Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=109&id=464
Drukas datums: 26.04.2019.
Drukas laiks: 15:15:56
2015

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme šogad ir 23%

07.01.2015

2015.gadā iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme ir 23%. Saņemti atsevišķi signāli, ka lietotāji vietnē Likumi.lv pārpratuši likuma „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” aktuālās redakcijas 15.pantu, kurā minēta jaunā likme. Tādēļ sniedzam skaidrojumu.

 

Likuma "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" aktuālā redakcija, kas pieejama vietnē Likumi.lv,  1:1 precīzi atspoguļo likumdevēja pieņemtos grozījumus un 15.pants, skatot to kopumā, sniedz informāciju par jauno likmi (23%).

Lietas būtība īsumā ir tā, ka, sistematizējot tiesību aktu un veidojot tā aktuālo redakciju ar jaunajām izmaiņām, 15.panta sākumdaļā nav pamata skaitli 25% aizstāt ar 23% (par to ir informatīva norāde šī panta parindē: (..) likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2015. 2015. taksācijas gadā otrās un 2.1 daļas piemērošanai nodokļu likme ir 23 procenti (..). 

 

Aktuālā redakcija 2015.g. / nākotnes redakcija 2016.g.

Likumdevējs  ar attiecīgajiem grozījumiem pārejas noteikumu 90.punktā neparedz to, ka aktuālajā likuma redakcijā uz 01.01.2015. divos pantos - konkrēti 15. un 17.pantā - nodokļu likme 25% (skaitlis) būtu jāaizstāj ar 23%.

Šiem pantiem parindē ir piezīme par nodokļu likmi 23% (šādi informējot, ka aktuālajā redakcijā tie ir jāskata kontekstā ar pārejas noteikumu 90.punktu).

Savukārt likuma redakcijā uz 01.01.2016. skaitlis „25” ir aizstāts ar „22”. Nākotnes redakcija jau ir pieejama: http://likumi.lv/ta/id/56880/redakcijas-datums/2016/01/01

Arī šīs izmaiņas (skaitļa aizstāšana) veiktas atbilstoši pārejas noteikumu 90.punkta grozījumiem.

 

Ko saka likums

2013.gada 6.novembra likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (http://likumi.lv/ta/id/262316) izsaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Pārejas noteikumu 90.punktu šādā redakcijā:

"90. Grozījumi šā likuma 15.panta otrajā un 2.1 daļā un 17.panta septiņpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā attiecībā uz skaitļa "25" aizstāšanu ar skaitli "22" stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. 2014. un 2015.taksācijas gadā šā likuma 15.panta otrās un 2.1 daļas un 17.panta septiņpadsmitās un deviņpadsmitās daļas piemērošanai nodokļa likme ir:

  • 2014.taksācijas gadā - 24 procenti, un šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2014.taksācijas gadu;
  • 2015.taksācijas gadā - 23 procenti, un šo likmi piemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2015.taksācijas gadu.

 

„Latvijas Vēstneša” informācija