Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=110&id=524
Drukas datums: 20.06.2019.
Drukas laiks: 04:03:41
2015

Par godu Kriminālprocesa likuma desmitgadei notiks konference un rakstu krājumu atvēršana

14.12.2015

Kriminālprocesa likuma pieņemšanas 10. jubilejas gads Latvijas Universitātē tiks noslēgts ar svinīgu pasākumu - ieplānoti grāmatu "Kriminālprocess. Raksti 2010-2015" un "Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi" atklāšanas svētki, kā arī notiks konference. Pasākumi notiks trešdien, 2016. gada 16. decembrī; dalība iespējama tikai ar organizatoru ielūgumu.

 

2005. gada 21. aprīlī Saeima pieņēma daudzu gadu garumā izstrādāto Kriminālprocesa likumu. Jaunais likums stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī, nomainot no padomju perioda spēkā esošo, 1961. gadā pieņemto Kriminālprocesa kodeksu.

„Atzīmējot Kriminālprocesa likuma desmitgadi, radās ideja par kādu paliekošāku ieguldījumu - konferenci un monogrāfisku rakstu krājumu par jautājumiem, kas bijuši aktuāli kriminālprocesā pēdējo desmit gadu laikā, ir aktuāli šobrīd un prognozējami saglabās vai iegūs aktualitāti tuvākajos gados,” tā par gaidāmajām norisēm stāsta Latvijas Universitātes (LU) profesore Ārija Meikališa, rakstu krājuma «Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi» zinātniskā redaktore. Iecere nu rezultējusies rakstu krājumā ar iepriekš nepublicētiem referātiem, savukārt 2016. gada 16. decembrī, LU Mazajā aulā ieplānotajā konferencē «Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi» izdevuma autoru kolektīvs referēs par šobrīd aktuālajiem kriminālprocesa jautājumiem.

Izdevuma tapšanai uzrunāti cilvēki, kuri pēdējo desmit gadu laikā bijuši saistīti ar kriminālprocesa pētniecību - izstrādā vai jau aizstāvējuši disertācijas vai arī publicējuši uzmanību raisošas kriminālprocesa jautājumiem veltītas publikācijas. Pateicoties aicināto juristu atsaucībai, 24 autoru raksti par mūsdienu kriminālprocesa aktualitātēm Latvijā nu tiks nodoti lasītāju vērtēšanai. Autori pārstāv gan akadēmiskās institūcijas (LU, Rīgas Stradiņa universitāti, Rēzeknes augstskolu), gan arī juridiskās prakses iestādes – Saeimu, Augstāko tiesu, prokuratūru, advokatūru.

2010. gada vasaras sākumā tika atvērta grāmata “Kriminālprocess. Raksti 2005 - 2010”, kurā bija apkopoti 35 profesoru Ārijas Meikališas un Kristīnes Stradas –Rozenbergas raksti par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem. Grāmata izpelnījās lielu popularitāti, kas pamudinājis autores iesākto turpināt. Grāmatā “Kriminālprocess. Raksti 2010-2015” profesores iekļāvušas 24 rakstus, kas tapuši laika periodā no pagājušā rakstu krājuma izdošanas līdz pat 2015. gada jūnijam.

Abus izdevumus recenzējuši Latvijas Zinātnes padomes eksperti juridiskajā zinātnē: Daugavpils tiesas tiesnese, Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente, dr.iur. Jana Zīle un Daugavpils Universitātes, profesors, dr.iur. Vitolds Zahars.

Grāmatas izdotas apgādā „Latvijas Vēstnesis”. Izdevumi tapuši un arī konference noritēs ar Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” atbalstu.

  

Informāciju sagatavoja:

Madara Marija Ose

LU Juridiskās fakultātes

sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: madara.ose@lu.lv

Tālrunis: 26438636

http://www.jf.lu.lv