Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=43
Drukas datums: 27.06.2019.
Drukas laiks: 09:26:20
Misija, vērtības, vīzija

Latvijas Republikas oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” strādā atbilstoši "VSIA "Latvijas Vēstnesis" vidēja termiņa stratēģijai (2016 – 2018)", ko izstrādāja uzņēmuma vadības grupa.

Mēs esam: sociāli atbildīgi, atvērti jaunām idejām un profesionāli, ikdienas darbā kā vienota komanda nodrošinot valsts deleģētās funkcijas.

Misija

"Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā izdod žurnālu "Jurista Vārds" un citādi veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu. (OPTIL 14. punkts)

Vērtības

 • Komandas darbs − vienotība mērķu izvirzīšanā un to sasniegšanā.
 • Profesionāli, lojāli un radoši darbinieki.
 • Atvērtība jaunām idejām, risinājumiem.
 • Atbildība pret organizāciju un sabiedrību.
 • Partnerība un pozitīvas ambīcijas.  

Vīzija

 • Mēs esam
  –vienīgais oficiālās publikācijas īstenotājs, vadošais valsts un tiesiskās informācijas avots – drošs un uzticams;
  –uz sadarbību vērsta, sociāli atbildīga un efektīva organizācija ar atpazīstamu zīmolu.
 • Mēs nodrošinām dinamisku, laikmetīgu un lietotājiem draudzīgu informācijas vidi.

 

+ pietuvināt