Vēl 1992. gadā, kad ar diviem Ministru padomes rīkojumiem bijušās PSRS Hruņičeva mašīnbūves rūpnīcas pansionāta „Starts” īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 59, pārņēma Labklājības ministrija, lai izveidotu rehabilitācijas centru „Vaivari”. Uz zemesgabala esošajās pagaidu celtnēs 1996. gadā tika iekārtota un līdz šim brīdim darbojas Baltijā pirmā Reitterapijas nodaļa, kurā profesionālu reitterapeitu vadībā notiek bērnu un pieaugušo rehabilitācija.

Bet 2002. gada 19. septembrī starp valsts uzņēmumu „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” un SIA „Sportrehs” tika noslēgts zemes nomas līgums par zemesgabala iznomāšanu multifuncionāla sporta kompleksa celtniecībai un apsaimniekošanai līdz 2052. gada 18. septembrim.

Tā kā Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde iebilda pret Reitterapijas nodaļas tālāko attīstīšanu Asaru prospektā 59, tika izstrādāts un 2005. gadā apstiprināts detālais plānojums un izstrādāts būvprojekts Reitterapijas nodaļas rekonstrukcijai un zirgu izjādes manēžas jaunbūvei Jūrmalā, Skautu ielā 2, kas teritoriāli atrodas blakus sabiedrības „Vaivari” galvenajam korpusam.

„Privatizācijas aģentūra” 2005. gada 15. aprīlī saņēma SIA „Sportrehs” privatizācijas ierosinājumu par zemesgabala privatizāciju. Tas tika noraidīts. Tomēr pēc pusotra gada, 2006. gada 24. novembrī, ar MK rīkojumu tika pieņemts lēmums nekustamo īpašumu Asaru prospektā 59 nodot privatizācijai.

Tūlīt pēc tam, 2006. gada 26. oktobrī, starp „Sportrehs” un centru „Vaivari” tika noslēgta vienošanās, kas noteica, ka līdz 2008. gada 1. decembrim centram ir tiesības reitterapijas vajadzībām bez atlīdzības lietot iznomāto zemesgabala daļu Asaru prospektā 59, paredzot, ka šajā laikā tiks atrasti resursi Reitterapijas nodaļas pārcelšanai uz Skautu ielu 2 Jūrmalā. Tas nozīmē tikai vienu – ja līdz šā gada 1. decembrim Reitterapijas nodaļa nebūs atradusi jaunas telpas, tad tās tālākā darbība un cilvēku rehabilitācija būs jāpārtrauc.