Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=84&id=302
Drukas datums: 10.08.2020.
Drukas laiks: 02:05:06
2013

Ar 2.februāri samazināta maksa par oficiālajām publikācijām „Latvijas Vēstnesī”

04.02.2013

Turpmāk  informācijas iesniedzējiem maksa par oficiālajām publikācijām „Latvijas Vēstnesī” būs vidēji par 27 procentiem mazāka (pērn plānoto 19 procentu vietā). Ar 2.februāri ir spēkā Oficiālo publikāciju noteikumi.  

 Janvāra beigās valdība ir apstiprinājusi jaunos MK noteikumus Nr.65 „Oficiālo  publikāciju noteikumi”, un tie stājušies spēkā 2013. gada 2. februārī.

 Jaunie noteikumi nosaka oficiālās publikācijas maksu, iekasēšanas kārtību un atvieglojumus (maksas atvieglojumi 50% un 90% apmērā uzskaitīti 9., 10. un 11.punktā ). Noteikumos iekļauts regulējums, kad par ierakstu publicēšanu oficiālajā izdevumā nav jāmaksā (situācijas uzskaitītas 4., 5. 6. un 8. punktā.).

 Nozīmīgs jaunievedums – noteikta informācijas atkalizmantošanas maksa par www.vestnesis.lv (oficiālā publikācija) un www.likumi.lv (sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti) saturu. Atgādinām, ka ikvienam iedzīvotājam abu vietņu saturs pieejams brīvi un bez maksas.

Kopš šā gada 1.janvāra Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” iznāk tikai elektroniski. To nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), paredzot, ka  maksas apmēru par oficiālo publikāciju nosaka Ministru kabinets.

 

  • Ar jauno cenrādi var iepazīties arī mājaslapā LV.LV > Pakalpojumi > Oficiālie paziņojumi > Cenas

 

„Cenu samazinājumu varēja īstenot, atsakoties no oficiālās publikācijas drukātā formātā (atkrīt laikraksta ražošanas un izplatīšanas izmaksas).  Maksas apmērs noteikts, lai oficiālais izdevējs varētu īstenot valsts deleģētās funkcijas, ko paredz OPTIL 14.pants,”  skaidro VSIA „Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele. Oficiālais izdevējs sabiedrībai nodrošina šādus informatīvos pakalpojumus:

 

  • Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” (vietnē www.vestnesis.lv)
  • Likumi.lv: sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti
  • LV portāls „Par likumu un valsti”: skaidrojumi, likumi praksē, e-konsultācijas par tiesisko regulējumu Latvijā un valsts pakalpojumiem
  • Specializētais žurnāls „Jurista Vārds” tiesiskai domai un praksei

 

Papildinformācijai:

Ilze Apine
Komunikācijas vadītāja
T.: +371 67313091
Ilze.apine@lv.lv
www.lv.lv
twitter.com/VestnesisLV