Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=109&id=469
Drukas datums: 22.07.2019.
Drukas laiks: 04:24:22
2015

Partnerattiecību tiesiskais regulējums: kādu ceļu izvēlēsies Latvija?

24.02.2015

24.februārī klajā nācis tematiskais žurnāla „Jurista Vārds” numurs, kas veltīts partnerattiecību tiesiskajam regulējumam.


Igaunijas parlaments 2014. gada 9. oktobrī tikai ar divu balsu pārsvaru pieņēma Reģistrētas kopdzīves likumu, bet Latvijā par šādu iespēju vai kaut ko tamlīdzīgu vēl tikai diskutē, tai skaitā arī jaunajā "Jurista Vārda" numurā.

Igaunijas pieredze ar jaunu vilni atsāka diskusiju arī Latvijā par partnerattiecību reģistrāciju. Saeimas deputāts Veiko Spolītis iesniedzis priekšlikums, kas paredz partnerattiecību legalizāciju Latvijas Civillikuma Ģimenes tiesību sadaļā. Priekšlikums paredz ieviest jaunu civiltiesisku institūtu "partnerība", Civillikumā 40. pantā nosakot, ka jebkuras divas fiziskas personas var nodibināt partnerību, kurai ir tādas pašas funkcijas kā laulībai.

Tādējādi 24. februāra "Jurista Vārda" numurā var iepazīties ar V. Spolīša priekšlikumu "Partnerība – cilvēktiesību aizsardzība esošām kopdzīves formām", Evitas Gošas rakstu "Partnerattiecību tiesiskais regulējums uzlabo ievērojamas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti", Olgas Beinarovičas rakstu "Ārpuslaulības kopdzīves regulējuma harmonizācijas tendences un nākotnes perspektīvas Eiropā", kā arī Baibas Rudevskas rakstu "Viendzimuma pāru kopdzīves regulējuma tiesībpolitiskā problemātika".

Jāpiebilst, ka tiesiskā regulējuma efektivitātei nepietiktu grozīt tikai vienu Civillikuma pantu. Būtu nepieciešams komplekss risinājums. Šīs nedēļas "Jurista Vārdā" sniegts arī ieskats Igaunijas Reģistrētas kopdzīves likuma struktūrā un saturā.

"Jurista Vārda" informācija