Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=123
Drukas datums: 21.01.2019.
Drukas laiks: 20:54:39
Visi

Iepirkums pabeigts:01.07.2014

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA "Tele 2"
Reģistrācijas numurs:40003272854
Cena:2541,12

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Mobilo sakaru pakalpojumu iepirkums
CPV kods:64212000-5
Iepirkuma ID:LV2014/4
Apraksts:Skatīt pievienoto aprakstu
Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Paredzamā līgumcena:41999,99 EUR
Publicēts IUB mājas lapā:6. jūnijs (2014)
Pieteikties līdz:19. jūnijs (2014)
Līguma noslēgšanas datums:1. jūlijs (2014)
Līguma darbības beigu datums:30.06.2017