Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=105&id=438
Drukas datums: 05.08.2021.
Drukas laiks: 23:29:43
2014

Iznākusi grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”

30.09.2014

Krājumā „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība” apkopotas žurnālā „Jurista Vārds” triju gadu laikā (2009-2012) sadaļā „Nedēļas jurists” publicētās intervijas ar Latvijas tiesību zinātniekiem, praktiķiem un topošajiem juristiem, kā arī šo tiesībnieku fotoportreti. Interviju teksti papildināti ar aktuālo informāciju par „Nedēļas juristu” šā brīža gaitām.

 

Izdevums tapis žurnāla redakcijas un Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultātes sadarbības ietvaros. Grāmatas atvēršanas svētki, klātesot tās varoņiem – sadaļā „Nedēļas jurists” portretētajiem Latvijas tiesībniekiem – notiks 2014. gada 2. oktobrī pulksten 15.00 LU Mazajā aulā.

Ņemot vērā, ka redakcija, veidojot sadaļu „Nedēļas jurists”, tiesībniekus uz intervijām aicināja sakarā ar kādu tieslietu sistēmai būtisku tā brīža notikumu vai intervējamā personisku profesionālu vai akadēmisku sasniegumu, krājums sniedz savdabīgu pārskatu par tieslietu sistēmas attīstību Latvijā, kā arī daudziem spilgtākajiem tās pārstāvjiem.

Savukārt „Nedēļas juristu” atbildes uz jautājumiem (darba pamatprincipi, autoritātes jurisprudencē, profesionālais sapnis, būtiskākie spriedumi, Latvijas likumi, kas būtu jāgroza u.c.) ļauj ielūkoties Latvijas tiesībnieku uzskatos un vērtību sistēmā. Grāmatā portretēti visu paaudžu un dažādu profesiju Latvijas juristi - augstskolu mācībspēki, tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti, zvērināti notāri, Tieslietu ministrijas un citu tieslietu sistēmas iestāžu darbinieki, studenti u.c.

Tieši apstāklis, ka izdevuma centrā ir “jurisprudences cilvēki”, mudinājis LU Juridisko fakultāti atbalstīt šādas grāmatas tapšanu, - norāda fakultātes dekāne prof. Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga. Viņa uzsver: „Sabiedrībā bieži tiek runāts par juridiskām problēmām, vienlaikus aizmirstot par juristu – cilvēku. Tomēr uzmanības vērti ir arī paši juristi, kuri diendienā pilda nebūt ne vieglos pienākumus, saskaras ar negācijām, nenovērtēta darba sajūtu, bet turpina darīt lielo un nozīmīgo darbu, sasniedzot arvien jaunas virsotnes. Un it īpaši atzinība pienākas tiem, kuri, darot šo darbu, nezaudē citas kvalitātes, citas intereses – kuri nepārstāj būt cilvēki.”

Savukārt žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte pauž gandarījumu par sadaļā „Nedēļas jurists” savulaik uzkrātā unikālā materiāla apkopošanu grāmatas formā: „Tas ir vērtīgs pienesums Latvijas tiesību kultūras izpratnē un izaugsmes veicināšanā, kā arī Latvijas juridiskās sabiedrības vērtīborientācijā. Turklāt šāds krājums ir labs ieguldījums arī Latvijas tiesību vēsturē, jo, portretējot visdažādākos mūsdienu Latvijas tiesībniekus un fiksējot viņu uzskatus, šis izdevums kļūs par vērtīgu izziņas materiālu nākotnē,”  

Grāmata tiek izdota VSIA „Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes organizatorisku un finansiālu atbalstu.

100 jaunā izdevuma eksemplāri tiks izlozēti starp žurnāla „Jurista Vārds” 2015. gada 12 mēnešu abonentiem.  Šo izdevumu drīzumā varēs iegādāties internetā (www.lv.lv/gramatas) vai „Latvijas Vēstneša” Klientu centrā Rīgā, Bruņinieku ielā 53.

 

Papildinformācijai:

Dina Gailīte,
galvenā redaktore
juristavards@lv.lv
T.: 67310680
www.juristavards.lv
@Jurista_Vards