Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=47
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 09:23:03
Normatīvie akti

Par oficiālo publikāciju

Normatīvo aktu un paziņojumu oficiālo publikāciju nosaka:

  • Latvijas Republikas Satversme;
  • Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums (OPTIL);
    Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību (OPTIL 1. pants).
  • vairāk nekā 200 citu normatīvo aktu.

Oficiāli publicējamā informācija - skat. šeit

Par oficiālo izdevēju

Oficiālais izdevējs – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – ir valsts kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu (OPTIL 14. pants).

Oficiālais izdevējs nodrošina funkcijas, kas izriet no Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 243 "Tieslietu ministrijas nolikums” 4.2.4 un 4.2.5 punktiem:

  • nodrošināt valsts oficiālo publikāciju un tās informācijas sistematizēšanu (tai skaitā tiesību aktu konsolidāciju);
  • nodrošināt sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par tiesību politiku, kā arī veicināt sabiedrības tiesiskās domas un apziņas attīstību atbilstoši demokrātiskas valsts principiem.

Tiesību akti vietnē www.likumi.lv tiek sistematizēti atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 101 "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi".

Žurnāls „Jurista Vārds” un LV portāls „Par likumu un valsti” tiek veidoti atbilstoši likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un citu normatīvo aktu prasībām.

Kapitālsabiedrības darbību reglamentē: