientu centrā (telefons 67898741, darba laiks darbdienās 9.00-17.00). Saņemot balvu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un abonēšanas kvīts vai rēķina numurs.

10. VSIA “Latvijas Vēstnesis” apņemas nokārtot visus nepieciešamos nodokļu maksājumus, kas saistīti ar laimestu piešķiršanu.

11. Visas Dalībnieku pretenzijas, kas saistītas ar balvu izlozes procesu, ir jāiesniedz rakstveidā Komisijai (adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, kontaktpersona: Daina Ābele) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izlozes rezultātu publicēšanas žurnālā “Jurista Vārds”. Komisija izskata iesniegto pretenziju un 10 (desmit) dienu laikā sniedz motivētu atbildi lēmuma formā. Komisija var apmierināt šo pretenziju vai arī noraidīt to. Komisijas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

12. Uzņēmums neatbild par saistību, kas izriet no šī nolikuma, neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.


“Latvijas Vēstneša” informācija

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Pirmais. 14.12.1918.
Infografika
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI