Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=129&id=758
Drukas datums: 27.06.2019.
Drukas laiks: 09:38:44
2018

Janvāra jubilārs: likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

02.01.2018

Pirms 20 gadiem, 1998. gada 1. janvārī, stājās spēkā likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Ar šo likumu nostiprināti pamati sociālās apdrošināšanas sistēmas reformai. Tas ticis daudzkārt grozīts, papildināts un precizēts. Atsevišķas normas pat apstrīdētas Satversmes tiesā.

Latvijā jau kopš 1996. gada ir veikta nozīmīga sociālās apdrošināšanas sistēmas reforma, t.i., ir ieviesta jauna, uz sociālās apdrošināšanas iemaksām balstīta sistēma, kas darbojas pēc solidaritātes principa un garantē aizsardzību visu tradicionālo sociālo risku gadījumā, raksta LV portāls.

Likums nosaka divas obligāti apdrošināmās nodarbināto grupas – darba ņēmēji, kuri kļūst par sociāli apdrošināmiem, kolīdz nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un pašnodarbinātie, kuriem pašiem ir jāveic iemaksas.

Ko tas nozīmē – veikt iemaksas? Jaunā iemaksu likme 2018. gadā? No kādiem budžetiem tiek finansēti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi?

Likuma aktuālā redakcija tiesību aktu vietnē Likumi.lv: https://likumi.lv/doc.php?id=45466

Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” informācija