Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=78&id=133
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 16:56:01
2011

"Latvijas Vēstneša" speciālizlaidums: vēlēšanu materiālu oficiālā publikācija

03.09.2011

5. septembrī klajā nāks LR oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” speciālizlaidums ar ārkārtas Saeimas vēlēšanu materiāliem. To oficiālo publikāciju „Latvijas Vēstnesī”  ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanām nosaka Saeimas Vēlēšanu likums (15. pants).

Pirmdienas laikraksta „Latvijas Vēstnesis”( 05.09.2011.,’ Nr.139 (4537)) speciālizlaidumā būs publicēti šādi LR 11.Saeimas vēlēšanu materiāli:

  1. Partiju un to apvienību priekšvēlēšanu programmas
  2. Deputātu kandidātu kopējais saraksts alfabētiskā secībā
  3. Deputātu kandidātu saraksts pa vēlēšanu apgabaliem (Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales) partijas vai partiju apvienības kārtojumā
  4. Ziņas par deputātu kandidātiem (dzīves vieta, īpašumi, uzkrājumi, parādsaistības utt.)


84 lappušu biezajā speciālizlaidumā būs publicēta arī statistika par deputātu kandidātiem (dzimums, vecums, tautība,  izglītība, nodarbošanās utt.).

Oficiālā izdevuma e-versija (tai ir informatīvs statuss, jo vienīgi publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesī” ir oficiālā) -  www.vestnesis.lv. Tā pieejama bez maksas.

Atgādinām, ka oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis" iznāk valsts valodā A3 formātā četras reizes nedēļā – otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien – un nepieciešamības gadījumā arī citās dienās. Izdevuma apjoms ir atkarīgs no publicējamo dokumentu skaita un apjoma un publicēšanas steidzamības.

Saeimas Vēlēšanu likums 15.pants

15. pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina, lai ne vēlāk kā divdesmit dienas, bet, ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 48.pantā paredzētajā gadījumā,— ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanu dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiktu publicētas:
1) priekšvēlēšanu programmas;
2) visi kandidātu saraksti, norādot šajā likumā minētās ziņas par katru kandidātu, izņemot kandidāta personas kodu;
3) šā likuma 11.panta 4.punkta “a” un “c” — “i” apakšpunktā minētās ziņas par katru kandidātu;
4) to kandidātu vārdi un uzvārdi, attiecībā uz kuriem Totalitārisma seku dokumentēšanas centram ir ziņas, ka tā rīcībā, Valsts arhīvā vai citās valsts glabātavās ir dokumenti, kas liecina, ka šie kandidāti varētu būt sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.1998., 09.05.2002., 30.05.2002., 09.03.2006. un 31.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2010.)

„Latvijas Vēstneša” informācija