Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=141
Drukas datums: 20.01.2019.
Drukas laiks: 04:52:15
Visi

Iepirkums pabeigts:19.04.2016

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:AAS “Balta”
Reģistrācijas numurs:40003049409
Cena:31537,44 EUR

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods:66512210-7
Iepirkuma ID:LV2016/3
Apraksts:Skat. pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Paredzamā līgumcena:līdz 42000 Eur
Publicēts IUB mājas lapā:23. marts (2016)
Pieteikties līdz:6. aprīlis (2016)
Līguma noslēgšanas datums:19. aprīlis (2016)
Līguma darbības beigu datums:19.04.2017