Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=131
Drukas datums: 20.01.2019.
Drukas laiks: 04:51:15
Visi

Iepirkums pabeigts:17.06.2015

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA „Dardedze Hologrāfija”
Reģistrācijas numurs:40003270251
Cena:91 927,68 EUR

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Žurnāla Jurista Vārds iespiešana 3 gadu periodā
CPV kods:79810000-5
Iepirkuma ID:LV2015/5
Apraksts:Skat.pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga
Paredzamā līgumcena:līdz 106 700 eiro
Publicēts IUB mājas lapā:16. aprīlis (2015)
Pieteikties līdz:18. maijs (2015)
Līguma noslēgšanas datums:17. jūnijs (2015)
Līguma darbības beigu datums:30.06.2018