Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
 
 

Oficiālais izdevējs nostiprina kvalitātes pārvaldības sistēmu

25.04.2016.

Foto: Santa Sāmīte. Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām: 1) ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" un 2) ISO / IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības".

VSIA “Latvijas Vēstnesis” kvalitātes pārvaldības sistēma ir veiksmīgi pārsertificēta. Tā atbilst jaunās ISO 9001:2015 standarta versijas prasībām.

“Latvijas Vēstnesis” kopš 2004. gada strādā atbilstoši ISO kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām, un šogad sertificēts arī atbilstoši jaunajai ISO 9001:2015 versijai. Jaunajā standarta versijā būtisks akcents tiek likts uz procesu risku apzināšanu un to izvērtēšanu.

Auditoru atzinums - kvalitātes pārvaldības sistēma tiek uzturēta atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Tāpat ikgadējā auditā tika uzraudzīta informācijas drošība un tās atbilstība standarta prasībām. Auditori secinājuši, ka oficiālā izdevēja uzturētā e-vide tiek uzturēta saskaņā ar ISO 27001:2013 prasībām.

Integrētā vadības sistēma

Oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” savā vadības sistēmā ir integrējis divu standartu principus, kā arī ievēro Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeļapamatnostādnes.

Vispirms „Latvijas Vēstnesis” ieviesa kvalitātes vadības sistēmu (KVS, 2004. gads), bet, gatavojoties oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanai, pilnveidojās un ieviesa arī informācijas drošības sistēmu (IDS, 2009. gads). Abas kopā veido integrēto vadības sistēmu.

Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām.

  1. ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"

      Sertifikāts derīgs līdz 29.04.2019.

  1. ISO / IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības"

      Sertifikāts derīgs līdz 19.10.2018.

Starptautiski atzīti sertifikāti apliecina, ka „Latvijas Vēstneša” integrētā vadības sistēma ir sistemātiska. To katru gadu auditē (uzrauga) gan pašu auditori, gan neatkarīgi eksperti, kas sistēmu atzīst par atbilstošu attiecīgā vadības sistēmas standarta prasībām.

ISO standarti

Starptautiski noteikumi jeb ISO standarti nosaka principus, kādi būtu jāievēro, lai

  • sasniegtu vēlamos rezultātus un uzlabotu jau esošo vadības sistēmu; 
  • nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību;
  • palīdzētu saskatīt kļūdas;
  • noteikt piemērotāko ceļu uz pilnveidošanos.


Šo principu ieviešanu, uzturēšanu un darbības pilnveidošanu apliecina sertifikāti. Pārsertifikācija notiek ik pēc trim gadiem. Liela nozīme šajā procesā ir darbinieku attieksmei pret savu darbu, izpratnei par darba rezultāta nozīmību un iestādes pamatvērtībām – uzticamību, precizitāti un kvalitāti.

 

“Latvijas Vēstneša” informācija


Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI