Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=128
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 17:40:56
Visi

Iepirkums pabeigts: 13. augusts (2015)

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA "Euroscreen"
Reģistrācijas numurs:40003380763
Cena:89000 EUR
Lejupielādēt Pievienotais līgums
Lejupielādēt Pievienotais lēmums

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību „Latvijas Vēstnesis” sludinājumu reģistrācijas informācijas sistēmas „SURIS” uzturēšana.
CPV kods:50324100-3
Iepirkuma ID:LV2015/2
Lejupielādēt Pievienotais apraksts
Piegādes adrese:Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011
Paredzamā līgumcena:līdz 132 000 Eur
Publicēts IUB mājas lapā:28. janvāris (2015)
Pieteikties līdz:2. marts (2015)
Līguma noslēgšanas datums: 13. augusts (2015)
Līguma darbības beigu datums: 31. augusts (2020)