Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=130
Drukas datums: 21.01.2019.
Drukas laiks: 16:45:18
Visi

Iepirkums pabeigts:09.04.2015

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:„Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”
Reģistrācijas numurs:50003958651
Cena:29815 Eur

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi
CPV kods:66512210-7
Iepirkuma ID:LV2015/3
Apraksts:Skat. pielikumu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga, LV1011
Paredzamā līgumcena:Līdz 42000 EUR
Publicēts IUB mājas lapā:10. marts (2015)
Pieteikties līdz:20. marts (2015)
Līguma noslēgšanas datums:9. aprīlis (2015)
Līguma darbības beigu datums:8.04.2016