Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=52
Drukas datums: 10.05.2021.
Drukas laiks: 03:04:02
Dalība organizācijās un starptautiskā sadarbība

Dalība profesionālajās organizācijās

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir dalībnieks sekojošās profesionālajās organizācijās:

  1. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK);
  2. Latvijas Preses izdevēju asociācija;
  3. Biedrība “Latvijas Mediju ētikas padome”;
  4. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA);
  5. Latvijas Kvalitātes biedrība.


Tāpat “Latvijas Vēstnesis” ik gadu pārstāv Latviju Eiropas Oficiālo izdevēju forumā.

Eiropas Oficiālo izdevēju forums

(European Forum of Official Gazettes)

Forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. Tajā Eiropas Savienības Publikāciju birojs nodrošina arī Foruma sekretariāta funkcijas. Uzaicinātie oficiālie izdevēji no trešajām valstīm Foruma darbā piedalās kā novērotāji.

Forums ir dibināts 2004. gadā ar mērķi veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas oficiālo izdevēju starpā. “Latvijas Vēstnesis” Forumā piedalās kopš tā dibināšanas.

Reizi gadā Foruma dalībnieki tiekas gadskārtējā sanāksmē, lai kopīgi diskutētu par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrētu panākto tehnoloģisko progresu un risinātu citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011. gada sanāksme notika Rīgā. To organizēja “Latvijas Vēstnesis”.

Foruma darbs starp sanāksmēm notiek ekspertu darba grupās. “Latvijas Vēstnesis” ir piedalījies tādās darba grupās kā “Tekstu autentiskums”, “Datu ieguve no pirmavota”, “Piekļuve oficiālajiem izdevumiem un tiesību aktiem – finansēšanas modeļi”, “Konsolidēšana”, “Piekļuve tiesībām”.

Plašāka informācija par Forumu, tā statūtiem un oficiālajiem izdevējiem citur Eiropā pieejama Foruma mājaslapā.

Kopējs valstu tiesību aktu portals - N-Lex

N-Lex portāls sniedz piekļuvi Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem, nodrošinot piekļuvi centrālajam meklētājam, kas savienots ar attiecīgo valstu datubāzēm. Piekļuvi Latvijas tiesību aktiem nodrošina “Latvijas Vēstnesis”.