Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=12&id=61
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 05:05:37
2011

Oficiālā e-publikācija piedāvā ērti pieejamu pakalpojumu

05.04.2011

Sagatavoja  VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Oficiālās publikācijas, piemēram, likumi u.c. normatīvie akti, kā arī dažādi paziņojumi, turpmāk tiks publicēti vienkopus interneta vietnē. E-publikācijai būs juridiski saistošs statuss. Šādu mūsdienīgu un iedzīvotājiem ērtu pārmaiņu paredz Oficiālo publikāciju likumprojekts, ko 5.aprīlī apstiprināja Ministru kabinets.

Likumprojekts, kas paredz oficiālo e-publikāciju Latvijā ieviest no 2011. gada 1. jūlija, tiks iesniegts tālākai izskatīšanai Saeimā.

Oficiālās e-publikācijas modelis piedāvā trīs galvenos ieguvumus: ērtāk pieejams pakalpojums, finanšu ietaupījums un īsāks ceļš līdz dokumenta publicēšanai. Sabiedrība to saņems bez maksas; izmaksas segs informācijas iesniedzējs.

„Diskusijai par oficiālo e-publikāciju ir 5 gadus gara vēsture. Oficiālais izdevējs ir veicis visus priekšdarbus, lai noteiktajā termiņā nodrošinātu ticamu, drošu un ērti lietojamu oficiālu e-publikāciju,” gatavību nodrošināt pārmaiņas apliecina „Latvijas Vēstneša” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.

„Tomēr e-publikācija Latvijā nav ieviesta, jo ieilga likumprojekta saskaņošana ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK). Lobējot atsevišķu uzņēmēju intereses, LDDK mēģināja oficiālās e-publikācijas nodrošināšanu padarīt par biznesa procesu, kas nes peļņu. Piecu gadu laikā esam nodevuši publiskai apspriešanai visas izmaksas, kas saistītas ar oficiālās publikācijas nodrošināšanu, kā arī esam bijuši gatavi uzklausīt alternatīvus priekšlikumus par procesu pilnveidošanu un izmaksu samazināšanu. Tādu no šo sociālo partneru puses nav bijis,” norāda D. Ābele pēc LDDK publiski paustā paziņojumu. „Zaudētāji no šī ieilgušā procesa esam visi:

 • nav veiktas strukturālās reformas oficiālās publikācijas jomā;
 • nav samazināta maksa par oficiālo paziņojumu publicēšanu;
 • oficiālā publikācija ir pieejama tikai 500 oficiālā laikraksta eksemplāros. ”


Pieejamība
. Plānots, ka oficiālā e-publikācija jeb elektroniskais oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” iedzīvotājiem būs pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv (jaunā un e-publikācijai atbilstošā izpildījumā). Lai ikvienam nodrošinātu iespēju iepazīties ar valsts informāciju, saturu lietotāji varēs uzmantot bez maksas. Publiska ticamība, drošums un pieejamība ir oficiālās e-publikācijas priekšnosacījumi.

Vienlīdzīgas piekļuves iespējas nodrošina interneta pieslēgumi valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī publiskie interneta pieejas punkti. Šobrīd daļa iedzīvotāju, ja tiem nepieciešama oficiālā publikācija, dodas uz bibliotēku vai oficiālā izdevēja arhīvu un tur iepazīstas ar laikrakstu.

Atgādinām, ka laikraksta e-versijai internetā ir vien informatīvs statuss (tai nav juridiski saistoša statusa), tikmēr sabiedriskās domas aptauja (veikta 2010.g.pavasarī) liecina, ka gandrīz puse  - 49,7% - sociāli ekonomiski aktīvo iedzīvotāju Latvijā aktīvi lieto likumus (pēdējo 2 gadu laikā tos meklējuši/izmantojuši), no tiem 83 % (!) likumus meklējuši /izmantojuši internetā.

Uzziņai

 • Oficiālo publikāciju likumprojekts paredz ieviest oficiālu elektronisku publikāciju un atteikties no tās drukātās formas (laikraksta „Latvijas Vēstnesis”).
 • Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" (kapitāla daļa turētāja – Tieslietu ministrija):
  1) izdod laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” un uztur tā bezmaksas versiju www.vestnesis.lv.
  2) attīsta tiesību aktu vortālu www.likumi.lv. Šī vietne piedāvā pilnīgu un sistematizētu LR normatīvo aktu datubāzi ar plašām dokumentu atlases iespējām, nodrošinot normatīvo aktu tekstus ar tajos iestrādātiem grozījumiem jeb tā sauktās konsolidētās redakcijas. Saturs sabiedrībai pieejams bez maksas.
 • Šīs funkcijas, tajā skaitā normatīvo aktu izsludināšanu oficiālajā laikrakstā, „Latvijas Vēstnesis” pamatā  nodrošina no šādiem ieņēmumiem: maksa par obligātajiem paziņojumiem un izdevuma abonēšanas maksa.
 • „Latvijas Vēstneša” datubāzu uzturēšana notiek atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001:2008 (vadības sistēma) un ISO 27001:2005 (informācijas drošība) prasībām.

Papildinformācijai:
Ilze Apine, „Latvijas Vēstnesis”
T.: +371 67313091
www.lv.lv
Ilze.apine@lv.lv
 twitter.com/portals_lvlv