Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=par_mums&sid=133
Drukas datums: 10.05.2021.
Drukas laiks: 01:14:59
Ziedojumi

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir sociāli atbildīga organizācija, kas atbalsta un arī praktizē ilgstspējīgas attīstības principus, iestājoties par sabiedrības dzīves kvalitātes celšanu. Piemēram, ikdienas praksē iespēju robežās kolektīvs ievēro zaļā biroja principu, nodod makulatūru. Pieminams arī darbinieku neformālais atbalsts labdarības organizācijām, dzīvnieku patversmēm, dalība meža talkās, meža stādīšanā u.tml.

Taču ziedojumi nav starp oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” kā valsts kapitālsabiedrības īstenotajām aktivitātēm, jo tā finansiālais stāvoklis nepieļauj šādas inciatīvas.

Izņēmums ir izdevēja produkcija − Grāmatu apgādā izdotās grāmatas un žurnāls “Jurista Vārds” −​, ar ko dažādos konkursos un izspēlēs “Latvijas Vēstnesis” atbalsta Latvijas augstskolu jurisprudences studentus.

Līdz šim oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ziedojumus nav saņēmis.