Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=78&id=188
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 16:54:11
2011

„Latvijas Vēstnesī” izsludināts likums par valsts budžetu

29.12.2011

Šodien, 29.decembrī, LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (Nr.204 (4602)) izsludināti 19 likumi, tajā skaitā, likums "Par valsts budžetu 2012. gadam".

Likumā noteikts, ka tas stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Oficiālā izdevuma e-versija (tai ir informatīvs statuss) pieejama bez maksas internetā www.vestnesis.lv.

Latvijā likumi un citi Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemtie akti tiek izsludināti, tos publicējot valsts valodā oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Šī publikācija ir arī juridisks kritērijs tiesību aktu spēkā stāšanās brīža noteikšanai:

  •   Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā publicēšanas.
  •   Ministru kabineta lēmumi, kas pieņemti noteikumu, instrukciju vai ieteikumu veidā, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", ja tajos nav noteikts cits termiņš.


"Latvijas Vēstnesī" tiek publicēta arī cita valsts oficiāla informācija, kuras publikāciju šobrīd nosaka normatīvie akti: aptuveni simt likumu un aptuveni tikpat daudz Ministru kabineta noteikumu.

Atgādinām, ka "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Laikraksta apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu skaita un apjoma un publicēšanas steidzamības. 2010. gadā iznākuši 206 oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidieni. Pērn izsludināti 411 likumi un 1245 MK noteikumu un instrukcijas.

"Latvijas Vēstneša" informācija