Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=109&id=497
Drukas datums: 26.04.2019.
Drukas laiks: 14:53:56
2015

Iznākusi grāmata „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2014. gads”

11.08.2015

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nācis klajā krājums „Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2014. gads”.


Šajā krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Augstākās tiesas departamentu (Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu) 2014. gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi, kuros ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra, kas izmantojama kā tiesību palīgavots.

Pēc Augstākās tiesas sniegtajām ziņām, nācies daudz stingrāk veikt nolēmumu atlasi, proti, no 3112 aizvadītajā gadā kasācijas instancē pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem krājumā iekļauti 75 nolēmumi – 25 paši vērtīgākie no katra departamenta. Tie sniedz ieskatu ne tikai katrā tiesību nozarē, bet arī Senāta darbā kopumā.

„Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šajā krājumā diemžēl vairs nav atrodams Senāta vārds. Tas Augstākajai tiesai līdz ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014. gada 1. janvāra ir atņemts,” atzīst Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs grāmatas priekšvārdā. Taču viņš pauž gandarījumu par to, ka Augstākajai tiesai izdevies saglabāt tradīciju un izdot kārtējo – nu jau deviņpadsmito – kasācijas instances nozīmīgāko spriedumu un lēmumu krājumu.

Grāmatu veido trīs daļas - katram Augstākās tiesas departamentam sava - ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Līdz ar to katrai grāmatas nolēmumu daļai ir arī savs izvērsts satura rādītājs.

Lasītāju lietošanas ērtībām katru grāmatas daļu ievada tās anotācija, bet daļas beigās pēc sistematizētajiem nolēmumiem vēl atsevišķi ir apkopoti un izdalīti vairāki - jēdzienu alfabētiskais, tiesību aktu, tēžu, judikatūras un tiesu prakses - rādītāji, kā arī citu avotu rādītājs, uz kuriem publicētajos nolēmumos dotas atsauces, un publicēto nolēmumu rādītājs pēc lietu numuriem.

Kā vēsta Augstākās tiesa, krājuma veidošanā piedalījušies tādi tiesneši kā Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, divi tiesnešu palīgi - Agris Dreimanis un Nora Magone - un Judikatūras nodaļas konsultante Zinaīda Indrūna.

 

Par iegādi

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā izdotās grāmatas par izdevēja cenām var iegādāties:

  • Klientu centrā (Bruņinieku 53, Rīgā, T.: 67898740)
  • e-grāmatnīcā: www.lv.lv/gramatas
    Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas. Te var noformēt pasūtījumu elektroniski.
  • Jaunā grāmata

 

Par grāmatu iegādi lūdzam sazināties ar LASĪTĀJU SERVISU:

  • T: 80006000; 67311161
  • E-pasts: gramatas@lv.lv

"Latvijas Vēstneša" informācija