Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
 
 

„Latvijas Vēstnesis” izdod jaunos Satversmes komentārus

14.02.2013.

Attēls: Latvijas Vēstnesis Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Projekta ietvaros ir paredzēts pirmo reizi Latvijas vēsturē sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri. Grāmata iznāk Latvijas Universitātes zinātniska projekta ietvaros.

Īpašā dienā īpašs notikums: 15. februārī, Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 91.gadadienā, Augstākajā tiesā notiks unikāla izdevuma atvēršanas svētki.

"Latvijas Vēstneša" Grāmatu apgādā klajā laisti jaunie Latvijas Republikas Satversmes komentāri, veltīti divām valsts pamatlikuma nodaļām.

Nacionālās juridiskās kultūras sasniegums - tā pirms pusotra gada publiskajā telpā tika nodevēts pirmais izdevums jeb jaunākās (astotās) Satversmes  nodaļas "Cilvēka pamattiesības" komentāri.

Tagad ceļā pie lasītājiem ir nākamais izdevums, kas plašākai sabiedrībai ir aktuāls un interesants kā jauns, valstiski nozīmīgs informācijas avots.

 

 

Darbs pie izdevuma „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” ilga divus gadus. Tas ir tupinājums vērienīgajam projektam, kura ietvaros pirmo reizi Latvijas vēsturē iecerēts sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri.

Komentāri ir paredzēti ikvienam interesentam, un tie ir kā tilts uz Satversmi, konstitucionālo normu satura izpratni. Citējot priekšvārda rindas: „Satversmes šarms slēpjas ne vien senajā pieņemšanas gadskaitlī, bet arī unikālajā iespējā to piemērot par spīti gadsimtu ritumam. Valsts pārvalde – tāda, kāda tā bija pagājušā gadsimta divdesmitajos gados un šobrīd, - ir līdzīga vien principos, bet ne praktiskajā, ikdienas dzīvē. Acīmredzot mūs glābusi Satversmes lakoniskā frazeoloģija, kas ļāvusi mums interpretēt konstitucionālās normas atbilstīgi realitātei.” [1]


Divu Satversmes nodaļu komentāri

Jaunā Satversmes komentāru grāmata ir VI un VII nodaļas komentārs, un katrai nodaļai – gan par tiesu, gan Valsts kontroli - ir savs ievads jeb „oriģināls un patstāvīgs pētījums, kurā analizēta attiecīgā institūta ideja un attīstība Latvijā.” [2]

"Likumu komentāri ir viegli uztverams, pārskatāms un tādēļ populārs juridiskās literatūras žanrs," izdevuma metodoloģiskajās piezīmēs skaidro projekta zinātniskais līdzstrādnieks, Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes lektors, tiesību zinātņu doktors Edvīns Danovskis, norādot, ka „Latvijas tiesību zinātnē vēl nav nostiprinājušās stabilas komentāru rakstīšanas tradīcijas” [3] un šo Satversmes komentāru stils ir zinātniskās redkolēģijas un autoru kopdarba rezultāts.

"1922. gada 15. februāra Satversme šobrīd ir sa­augusi ar mūsu valstiskumu un nav atdalāma no latviešu tautas nacionālās identitātes un pašapziņas. Tas ir dubults guvums – liekot lietā savas prasmes, izrādīt cieņu pret savas valsts konstitucionālajām vērtībām," grāmatas ievadā raksta projekta zinātniskais vadītājs Ringolds Balodis, piebilstot, ka „lai gan komentētāja pienākums ir precīzi atainot konstitucionālās normas saturu, to nedrīkst uztvert arī kā sausu hronista rutīnas darbu – konstitūcijas interpretācijai ir jābūt atvērtai laika garam.” [4]

 
Zinātniskais projekts turpinās

Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Atgādinām, ka VIII nodaļas (Cilvēka pamattiesības) komentāri „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā klajā nāca 2011.gadā.

Arī jaunais izdevums iznāk LU zinātniska projekta ietvaros. Lielākā daļa no projektā iesaistītajiem autoriem ir LU Juridiskās fakultātes augsti kvalificētie mācībspēki.

Satversmes komentāru zinātniskā projekta vadītājs ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Ringolds Balodis, bet projekta ietvaros kopumā savus spēkus ir apvienojuši jau četrdesmit pieci pieredzējuši juristi (Egīls Levits, Ineta Ziemele, Veronika Krūmiņa, Romāns Apsītis, Tālavs Jundzis, Kaspars Balodis, Anita Rodiņa, Annija Kārkliņa, Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Gunārs Kusiņš, Gunārs Kūtris, Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps, Inese Lībiņa- Egner, Artūrs Kučs, Anita Kovaļevska, Jānis Neimanis,  Ilma Čepāne, Mārcis Krūmiņš, Agris Bitāns, Artis Stucka, Inese Ņikuļceva, Andrejs Judins, un daudzi citi).

Jaunā izdevuma redkolēģijā darbojās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (redkolēģijas vadītājs), bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, profesore un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, profesors Aivars Endziņš un profesors Jānis Rozenfelds.

Grāmatas pirmās nodaļas ievada autore ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, otrās -  I.Sudraba.  Komentāru autori un līdzautori - skat. zemāk uzziņmateriālā. 


Atvēršanas svētki

Grāmatas atvēršanas svētki notiks piektdien, 15.februārī pulksten Augstākajā tiesā (Rīgā, Brīvības bulvārī 36). Ierobežotā vietu skaita dēļ ieeja pasākumā ir tikai ar ielūgumiem.

