Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=116&id=719
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 08:57:45
2017

“Jurista Vārds” ielūdz uz autoru un lasītāju tikšanos Latgalē!

04.10.2017

Turpinot tradīciju pulcināt savus autorus un lasītājus kopīgos pasākumos, ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Daugavpils Universitātes atbalstu "Jurista Vārds" šā gada 12. oktobrī rīko redakcijas tikšanos ar lasītājiem.

Iepriekš organizētās tematiskās tikšanās vienmēr norisinājās Rīgā – Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Turpretim šoreiz, lai iepazītu savus autorus un lasītājus, kā arī jaunos tiesību zinātņu studentus citviet Latvijā, "Jurista Vārds" dosies uz divām Latgales augstskolām, kurās arī gatavo jauno juristu paaudzi.

Pasākuma ietvaros plānota Dr. iur. M. Onževa (Biznesa augstskolas "Turība" docents, 2016. gadā izdotās monogrāfijas "Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī" autors, uzņēmuma "Latvijas Gāze" vadošais jurists) lekcija par tiesību avotu izmantošanu jurista darbā no teorijas un prakses skatpunkta.

Savukārt "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte un galvenā redaktora vietniece Sannija Matule iepazīstinās ar žurnāla tapšanas norisi un iespējām tajā publicēties, kā arī starp klātesošajiem klausītājiem, kuri aizpildīs aptaujas anketu, izlozēs juridisko literatūru. Katram dāvanā tiks arī oktobra pirmie divi "Jurista Vārda" izdevumi.

Ar abu augstskolu labvēlību uz pasākumiem aicināts ikviens interesents – ne tikai žurnāla autors vai lasītājs (piemēram, valsts pārvaldes iestādes vai privāta uzņēmuma jurists u.tml.).

Pasākumi notiks 2017. gada 12. oktobrī:

  • plkst. 11.30 – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115 (centrālā ēka), 215. auditorijā (2. stāvā);

  • plkst. 16.00 – Daugavpils Universitātē Daugavpilī, Parādes ielā 1 (jaunajā korpusā), 130. auditorijā.

Organizatorisku apsvērumu dēļ lūgums iepriekš – līdz 10. oktobrim (ieskaitot) – pieteikt savu dalību, sūtot e-pastu ar vārdu, uzvārdu un uzņēmumu vai institūciju, ko pārstāv, uz adresi juristavards@lv.lv.

 

"Jurista Vārda" informācija