Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=56
Drukas datums: 10.05.2021.
Drukas laiks: 22:51:28
Vēsture

Pieņemtie likumi un citi saistošie priekšraksti ir jādara zināmi visai sabiedrībai, lai varētu prasīt to ievērošanu. Formas un metodes, kā valstij tos darīt zināmus iedzīvotājiem, pasaules vēsturē bijušas dažādas. Īsu vēsturisko ekskursu Latvijas situācijā un arī ieskatu kontekstā, kādā 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā pieņemts lēmums, kā atjaunotajā Latvijā risināt oficiālās publikācijas jautājumu, var gūt šajā lakoniskajā pārskatā:

Kopš 1993. gada Latvijas Republikā oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota, valsts informāciju publicējot oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Tā misija ir nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību, proti, oficiālā publikācija ir likumdošanas procesa noslēdzošais posms. Šajā laikā iedzīvotājiem nodrošināta publiski ticama, droša un autentiska valsts informācija, attīstot formu un kanālu, ar ko iedzīvotājiem garantēt tās pieejamību.

Oficiālā izdevēja dibināšana

Oficiālais izdevējs tika nodibināts ar Ministru Padomes 1993. gada 2. februāra lēmumu Nr. 47 „Par valsts uzņēmuma „Latvijas Vēstnesis” nodibināšanu”. 1993. gada 25. februārī iznāca pirmais laikraksta „Latvijas Vēstnesis” numurs.

Toreiz valsts  oficiālajam izdevējam izvirzīja šādu darba lauku:

  • 2.1. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” - Latvijas Republikas oficiālā laikraksta – izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu;
  • 2.2. valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā ari šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana;
  • 2.3. dokumentālas literatūras izdošana;
  • 2.4. tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām.

Saskaņā ar 1993. gada 30. novembra MK rīkojumu Nr. 138 „Par valsts uzņēmumu „Latvijas Vēstnesis”” uzņēmums tika nodots Tieslietu ministrijas pārziņā.

Nozīmīgs pavērsiens: 1994. gada 8. jūnijā tika pieņemts likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību", kas stājās spēkā 1994. gada 3. jūlijā un kas paredzēja vairākas būtiskas atšķirības attiecībā uz normatīvo tiesību aktu spēkā stāšanās termiņu un oficiālā laikraksta izdošanu tikai valsts valodā, kā arī kolīziju normas u.c.

2000. gadā valsts uzņēmums reorganizēts par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA). VSIA “Latvijas Vēstnesis” izveidots ar 2004. gada 24. oktobra Ministru Kabineta rīkojumu “Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis” pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis””. 

Oficiālais izdevējs ir sociāli atbildīga organizācija, kuras darba lauks līdzās misijas stūrakmenim – nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu – ir informēt, skaidrot, izglītot, kā arī veicināt valstiski svarīgas informācijas pieejamību. 

2012. gada 1. jūlijā stājās spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kas nosaka oficiālā izdevēja darba lauku un valsts funkcijas, kas tam jānodrošina.

Informatīvie pakalpojumi

Oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” – iznāk no 1993. gada 25. februāra. Oficiālā izdevuma vēsturē bijusi daudz interesantu faktu: tas ir pirmais Latvijas laikraksts, kas startēja internetā. Viens no pirmajiem, kas no lielā A2 formāta pārgāja uz tabloīdu formātu. Pirmais laikraksts Latvijā, kura redakcija strādā pēc starptautiski atzīta ISO 9001:2000 standarta prasībām. Specifika – nodrošināt oficiālo publikāciju, tādēļ tā saturā nedrīkst būt kļūdu un dokumenti jāpublicē noteiktā termiņā. Šī iemesla dēļ laikrakstam pieder vairāki Latvijas avīžniecības rekordi: smagākais izdevums, garākais publikācijas virsraksts, lielākais informācijas apjoms vienā numurā.

Kopš 2013. gada "Latvijas Vēstnesis" pieejams tikai kā elektronisks izdevums vietnē vestnesis.lv.

Tiesību aktu vietne likumi.lv – sabiedrībai pieejams no 2001. gada 29. jūnija. Desmit gadu laikā saturiski un funkcionāli attīstīts par autoritatīvu un populāru informācijas resursu. No 2011. gada 1. februāra šajā vietnē Tieslietu ministrija nodrošina normatīvo aktu sistematizācijas funkciju.

LV portāls – sabiedrībai pieejams no 2007. gada janvāra. Specializācija: skaidrojumi, likumi praksē, viedokļi. No 2011. gada septembra portālam sava patstāvīgā interneta adrese: lvportals.lv. Portālu veido neatkarīga redakcija, un tas ir palīgs iedzīvotājiem, lai atvieglotu orientēšanos valsts informācijā un lakoniski skaidrotu tiesību aktos paredzēto likumdevēja gribu.

ŽurnālsJurista Vārds” (JV) tiesiskai domai un praksei – no 1995. gada 21. aprīļa (tematiskā lappuse laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (LV)). 2000. gada aprīlī ieguva jaunu ietvaru, kļūstot par astoņas lappuses biezu LV pielikumu. Šādā veidā JV iznāca nepilnus trīs gadus. 2003. gada 7. janvārī JV savus lasītājus sasniedza 16 lappušu melnbaltas burtnīcas formātā. Tā paša gada novembrī JV iegūst neatkarību, no LV pielikuma kļūstot par patstāvīgu izdevumu ar savu redakciju, un vēl gadu vēlāk arī vizuāli no brošūras pārvēršas par žurnālu ar šodien tik ierastajiem tumši zilajiem vākiem.

+ pietuvināt  
+ pietuvināt  
 
Oficiālā izdevēja darbību nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL), kura mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.