Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=142
Drukas datums: 23.01.2019.
Drukas laiks: 13:57:26
Visi

Iepirkums pabeigts:06.05.2016

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA "CUBE Aģentūra"
Reģistrācijas numurs:44103066717
Cena:7921,25 EUR

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:LV portāla interneta vietnes lietotāja saskarnes tehnisko skiču un dizaina izstrāde
CPV kods:72242000-3
Iepirkuma ID:LV2016/4
Apraksts:Skat. pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Paredzamā līgumcena:līdz 42000 Eur
Publicēts IUB mājas lapā:23. marts (2016)
Pieteikties līdz:6. aprīlis (2016)
Līguma noslēgšanas datums:6. maijs (2016)
Līguma darbības beigu datums:6.07.2016