Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=7&id=102
Drukas datums: 21.01.2019.
Drukas laiks: 20:04:24
Visi

Iepirkums pabeigts:23.02.2012

Ziņas par izpildītāju

Izpildītājs:SIA "Stallion"
Reģistrācijas numurs:40103160742
Cena:7452,00 Ls

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs:VSIA "Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs:40003113794

Ziņas par iepirkumu

Līguma priekšmets:Log-failu indeksēšanas aplikācijas piegāde
CPV kods:48000000-8
Iepirkuma ID:LV 2012/1
Apraksts:Skat. pielikumu
Atbildes uz Pretendentu jautājumiem:
Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati punktā a. minēts - „Attēlo (lai varētu ātri veikt meklēšanu un analizēšanu) visus IT datus no jebkādas lietotnes, servera vai tīkla ierīces, ieskaitot žurnālus, konfigurācijas, ziņojumus, slazdus un brīdinājumus, metrikas un veiktspējas datus bez jebkādiem pielāgotajiem adapteriem noteiktiem formātiem (ieskaitot virtuālām un nevirtuālām vidēm)."
Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar formulējumu ...datus bez jebkādiem pielāgotajiem adapteriem noteiktiem formātiem...

Latvijas Vēstnesis atbild:
Konkrētāk datu, kurus indeksēšanas rīkam būtu jāprot saindeksēt, ir uzskaitīti „Indeksa tiešie dati sadaļā” punktos b, c, d. Risinājumam ir jāprot sastrukturēt datus neatkarīgi no viņu avota un tipa. Neizmantojot pielāgotos apstrādes mehānismus.

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati b. punkta 1.apakšpunktā minēts - „Patērē arhīva failus." Kas ar šo tiek domāts?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Tiek domata iespēja saindeksēt jau iepriekš uzkrātos SYSLOG žurnālu paziņojumus.

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati c.punkta 2. apakšpunktā minēts - ,Iegūst jaunus notikumus uz aktīvajiem žurnāla failiem reāllaikā” lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar šo formulējumu?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Indeksējamiem datiem papildinoties nav jāizsauc nekādas pārindeksācijas procedūras un jaunie datu paliek pieejami meklēšanai uzreiz pēc to parādīšanās.

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati c. punkta 4.apakšpunkta minēts - pieprasa datu bāzes tabulas caur DBI." Lūgums precizēt, vai ar minēto prasību tiek saprasts DataBaseInterface->JDBC?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ar DBI tiek domāts Perl DBI.

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati c. punkta 6. apakšpunktā minēts - „ Noklusējuma veidā piekļūst Windows notikumu API." Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar šo formulējumu?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Tiek domāts Windows Event Logs (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385780(v=vs.85).aspx)

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati c. Punkta12.apakšpunktā minēts - „Paplašinās caur skriptu ievadi, lai iegūtu jaunu statusa komandu izvadi, savienotos ar jaunu notikumu API un abonētu dažāda veida ziņojumu rindas." Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar šo formulējumu?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Iespēja ar skriptu palīdzību pievienoties dažādiem produktiem, lai varētu iegūt papildus datus no produktu žurnāla ierakstiem.

Pretendents jautā:
Indeksa tiešie dati d.punktā minēts - „Vispārīgi attēlo datus jebkādā formātā bez adapteriem vai parsētājiem noteiktiem datu formātiem". Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar formulējumu ...jebkādā formātā....

Latvijas Vēstnesis atbild:
Apakšpunktos ir aprakstīts formulējums jebkādu datu terminam. (Jāatpazīst laika zīmogi, jāspēj identificēt notikumus gan vienā rindā gan kompleksās XML struktūrās.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Indeksa tiešie dati e. Punktā minēto aprakstu „Blīvi attēlo katru terminu oriģinālajos datos."

