Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=109&id=501
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 08:34:27
2015

Piesakies jauno juristu pētniecisko darbu konkursam!

03.09.2015

Iespēja tieslietu studentiem un topošajiem profesionāļiem pieteikt sevi Latvijas jauno juristu vidū: klāt ir ikgadējais konkurss un tiesību zinātnes talantu meklējumi!


Jau desmito gadu pēc kārtas tiek izsludināts pētniecisko darbu konkurss, kas joprojām ir vienīgā nacionāla mēroga tieslietu studentu un jauno juristu rakstu darbu sacīkstes. Tā mērķis ir veicināt diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, kā arī atbalstīt jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus zinātnē.

Interesenti aicināti iesniegt darbus līdz 15. oktobrim, sūtot uz e-pastu juristavards@lv.lv. Iesniedzamajam darbam autors pievieno pieteikumu un augstskolas mācībspēka rekomendāciju. Ar nolikumu (publicēts „Jurista Vārds” 01.09.2015.; Nr.34 (886)) var iepazīties www.juristavards.lv: nolikums, pieteikums, rekomendācija.  

Arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesa ietvaros tapušu pētniecisku darbu (t.sk. bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2014. gadu).

Iesniegtos darbus vērtēs specializētā žurnāla „Jurista Vārds” zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji.

Atbilstoši nolikuma nosacījumiem uzvarētājiem tiks piešķirts balvas. Ar īpašām balvām konkursa tiesību nozaru sekciju uzvarētājus var sveikt arī konkursa īpašie atbalstītāji.

Turklāt dalībniekiem motivējoša var būt arī šāda iespēja -  prakses piedāvājums vadošajos Latvijas zvērinātu advokātu birojos.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti nobeiguma pasākumā 2015. gada decembrī, kā arī publicēti žurnālā.

"Jurista Vārda" informācija