Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=77&id=267
Drukas datums: 20.10.2021.
Drukas laiks: 03:28:38
2012

Piesaki sevi Latvijas jauno juristu vidū!

05.10.2012

Žurnāls “Jurista Vārds” meklē talantus tiesību zinātnē un aicina jaunos juristus un tieslietu studentus līdz 31. oktobrim iesniegt darbus pētniecisko darbu konkursam.

Jau septīto gadu tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē, norāda „Jurista Vārda” galvenā redaktore Dina Gailīte.

Iepriekšējie "Jurista Vārda" rīkotie konkursi jau pierādījuši, ka Latvijā, protams, netrūkst talantīgu jaunu juristu. Konkursos godalgotie darbi pēc publicēšanas žurnālā izpelnījušies galvenokārt atzinīgas lasītāju atsauksmes, tā pierādot, ka arī jurista iesācēja (vai pat vēl studenta) atziņas var būt vērtīgas Latvijas juristu saimei.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2011. gadu).

Šajā reizē konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2012. gada 31. oktobrim, sūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv vai elektronisko datu nesēju personiski nogādājot redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36 (tālr. 67310680). Darbu var iesniegt tikai elektroniskā formātā. Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju darba iesniegšanai konkursā. Šim nolūkam ieteicams izmantot "Jurista Vārda" mājaslapā (juristavards.lv) konkursa sadaļā publicēto veidlapu

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti. Uzvarētājiem tiks piešķirts nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, iespēja publicēt atzinību guvušo darbu "Jurista Vārdā", kā arī juridiskā literatūra, kas iznākusi žurnāla "Jurista Vārds" izdevēja – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – apgādā. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas.

Pirmo reizi konkursa vēsturē ar īpašām balvām konkursa tiesību nozaru sekciju uzvarētājus sveiks arī atbalstītāji – Eiropas Savienības tiesību asociācija, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrība, Latvijas Zvērinātu notāru padome. c. Konkursa rezultāti tiek paziņoti nobeiguma pasākumā 2012. gada novembrī, kā arī publicēti žurnālā "Jurista Vārds".

Ar nolikumu (publicēts 25.09.2012.; Nr.39 (738)) var iepazīties www.juristavards.lv.

Uzziņai

  •  Specializētais nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" tiesiskai domai un praksei (iznāk otrdienās) ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums brīvai un kritiskai diskusijai. 

 

Papildinformācijai:

Dina Gailīte, galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv
Twitter: @Jurista_Vards