Tas, ka šīs grāmatas atvēršana notiek vēsturiskajā Tiesu pilī un tiesas zālē, kur ikdienā tiek skatītas tiesu lietas, ir likumsakarīgi, jo viena no izdevumā komentētajām nodaļām ir Satversmes VI nodaļa, kurā konstitucionāli nostiprināts tiesu varas atzars.

Grāmatas atvēršanas svētkus ar uzrunu atklās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, valsts kontroliere Elita Krūmiņa, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latvijas Universitātes prorektors, profesors, akadēmiķis Indriķis Muižnieks, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. 


Satversme grāmatā un grāmatas par Satversmi

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds laidis klajā vairākus vērtīgus un satura ziņā unikālus izdevumus:

  • Latvijas Republikas Satversmes jubilejas izdevums (Satversme un tās vēstures apskats deviņās valodās)  (raksts; grāmata)

 

 

  • „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības” (raksts ; grāmata)

 

  • „Satversmes iztulkošana”  (autors: Jānis Pleps; grāmata)

 


Īsumā par jauno izdevumu un zinātnisko projektu kopumā

  • Redkolēģija: Satversmes priekšsēdētājs Gunārs Kūtris (redkolēģijas vadītājs), prof., Dr.iur. Aivars Endziņš, prof., Dr.iur. Sanita Osipova, prof., Dr.iur.Jānis Rozenfelds, Augstķās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs,  valsts kontroliere Inguna Sudraba

  • Autori (uzrādīti komentēto Satversmes pantu secībā) : Veronika Krūmiņa (VI nodaļas ievads), Jānis Neimanis (82.pants), Jautrīte Briede (83.pants), Annija Kārkliņa (84.pants), Laila Jurcēna (84.pants), Anita Rodiņa (85.pants), Alla Spale (85.pants), Anita Kovaļevska (86.pants), Inguna Sudraba (VII nodaļas ievads), Ringolds Balodis ( 87. un 88.pants), Edvīns Danovskis (87. un 88.pants)

  • Apjoms: 240  lappuses.

  • Izdevums tapis Latvijas Universitātes zinātniskā projekta (Nr. 2011/ZP-301) ietvaros. Zinātniskais vadītājs profesors, Dr.iur. Ringolds Balodis. Projekta atbalstītāji: Latvijas Republikas Valsts prezidents, Satversmes tiesa, Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte, VSIA „Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Valsts kontrole un „Lursoft”

„Latvijas Vēstneša” informācija[1] „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole”. Autoru kolektīvs. Rīgā: Latvijas Vēstnesis, 2013, 5.lpp.

[2] Turpat. 7.lpp.

[3] Turpat. 7.lpp.

[4] Turpat. 5.lpp.

Meklē pēc datuma!

 
 

Oficiālais izdevums

 
 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).

LAPAS KARTE

 
 

Par mums

Vēstnesim 100
Jaunumi
Izdevēja vēsture
Redaktori, vadītāji
Īpašie dokumenti
Video
Oficiālais izdevējs
Misija un vīzija
Stratēģija
Struktūra un valde
Normatīvie akti
Privātuma politika
Pētījumi
Starptautiskā sadarbība
Vakances
Logotipi
Sīkdatnes
Integrētā vadības sistēma
Kvalitātes vadības sistēma
Informācijas drošības sistēma
Publiskie iepirkumi
Visi
Aktuālie
Pabeigtie
Finanšu informācija
Publiskie pārskati
Atalgojums
Ziedojumi
Vēsture
2018 - 2015
2014 - 2010
2009 - 2005
2004 - 2000
1999 - 1992
Biežāk uzdotie jautājumi
Viegli lasīt
Rekvizīti

Aktualitātes

Jaunumi
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Preses relīzes
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Publikācijas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Vēsture

Oficiālā publikācija

Kontakti

Pakalpojumi

Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Jurista Vārds (drukātais)
E-žurnāls (e-versija)
Komplekts (drukātais + e-žurnāls)
Rakstu iegāde (1 vai 5)
E-žurnāla iegāde
Kur nopirkt?
Pieteikties e-versijai
Abonēšanas noteikumi
Grāmatas
Grāmatu katalogs
Grāmatu apgāds
Piegāde
Kā nopirkt?
Reklāma
LV portāls
Jurista Vārds
juristavards.lv

RSS

 

RSS ir veids, kā sekot līdzi oficiālā izdevēja jaunumiem. Izvēlieties interesējošo sadaļu un pievienojiet savā RSS lasītājā atbilstošo RSS barotni!

Aktualitātes
Jaunumi Preses relīzes


Piedāvājam arī izmantot RSS barotnes mūsu portālos: Likumi.lv un LV portāls

Lai lietotu RSS, ir vajadzīga īpaša programma — RSS barotņu lasītājs (RSS Feed Reader). Tā nav nepieciešama, ja izmantojat interneta pārlūkprogrammu (piemēram, „Opera”, „Mozilla Firefox”, „Safari”), e-pasta programmu vai interneta resursu, kura programmnodrošinājumā RSS lasītājs jau ir iekļauts.

Ja jums e-pastā ir RSS lasītājs, nospiediet RSS ikonu tajā portāla sadaļā, kuras jaunumus vēlaties saņemt savā RSS lasītājā. Nokopējiet konkrētās sadaļas barotnes adresi un iekopējiet to savā RSS lasītājā.

SAITES

 
 

Valsts institūcijas

 

Oficiālā izdevēja interneta vietnes

Tieslietu sistēma


TM padotības iestādes


Uzņēmējsabiedrības (TM valsts kapitāldaļu turētāja)

Starptautiskie resursi

Citi


NOSŪTĪT ŠO SAITI