Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=83&id=337
Drukas datums: 20.04.2019.
Drukas laiks: 05:34:29
2013

„Jurista Vārds” rīko astoto pētniecisko darbu konkursu

20.08.2013

Sākas darbu iesniegšana gadskārtējam zinātniski pētniecisko darbu konkursam.  Aicinām jaunos tiesībzinātnes talantus: piesakies "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursam!

 

 

Jau astoto gadu pēc kārtas tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros tapušu pētniecisku darbu (tai skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2012. gadu).

 

Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 13. oktobrim.

 

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji.

 

Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī juridiskā literatūra, kas iznākusi žurnāla "Jurista Vārds" izdevēja – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – apgādā. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas. Ar īpašām balvām konkursa tiesību nozaru sekciju uzvarētājus sveiks arī konkursa īpašie atbalstītāji.

"Jurista Vārda" redakcija aicina jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam un vēl veiksmi visiem konkursa dalībniekiem!

 

  • 20.augusta "Jurista Vārda" numurā publicēts konkursa nolikums un konkursa pieteikuma un rekomendācijas paraugi. Tos var aplūkot šeit
  • Atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, arī sazinoties ar organizatoriem: gatis.litvins@lv.lv."Latvijas Vēstneša" informācija