Latvijas Vēstnesis atbild:
Spēja noindeksēt jebkuru simbolu oriģināldatos. un padarīt šo simbolu par meklējamu.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Indeksa tiešie dati f. punktā minēto aprakstu - „Saglabā oriģinālos un nepārveidotos IT datus. Izveido nestrukturizētu indeksu bez jebkādas noteiktas shēmas". ". Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar formulējumu ...izveido nestrukturizētu indeksu bez jebkādas noteiktas shēmas...

Latvijas Vēstnesis atbild:
Tiek indeksēti pilnīgi visi dati neatkarīgi no datu avotu struktūras.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Meklēt un pārlūkot b. punktā minēts - „Ātri rezultāti jebkurai meklēšanai iepretim virkņu optimizēšanai pa noteiktiem laukiem/kolonnām esošajā shēmā; spēja ļoti precīzi noteikt kļūdu un meklēt citu ierīču kļūdu žurnālos attiecīgā perioda laikā." Lūgums paskaidrot, kas tiek saprasts ar formulējumu ... iepretim virkņu optimizēšanai pa noteiktiem laukiem/kolonnām esošajā shēmā ...

Latvijas Vēstnesis atbild:
Spēja sasaistīt dažādus datu avotus pēc kopīgiem parametriem. Piemēram, datums un laiks.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Meklēt un pārlūkot d. punktā minēto tekstu - „Abstrakto datu tipa ieteikumi padara vieglu meklējamo datu noteikšanu".

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ievadot meklējamās frāzes daļu aplikācijai ir jāiesaka populārākās iespējamās meklēšanas frāzes.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Meklēt un pārlūkot g. punktā minēto tekstu: Atveidot virzienus un navigēt rezultātus, izmantojot uz laiku balstītās histogrammas un apkopojumus".

Latvijas Vēstnesis atbild:
Uz laika skalas tiek atspoguļots meklētā notikuma biežums.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Meklēt un pārlūkot h. punktā minēto tekstu - „Meklēt transakcijas caur dažādiem komponentiem".
Latvijas Vēstnesis atbild:
Iespēja meklēt transakcijas no dažādiem datu avotiem. Ugunssienas un web servera logu.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Meklēt un pārlūkot j. punktā minēto - „Meklēšanas laikā interaktīvi atklāt laukumus, notikumu veidus un transakcijas".

Latvijas Vēstnesis atbild:
Iespēja meklēšanas laikā interaktīvi grupēt un filtrēt datus pēc papildus parametriem.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Pārlūkot un brīdināt d. punktā minēto - „Iegult sarežģītus korelācijas noteikumus brīdinājumos caur detalizēto meklēšanu"

Latvijas Vēstnesis atbild:
Iespēja uzstādīt brīdinājumus automātiski izsauktajiem meklēšanas pieprasījumiem, atgrieztais rezultāts sasniedz kaut kādu noteiktu stāvokli.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Veikt atskaiti un analizēt b punktā minēto aprakstu. „Atskaitei tiek izmantoti laukumi un shēmas, kas tiek identificētas meklēšanas laikā. Atbalsta vairākus shematiskos skatus tādos pat datos bez liekas saglabāšanas vai pārindeksēšanas."

Latvijas Vēstnesis atbild:
Risinājumam ir jāvar apstrādāt jaunus datus tips bez to papildus pārindeksēšanas uzreiz pēc datu pievienošanas.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Veikt atskaiti un analizēt f. punktā minēto aprakstu - „Pagriezt vai pavilt uz apakšu jebkurā laukā vai uz termina".

Latvijas Vēstnesis atbild:
Meklēšanas rezultātiem var izvēlieties jebkuru datu lauku un veikt smalkāku meklēšanu balstoties uz to izvēlēto lauku. Grupēt rezultātus balsoties uz izvēlētiem parametriem.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot. Izveidot maināmus informācijās paneļus vai skatījumus, sadaļas punktā b minēto terminu jaucējprogrammas.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ar terminu jaucējprogrammas tiek uzskatītas aplikācijas, kas veido sasaiti starp citām aplikācijām un ārējiem datu avotiem.

Pretendents jautā:
Lūgums paskaidrot Izveidot maināmus informācijās paneļus vai skatījumus, sadaļas punktā e. Minēto aprakstu. ...un uzrakstīt atļaujas informācijas paneļiem....

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ir domāta iespēja izveidot lietotājus un ierobežot viņu pieeju dažādām administrēšanas sadaļām informatīvajā panelī.

Pretendents jautā:
Lūgums izskaidrot formulējumu, Izveidot un izvērst IT aplikācijas a. punktā minēto aprakstu. „Nodrošināt iespēju viegli izveidot un pārvaldīt dažādas aplikācijas IT meklēšanas augšgalā, lai atrisinātu noteiktus lietošanas gadījumus".

Latvijas Vēstnesis atbild:
Iespēja izmantot iebūvētās lietotnes papildus funkcionalitātes nodrošināšanai.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā a punktā minēts IT meklēšanas serveris. Kas ar to tiek domāts?

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ar to tiek domāts serveris, uz kura tiks uzstādīta indeksēšanas aplikācija.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā b punktā minēts. Ka produktam ir jābūt iespējai tikt izvietotam uz 6 dažādām operācijas sistēmām.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Šobrīd vēlamies iegādāties platformu neatkarīgu produktu. Lai izvairīties no iespējamām problēmām papildus licenču iegādē.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā e. minēts. „Datu maršrutēšana pa IT meklēšanas serveriem un trešo pušu sistēmām tiek balstīta uz darbības polisi”

Latvijas Vēstnesis atbild:
Produktam ir jāspēj nodrošināt uz politikām balstītu datu maršrutizēšanu starp līdzvērtīgiem datu meklēšanas produktiem un citiem datu indeksēšanas rīkiem.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā f. minēts. „Lineārā mērogošana līdz terabaitiem dienā caur dalīto meklēšanu un datu līdzsvarošanu”

Latvijas Vēstnesis atbild:
Papildinot serveru skaitu ar līdzvērtīgu tiek panākta vienmērīga slodzes sadale gan datu uzglabāšanā gan meklēšanas veikšanā.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā k. Minētā aparatūra InteldualQuad-core. Lūgums sniegt precizējošu aparatūras aprakstu.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Par pamatu tiek ņemta Sistēma ar Diviem IntelXeon E5410 processoriem un RAID disku slēgumu no 8x 15k SAS cietiem diskiem.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā n. teksts „Ātrs meklēšanas ātrums. Rezultāti aptuveni miljards notikumi sekundē, iepretim minūtēs vai stundās, preču aparatūrai" Kas ar šo formulējumu tiek saprasts.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ar šo formulējumu tiek meklējamo noindeksēto datu atgriešanas veiktspēja uz vidusmēra servera.

Pretendents jautā:
Mērogošanas sadāļā punktā q. Ir minēts termins datu atmiņa. Lūgums paskaidrot kāda veida atmiņa ir domāta operatīva vai disku atmiņa.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Ar šo formulējumu tiek domāta disku atmiņa

Pretendents jautā:
Lūgums precizēt vai Sistēmas arhitektūras un integrācijas punktā b minētās tehnoloģijas, piem IBM zOS ir VSIA „Latvijas Vēstnesis” rīcībā

Pretendents jautā:
Sakarā ar to, ka vairums no log - failu indeksēšanas programmām tiek licenzētas atbilstoši saņemot notikumu skaitam sekundē (EPS), lūgums norādīt nepieciešamo EPS.

Latvijas Vēstnesis atbild:
Indeksēšanas rīkam ir jāspēj noindeksēt vismaz 1 GB indeksējamo datu diennaktī, sekundes laika indeksējamo datu daudzumam nav jābūt ierobežotam.


Pievienotais apraksts
 
Piegādes adrese:Bruņinieku 41, Rīga
Paredzamā līgumcena:Līdz 20000 ls
Publicēts IUB mājas lapā:6. februāris (2012)
Pieteikties līdz:16. februāris (2012)
Līguma noslēgšanas datums:23. februāris (2012)