Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=79&id=283
Drukas datums: 25.04.2019.
Drukas laiks: 09:16:05
2012

Izsludina valsts budžetu: pirmo reizi Latvijā to var lieto kā oficiālu e-publikāciju

06.12.2012

Ceturtdien, 6.decembrī, oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (pieejams brīvi un bez maksas vietnē www.vestnesis.lv) ir izsludināts valsts budžets 2013.gadam un vairāki to pavadošie likumi. 

Kopš vasaras Latvijā veiksmīgi darbojas oficiālā e-publikācija. Tas nozīmē, ka oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” laidienam vietnē www.vestnesis.lv ir tāds pats juridiskais statuss kā laikrakstam (oficiālā publikācija papīra formātā; laikraksts turpina iznākt līdz 2012.gada beigām, kad beidzas pārejas posms).

Līdz ar to valsts budžets 2013.gadam ir pirmais valsts budžets, ko var lietot kā oficiālu e-publikāciju. Katra oficiālā e-publikācija tiek nodrošināta divos formātos. Līdzās ierastajam interneta formātam tiek veidota arī oficiālā publikācija PDF formātā, kas tiek iezīmēta ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, lai nodrošinātu iespēju ikvienam pārliecināties par publikācijas teksta nemainību pēc publicēšanas. PDF formāts ļauj lietotājam veidot arī savu dokumentu izlasi, tos saglabājot savā datorā vai izdrukājot, t.sk. laidiena satura rādītāju

Ceturtdienas „Latvijas Vēstneša” laidienā Nr.192 (4795) izsludināti šādi likumi (pēdējie divi sarakstā nav valsts budžeta pavadošie):

    1.    Par valsts budžetu 2013.gadam
    2.   Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013., 2014. un 2015.gadam
    3.   Grozījumi Invaliditātes likumā
    4.   Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
    5.   Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
    6.   Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam"
    7.   Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
    8.   Grozījums likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

Atgādinām, ka oficiālo e-publikāciju nosaka Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kas stājās spēkā šā gada 1.jūlijā. Likums paredz ar 2013.gada 1.janvāri pāriet uz oficiālo publikāciju tikai elektroniskā formātā un laikrakstu vairs neizdot.

"Latvijas Vēstneša" informācija

Izsludina valsts budžetu: pirmo reizi Latvijā to var lieto kā oficiālu e-publikāciju