Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=79&id=227
Drukas datums: 20.06.2019.
Drukas laiks: 04:27:19
2012

Komerclikumam 10: jubilāram veltītu pasākumu virkne

08.05.2012

Komerclikums, kas Saeimā galīgajā lasījumā pieņemts 2000. gada 13. aprīlī, spēkā stājās vien nepilnus divus gadus vēlāk, 2002. gada 1. janvārī. Līdz ar to tieši šā gada sākumā arī apritēja likuma spēkā esamības pirmā desmitgade. 8.maija žurnāla "Jurista Vārds" numurā šodien publikācija, kas veltīta jubilāram un pasākumiem, ar kuriem, iespējams, tiek iedibināta jauna tradīcija - jubileju atzīmēšana arī nozīmīgiem nozares likumiem.

Pasākumu atbalstītājs ir oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" , tostarp žurnāls "Jurista Vārds".

Aizvadītajā gadā Tieslietu ministrijā, strādājot pie Komerclikuma pilnveides, savstarpējās sarunās nonākts pie secinājuma, ka šogad aprit desmit gadi kopš likuma spēkā stāšanās, un šo faktu nevajadzētu palaist garām kā nenozīmīgu. Izlolota iecere  atzīmēt Komerclikuma - komerctiesību un komercdarbības stūrakmeņa - jubileju ar informatīviem un interesantiem pasākumiem. Par to var izlasīt jaunākajā "Jurista Vārda" numurā.

Raksts "Likuma jubilejas svinības gada garumā" ("Jurista Vārds", 08.05.2012 / Nr. 19 (718))

Ieskatam neliels fragments:

" (..) izlemts, ka šim nolūkam vislabāk atbilstu ne tikai viens konkrēts, bet gan vairāku pasākumu virkne visa jubilejas gada ietvaros, šajā gadījumā to pat nodēvējot par Komerclikuma gadu (šim faktam par godu arī tapis īpašs logo, kas iemieso divus komercvidē būtiskus elementus - laiku un naudu).

Tātad šo pasākumu plānā, kas tiks īstenots ar Latvijas Universitātes un "Latvijas Vēstneša", tostarp "Jurista Vārda", līdzdalību, ietilpst gan skaidrojošu materiālu un dažādu, komerctiesībām veltītu speciālo "Jurista Vārda" žurnāla numuru veidošana (piemēram, kā jau tas bija februāra izskaņā par kapitālsabiedrību valdes locekļu tiesisko statusu), gan prakses problēmu izzināšana, piemēram, organizējot studentu pētniecisko darbu konkursu.

Tā laureātam varētu tikt dota iespēja referēt Komerclikuma desmitgadei veltītajā konferencē, kas sadarbībā ar Latvijas Universitāti norisināsies šā gada 20. un 21. septembrī. Šai sakarā L. Medina [Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece] precizē: 

"Konferences organizēšanā galvenā uzmanība vērsta uz trim aspektiem. Pirmkārt, uz tiesību zinātnieku klātbūtni un dalību, sniedzot priekšstatu par komerctiesību kā tiesību zinātnes attīstību un kontekstu ar Eiropas Savienības praksi. Otrkārt, pētīt un analizēt praksi, apkopojot vērtīgākās atziņas par likuma piemērošanu un tādējādi dodot ieguldījumu tiesību prakses attīstībā. Treškārt, gribam uzrunāt arī komersantus, aptaujājot mazos uzņēmējus, kādu mums ir vairumā. Vēlamies uzklausīt viņu viedokli par Komerclikumu praksē, bet konferencē izskanēs galvenie secinājumi, un tādā veidā paši gūsim svarīgu informāciju par nepieciešamajiem likuma pilnveidojumiem. Savukārt Komerclikumam veltīto pasākumu plāns varētu noslēgties ar kādu paliekošu, taustāmu vērtību - konferences atziņu krājumu, kas ietvertu arī tiesu prakses atziņas.""

 

UZZIŅAI

Tā kā Tieslietu ministrija šo ir pasludinājusi par Komerclikuma gadu, tā patiesi ir ieinteresēta uzklausīt ikvienu priekšlikumu, ierosinājumu vai pašreizējās kārtības kritiku, lai aizvien turpinātu pilnveidot komercdarbības tiesisko regulējumu Latvijā. Līdz ar to visi interesenti savus viedokļus vai pārdomas šajā sakarā ministrijai var adresēt, sūtot uz e-pastu companylaw@tm.gov.lv.

 

 

"Latvijas Vēstneša" informācija