Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=109&id=483
Drukas datums: 23.04.2019.
Drukas laiks: 17:18:40
2015

Nākusi klajā grāmata par publisko un privāto tiesību dalījuma nozīmi

01.06.2015

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā Dr.iur. Edvīna Danovska grāmata „Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā”.

 

Šī ir monogrāfiju sērijas „Tiesību zinātne” trešā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs.

Autors savam darbam izvēlējies Latvijā pagaidām maz pētītu jomu, kas mūsdienu tiesību zinātnē un praksē kļūst aizvien nozīmīgāka. Tas ir viens no pirmajiem kompleksajiem pētījumiem latviešu valodā par publisko un privāto tiesību dalījuma nozīmi un piemērošanas problēmām.

Jautājums par to, kā tieši publiskās tiesības nodalāmas no privātajām, ir varas dalīšanas jautājums, kas nosaka lietu piekritību, tāpēc cieši saistīts gan ar personas pamattiesībām uz taisnīgu tiesu, gan ar tiesisku valsti, kurai jāgarantē pamattiesību ievērošana. Neskaidra robeža starp privātajām un publiskajām tiesībām rada neskaidrības par lietas piekritību skatīšanai civilprocesā vai administratīvajā procesā un var aizskart personas pamattiesības uz taisnu tiesu. Tādēļ autora pētījums ir savlaicīgs un nozīmīgs, grāmatas ievadā uzsver profesore Dr.iur. Sanita Osipova.

E. Danovskis savā darbā apraksta kopīgo un atšķirīgo publisko un privāto tiesību norobežošanas procesos Francijā, Vācijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. Grāmatas interesantākās un informatīvi bagātākās ir ceturtā un piektā nodaļa, kurās autors plaši analizē tiesu praksi, pētot gan publiski tiesisko attiecību nozīmi civillietās, gan privāttiesisko attiecību nozīmi administratīvajās lietās, kā arī iezīmējot prakses tendences, problēmas un iespējamos risinājumus. Autors arī apkopojis tiesu praksi, kas kavē personas tiesību uz taisnu tiesu realizāciju.

Grāmata ir vērtīgs ieguvums gan Latvijas tiesību zinātnei un praksei kopumā, ļaujot vērst plašumā diskusijas par publisko un privāto tiesību nošķiršanas kritērijiem un problēmām, gan ikvienam interesentam. 

E-grāmatnīcā „Latvijas Vēstneša” apgādā grāmatas var iegādāties vislētāk - par izdevēja cenām. Grāmatu katalogs, karstās cenas, piegādes iespējas. Tev var elektroniski noformēt pasūtījumu.

"Latvijas Vēstneša" informācija