Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=79&id=284
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 08:54:43
2012

Noskaidroti "Jurista Vārda" šī gada konkursa uzvarētāji

11.12.2012

Šodien žurnālā "Jurista Vārds" publicēti pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji. Šis bija jau septītais ikgadējais "Jurista Vārda" konkurss, un no iepriekšējām reizēm to atšķīra vairāki jauninājumi, kas padarīja konkursu intriģējošāku un zinātniski spraigāku.

("Jurista Vārds", 11.12.2012; Nr. Nr.50 (749))


Šogad darbus bija iesūtījuši arī vairāki studenti, kas konkursā piedalījušies jau iepriekšējos gados. Atkārtota vēlme nodot savus darbus ekspertu vērtējumam liecina par šāda pasākuma nepieciešamību - studentiem arī ārpus studijām vajadzīgi zinātniski izaicinājumi.

Konkursam varēja iesniegt gan speciāli rakstītus, gan arī studiju procesā tapušus pētījumus. Darbi tika sadalīti un vērtēti sešās sekcijās: valststiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, tiesību teorija un vēsture. Tradicionāli lielākais darbu skaits tika iesniegts starptautisko tiesību sekcijā.

Konkursa kopvērtējumā pirmo vietu šogad ieguva Latvijas Universitātes students Krišjānis Bušs ar darbu "Tiesības uz privāto dzīvi kā pamats izteiksmes brīvības ierobežošanai". 

"Latvijas Vēstneša" informācija