Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=148
Drukas datums: 20.01.2019.
Drukas laiks: 04:47:57
Visi

Iepirkums pabeigts:03.05.2017

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:AAS "Balta"
Reģistrācijas numurs:40003049409
Cena:31 717,13

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods:66512210-7
Iepirkuma ID:LV2017/4
Apraksts:Skat. pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga
Paredzamā līgumcena:Līdz 33600 EUR
Publicēts IUB mājas lapā:7. aprīlis (2017)
Pieteikties līdz:24. aprīlis (2017)
Līguma noslēgšanas datums:3. maijs (2017)
Līguma darbības beigu datums:7.05.2018