Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=9&id=128
Drukas datums: 14.11.2018.
Drukas laiks: 05:31:51
Iepirkums pabeigts:13.08.2015

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA "Euroscreen"
Reģistrācijas numurs:40003380763
Cena:89000 EUR

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību „Latvijas Vēstnesis” sludinājumu reģistrācijas informācijas sistēmas „SURIS” uzturēšana.
CPV kods:50324100-3
Iepirkuma ID:LV2015/2
Apraksts:Skat. pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Paredzamā līgumcena:līdz 132 000 Eur
Publicēts IUB mājas lapā:28. janvāris (2015)
Pieteikties līdz:2. marts (2015)
Līguma noslēgšanas datums:13. augusts (2015)
Līguma darbības beigu datums:31.08.2020