Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=46
Drukas datums: 20.04.2019.
Drukas laiks: 05:26:13
Stratēģija

Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” pamatuzdevums - īstenot Latvijas Republikas Satversmes 90. pantā „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” garantētās indivīda tiesības un veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Mūsu darba lauks – nodrošināt valsts oficiālās informācijas izsludināšanu un pieejamību. Tas arī nozīmē informēt, skaidrot, izglītot un veicināt sabiedrības līdzdalību un sociālo dialogu. Mūsu pakalpojumi orientēti uz to, lai tie kļūtu par sabiedrībai nozīmīgas un objektīvas informācijas avotu, tā īstenojot mūsu misiju. Mūsu uzdevumi ir konkretizēti Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL).

„Latvijas Vēstnesis” iet līdzi laikam un izmanto moderno informācijas tehnoloģiju iespējas valsts informācijas pasniegšanā, tās pieejamības paplašināšanā un sabiedrības līdzdalības mehānisma pilnveidošanā. Mēs attīstām sabiedrības vajadzībām atbilstošu piedāvājumu un informācijas pasniegšanu/pieejamību iedzīvotājiem arvien draudzīgākā veidā. Sabiedrības vajadzības un vēlmes tiek noskaidrotas aptaujās, kuru biežums – ne retāk kā reizi 3 gados.

Atbilstoši tam “Latvijas Vēstneša” vadības grupa sagatavo trīsgadu attīstības stratēģiju, kura ik gadu tiek aktualizēta, plānojot veicamās aktivitātes stratēģisko mērķu sasniegšanai, iekļaujot tās ikgadējā Sabiedrības darba plānā. Katra mūsu pakalpojuma specifiskā misija un attīstība pakārtota “Latvijas Vēstneša” pamatuzdevumam un stratēģiskajiem mērķiem.

2017

2016