Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=64
Drukas datums: 10.05.2021.
Drukas laiks: 02:06:26
Rekvizīti

VSIA Latvijas Vēstnesis
Reģistrācijas Nr.:   40003113794
PVN maksātāja Nr.:   LV40003113794
Adrese:   Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Banka:   AS SEB Banka
Kods:   UNLALV2X
Konts:   LV56UNLA0002100609196
Banka:   AS Swedbank
Kods:   HABALV22
Konts:   LV31HABA0551027727297