Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=79&id=214
Drukas datums: 26.04.2019.
Drukas laiks: 14:59:41
2012

Ar 1.jūliju izdevumam „Latvijas Vēstnesis” elektroniskā formā ir juridisks spēks

20.06.2012

Šodien, 20.jūnijā, oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludināts Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kas nosaka - ar 1.jūliju izdevumam „Latvijas Vēstnesis” elektroniskā formā ir juridisks spēks. Pirmais numurs, kas iznāks pēc likuma stāšanās spēkā, klajā nāks otrdien, 3.jūlijā.

 

Oficiālā elektroniskā publikācija tiek ieviesta ar 2012.gada 1.jūliju, bet vēl pusgadu (līdz 2013.gada 1.janvārim) vienlaikus tiks nodrošināta arī laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdošana.

Ar 2013.gada 1.janvāri laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdošana papīra formā tiks pārtraukta, tomēr ikvienam interesentam pēc pieprasījuma no izdevēja būs iespēja iegūt oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz izdrukas sagatavošanas un apliecināšanas pašizmaksu. Tomēr šādai izdrukai būs tikai informatīvs raksturs.

Oficiālo izdevumu publicē kā periodisko izdevumu (iznāk otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās), norādot laidiena numuru un publicēšanas datumu. Pārejas periodā tajā saglabā un pēc tam turpina oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu numerāciju.

  • Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija.
  • Oficiālā publikācija ir publiski ticama un juridiski saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

PUBLIKĀCIJAS

 

OFICIĀLI PUBLICĒJAMĀ INFORMĀCIJA

Oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:

  • ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
  • pašvaldību saistošos noteikumus – likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā;
  • oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
  • Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta vispārējas nozīmes informāciju;
  • informāciju par Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem attiecībā pret latu.

Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.

Oficiālajā izdevumā publicētās informācijas spēkā stāšanos un ārējo normatīvo aktu piemērošanu noteic Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums un citi normatīvaie akti.

"Latvijas Vēstneša" informācija